Struktury UGKC

Od 27 marca 2011 r. na jej czele stoi Najwyższy Arcybiskup Kijowa i Halicza Światosław Szewczuk. UGCC, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Kościoła katolickiego, jest Kościołem jego prawa (Ecclesia sui juris). Posiada swój własny obrzęd, wywodzący się z tradycji Konstantynopola i zachowuje swoje dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne w kulturze i historycznych uwarunkowaniach swoich mieszkańców.

Od 11 grudnia 2015 r. Istnieje następująca struktura administracyjno-terytorialna UGCC:

 • Ukraina: Archidiecezja Kijowska, Archidiecezja Lwowska, Archidiecezja Tarnopolsko-Zborowska, Archidiecezja Iwano-Frankowska, Diecezja Kołomyjska, Diecezja Czerniowiecka, Diecezja Sambirsko-Drohobycka, Diecezja Stryjska, Sokal- Żółkiewska Diecezja, Diecezja Żółkiewska, Egzarchat Buczski, Egzarchat Charków, Egzarchat Łucki.
 • Polska: archidiecezja przemysko-warszawska, diecezja wrocławsko-koszalińska, diecezja olsztyńsko-gdańska
 • Włochy: Włoski Egzarchat UGCC
 • Francja: diecezja św. Włodzimierza Wielkiego w Paryżu (jurysdykcja nad Francją, Belgią, Holandią, Luksemburgiem i Szwajcarią)
 • Niemcy: Egzarchat apostolski w Niemczech i Skandynawii (jurysdykcja nad Niemcami, Danią, Szwecją, Finlandią i Norwegią)
 • Wielka Brytania: Londyńska diecezja Świętej Rodziny
 • Kanada: Archidiecezja Winnipeg, diecezja Edmonton, diecezja Toronto, diecezja Saskatoon, diecezja New Westminster
 • Stany Zjednoczone: Archidiecezja Filadelfii, diecezja Chicago, diecezja Stamford, diecezja Parma
 • Brazylia: Archidiecezja Curitiba, diecezja Prudentopol
  Argentyna: diecezja Buenos Aires
 • Australia: diecezja Melbourne (jurysdykcja nad Australią, Nową Zelandią i Oceanią)

W 2017 r. Decyzją Synodu Biskupów UKGK diecezja czerniowicka została oddzielona od diecezji kołomyjsko-czerniowieckiej.

Diecezja Mukaczewska nie jest obecnie częścią Najwyższej Archidiecezji Kijowsko-Halickiej, ale podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i jest tymczasowo (od 1993 r.) Odrębnym „Kościołem swojego prawa” („sui juris”).

Każdego roku biskupi Konferencji Episkopatu obrządu łacińskiego i Synod biskupów UGKC mają wspólne rekolekcje i bratnie spotkanie. Tradycją jest wspólne uczestniczenie biskupów w uroczystościach Bożego Narodzenia obrządu łacińskiego oraz obrządu wschodniego.

Pielgrzymka kierownictwa Służby penitencjarnej i naczelników więzień w Zarwanicy.

: 505 2021-05-30 16:40:12

Ponad stu oficerów pełniących kierownicze funkcje w Służbie więziennej przybyło 27 maja z pielgrzymką do sanktuarium Maryjnego w Zarwanicy. Uczestniczyli w Liturgii, duchownym koncercie i drodze krzyżowej. Wśród kapelanów byli pielgrzymkę greko -katolicy z naczelnym kapelanem o. Konstantynem Pantelejem, organizatorem pielgrzymki także przedstawiciele Duszpasterskiej Rady przy Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawach posług religijnych. w więzieniach. 


Arcybiskup M. Mokrzycki modlił się wspólnie z greko-katolikami Lwowa podczas Liturgii Bożego Narodzenia w katedrze św. Jura

: 4042 2016-01-11 16:24:50

7 stycznia 2016 roku w Archikatedrze św. Jura we Lwowie odbyła się uroczysta Bożonarodzeniowa Liturgia której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lwowski UGKC Igor (Woźniak).


Kaznodzieja Domu Papieskiego głosił rekolekcje dla biskupów obu obrządków

: 1610 2015-11-30 08:22:52

W dniach 26-28 listopada kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa głosił rekolekcje dla ukraińskich biskupów rzymsko- i grekokatolickich w greckokatolickim Domu rekolekcyjnym w Brzuchowicach pod Lwowem.