Wikariusze kapitulni i administratorzy w Lubaczowie

Wikariusze kapitulni i administratorzy w Lubaczowie

 

1. Michał Orliński, 22.06.1962 – 14.06.1964; Wikariusz Kapitulny

2. Jan Nowicki, 15.06.1964 – 14.08.1973+

3. Marian Rechowicz, 17.08.1973 – 28.09.1983+

4. Stanisław Cały, 30.09.1983 – 24.05.1984

5. Marian Jaworski, 24.05.1984 – 16.01.1991