Słowo konferencji Biskupów Ukrainy na początek Wielkiego Tygodnia.

: 397 2022-04-09 17:15:55

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Św. Jan Paweł II powiedział przed laty: „I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej”.


PRZESŁANIE RZYMSKOKATOLICKICH BISKUPÓW UKRAINY NA ROZPOCZĘCIE ROKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO

: 407 2022-03-05 16:39:55

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie!
Na naszej konferencji episkopatu Ukrainy, jaka odbyła się w listopadzie zeszłego roku, wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego, rozeznaliśmy, że rok 2022 w Ukrainie ma być poświęcony pogłębieniu tajemnicy Krzyża Świętego. Rozpoczynając od 24 lutego, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę, idziemy bolesną drogą krzyżową. Teraz jak nigdy, rozumiemy Jezusa Chrystusa na drodze krzyżowej, rozumiemy Jego mękę i śmierć, jako niewinnego Baranka, którego ukrzyżowali ludzie, którzy oddali siebie na służbę zła. 


Biskupi Ukrainy: „Modlmy się w intencji pielgrzymki papieża Franciszka do Ukrainy”

: 417 2022-02-01 12:31:52

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

W Kazaniu na Górze, według wersji św. Mateusza, Pan Jezus wzywa do wytrwałości w modlitwie. Czyni to słowami: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7).


Post i modlitwa w intencji pokoju w Ukrainie. Apel Konferencji Episkopatu Ukrainy.

: 1333 2022-01-24 19:42:07

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W trudnym czasie, jakiego doświadcza Ukraina, wielkim wsparciem dla naszego Narodu jest solidarność płynąca ze strony Kościoła Powszechnego, a szczególnie ważnym jest głos Papieża Franciszka, któremu nie jest obojętny nasz los. Wyrazem tego jest apel papieża o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie, skierowany do całej Wspólnoty Kościoła. W prośbie Ojca Świętego dostrzegamy ojcowską troskę, z jaką zatrzymuje się przy nas, nie tylko jako Głowa Kościoła Katolickiego, ale również jako głos sumienia, wzywający do poszanowania prawa do pokoju i wolności.


Komunikat 56. Sesji Plenarnej Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie

: 550 2021-11-27 14:02:32

W dniach 26-27 listopada 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach pod Lwowem odbyła się 56. sesja plenarna Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie.


LIST BISKUPÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W UKRAINIE Z OKAZJI OGÓLNOUKRAIŃSKIEGO DNIA MODLITEWNEJ PAMIĘCI OFIAR ZA WIARĘ XX WIEKU

: 314 2021-08-20 16:18:23

Czcigodni Kapłani i Osoby konsekrowane!
Drodzy Małżeństwa, Rodzice, Dziadkowie i Babcie!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Przeżywamy teraz kairos – czas łaski, którym jest Rok Świętego Józefa. W wielu parafiach widzialnym znakiem tego czasu jest peregrynacja figury świętego Józefa w domach wiernych.


Zakończyło się 55. posiedzenie Episkopatu Ukrainy

: 587 2021-03-18 16:24:36

Zakończyło się 55. posiedzenie plenarne Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy. Sekretarz Konferencji Biskupów Rzymsko-Katolickich Ukrainy bp Witalij Skomarowski poinformował prasę o wynikach spotkania:


LIST PASTERSKI Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA I ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

: 851 2021-03-07 11:20:11

Umiłowani Bracia i Siostry!
Drodzy Rodzice – Ojcowie i Matki!
Kochani Dziadkowie!
Najdroższa Młodzieży, która poszukujesz Prawdy i pragniesz osiągać coraz to nowe szczyty!

Papież Franciszek w liście apostolskim Patris corde – Ojcowskim sercem ogłosił w Kościele Rok szczególnie poświęcony św. Józefowi – Opiekunowi Jezusa i Maryi. Będzie on trwał od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. W ten sposób Ojciec Święty uczcił 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patronem Kościoła katolickiego.


LIST BISKUPÓW RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W UKRAINIE Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚWIĘTEJ RODZINY

: 650 2020-12-26 13:27:09

Umiłowani Bracia i Siostry!
Przeżywając święto Najświętszej Rodziny, kierujemy nasze spojrzenie ku maleńkiemu miasteczku w Galilei, gdzie w ciszy i pokorze, w rodzinie ludzkiej, wzrasta Syn Boga. Właśnie tam, do domu Najświętszej Rodziny, prowadzi ukryte korzenie Kościoła, który zanurzając się w klimat Nazaretu, wzrasta i rozwija się, stając się Kościołem ubogim, pokornym, Kościołem rodzinnym, Kościołem nazaretańskim. 


Episkopat Ukrainy: wezwanie do wspólnej modlitwy o godz. 19:30!

: 1201 2020-03-19 12:40:53

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
W tym trudnym czasie, jakiego doświadczamy, zwracamy się do Was z prośbą i apelem o zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowanie się do zaleceń Służb Państwowych oraz wytycznych Konferencji Episkopatu Ukrainy. 


List Biskupów na początek Roku Modlitw o powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego

: 1537 2020-02-01 13:22:30

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Rok 2019 w Kościele Rzymsko-Katolickim w Ukrainie był poświęcony świętości małżeństwa i rodziny. W ciągu tego roku mieliśmy okazję rozmyślać o wielkości powołania małżeńskiego, o tym ważnym znaku, którym jest każda rodzina – ikona Trójcy Świętej na ziemi. 


List biskupów rzymsko-katolickiego kościoła w Ukrainie na zakończenie Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny

: 1532 2019-12-28 20:04:52

Drodzy Kapłani i Osoby konsekrowane!
Drodzy Małżonkowie, Rodzice, Dziadkowie! Ukochane Dzieci!
Drodzy Bracia i Siostry!


Biskupi Polski i Ukrainy na rzecz pojednania obu narodów

: 1451 2019-09-25 13:50:24

Dnia 23 września br. w Rezydencji Arcybiskupów Poznańskich odbyło się spotkanie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji, Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego, z księdzem biskupem Bronisławem Bernackim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy, biskupem odesko—symferopolskim, oraz księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim.


Episkopat Ukrainy wyraża solidarność z abp. Jędraszewskim

: 749 2019-08-20 11:44:40

"My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość (...) W imieniu Pasterzy rzymskokatolickiego Kościoła ukraińskiej ziemi pragnę wyrazić Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi naszą braterską solidarność, wsparcie oraz nade wszystko zapewnić Go o naszej modlitwie! " 

Publikujemy treść listu:Każda święta rodzina wyraża płodność i piękno Kościoła: Komunikat Konferencji Biskupów Ukrainy na Rok świętości małżeństwa i rodziny.

: 2626 2018-12-05 15:01:25

Drodzy Bracia i Siostry! 
Drodzy Rodzice, Małżonkowie, Dzieci!
Ukochani Dziadkowie!


Apel Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy w 85 rocznicę Wielkiego Głodu.

: 2356 2018-11-24 12:18:52

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”. Tymi słowami zwracamy się do Boga jako wspólnota Kościoła nosząca w pamięci wydarzenia wielkiego głodu. Ta wielka niesprawiedliwość jakiej doświadczyli mieszkańcy Ukrainy nieustannie napawa nas lękiem i niepokojem, aby nie powtórzyły się już nigdy, ani w Ukrainie, ani w świecie, podobne zachowania nienawiści prowadzące do śmierci głodowej milionów ludzi. Dlatego zjednoczeni z całym Narodem wołamy o zachowanie nas od klęski głodu i spokojne czasy dla wszystkich.


Komunikat Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy z okazji I Światowego Dnia Ubogich

: 2816 2017-11-18 10:25:17

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Franciszek ustanowił XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowym Dniem Ubogich. W tym roku przypada ona 19 listopada i przebiega pod hasłem: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18).


List Konferencji Episkopatu z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

: 3103 2017-04-27 14:58:29


„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która zaprowadzi cię do Boga”.


Słowo Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do uczestników spotkania odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży

: 2164 2017-02-16 21:17:56

Moi Drodzy!

Cieszę się, że doroczne spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży naszej metropolii odbywa się we Lwowie. Czynimy to mając w pamięci Światowe Dni Młodzieży, jakie mieliśmy możliwość przeżywać wraz z papieżem Franciszkiem i rzeszą młodych ludzi z całego świata w Krakowie. To wielkie doświadczenie wiary i jedności Kościoła pozwoliło spojrzeć na przeżywanie wiary w duchu radosnego odkrywania bycia katolikiem, o czym zapewniła nas sama młodzież, wielokrotnie podkreślając ten właśnie wymiar Światowych Dni Młodzieży.


List pasterski rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy na adwent 2015

: 1143 2015-12-01 16:23:39

„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!


Kaznodzieja Domu Papieskiego głosił rekolekcje dla biskupów obu obrządków

: 1611 2015-11-30 08:22:52

W dniach 26-28 listopada kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa głosił rekolekcje dla ukraińskich biskupów rzymsko- i grekokatolickich w greckokatolickim Domu rekolekcyjnym w Brzuchowicach pod Lwowem. 


Odezwa w sprawie miejscowych wyborów 2015

: 2767 2015-10-21 00:00:00

„Weźmy udział w wyborach, oddając głos za sprawiedliwością, uczciwością, poszanowaniem osoby ludzkiej, rozwojem gospodarczym i pokojową drogą rozwiązywania trudnych spraw” Konferencjа Episkopatu Ukrainy


Modlitwa różańcowa w intencji pokoju na Ukrainie. Komunikat Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego.

: 2433 2015-09-22 00:00:00

Wkrótce rozpocznie się październik – miesiąc, w którym Kościół Katolicki w sposób szczególny czci Najświętszą Maryję Pannę w modlitwie różańcowej. Różaniec jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych modlitw w naszym Kościele. 


VII Konferencja Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

: 1172 1995-05-26 00:00:00

W dniach 24-26 maja we Lwowie odbyła się VII Konferencja Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pod przewodnictwem abpa Mariana Jaworskiego, metropolity Lwowskiego. Do uczestnictwa zostali zaproszeni także ordynariusze z Białorusi, Kazachstanu, Rosji - części Europejskiej i Azjatyckiej oraz z Mołdowy. W Konferencji uczestniczył również Nuncjusz Apostolski w Ukrainie abp Antonio Franko. Z Rzymu przybyli abp Crescenzio Sepe - Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa i abp Geraldo Agnelo - Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także pracujący w tejże Kongregacji ks. prałat Bolesław Krawczyk.


II Konferencja Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy.

: 1262 1992-08-26 00:00:00

We Lwowie odbyła się 26 sierpnia II Konferencja Episkopatu Biskupów Rzymskokatolickich. Uczestniczyli arcybiskup Marian Jaworski i biskupi Jan Olszański, Jan Purwiński, Rafał Kiernicki, Marcjan Trofimiak oraz pierwszy Nuncjusz Apostolski w Ukrainie arcybiskup Antonio Franco.


List Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy do Ojca Świętego Jana Pawła II

: 944 1992-02-28 00:00:00

Wasza Świątobliwość!
Biskupi obrządku rzymskokatolickiego diecezji Lwowskiej, Kamienieckiej i Żytomierskiej zwracają się z pokorną prośbą o erygowanie Konferencji Episkopatu tegoż obrządku na terenie Ukrainy. 


Pierwsza Konferencja Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy

: 1198 1992-02-28 00:00:00

Pierwsza Konferencja Episkopatu Biskupów Rzymskokatolickich odbyła się 28 lutego 1992 roku we Lwowie. Uczestniczyli biskupi: arcybiskup Lwowski Marian Jaworski, biskup Kamieniecki Jan Olszański, biskup Żytomierski Jan Purwiński, biskupi pomocniczy Lwowa Rafał Kiernicki i Marcjan Trofimiak. W obradach uczestniczył arcybiskup Francesco Colasuonno - przedstawiciel Watykanu.