Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, o popularnej nazwie michalitki jest instytutem zakonnym, w którym siostry łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.
Zgromadzenie założył pod koniec XIX wieku bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale Sługi Bożej m. Anny Kaworek.

Podstawą duchowości są dwie zasady: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i praca”.

Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł, bojownik o chwałę Bożą i zwycięstwo prawdy.

Zasady te zobowiązują nas do umiłowania Boga nade wszystko i szukania Jego chwały przez realizowanie dobra, sprawiedliwości i miłości.
Powołaniem naszym jest ukazywanie Chrystusa światu, a szczególnie dzieciom i młodzieży przez wychowywanie w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy.
Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł pierwszy obrońca chwały Bożej i zwycięstwa prawdy. Razem z Nim i na Jego wzór pragniemy:

adorować Tego, któremu cześć wyśpiewują Aniołowie i wychwalają wszyscy sprawiedliwi, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce;
kochać Tego, który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny;
służyć Temu, który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i każdym potrzebującym człowieku;
poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.

W Polsce jesteśmy obecne na 30 placówkach parafialnych. Pracujemy jako katechetki, pielęgniarki, zakrystianki, organistki, kancelistki, opiekunki parafialne. Prowadzimy domy dziecka, przedszkola, świetlice środowiskowe, dom matki i dziecka. Zgromadzenie wyrosło na polskiej ziemi, ale obecnie objęło działalnością apostolską i wychowawczą także inne kraje. Siostry Michalitki pracują we Francji, Niemczech, Włoszech, na Białorusi i Ukrainie, a w Kamerunie prowadzimy dwie placówki misyjne. Wszędzie posługujemy najbardziej potrzebującym.

Działalność

katechizacja w szkołach podstawowych i średnich
prowadzenie domów wychowawczych (Katolickie Placówki Wychowawcze "Nasz Dom" z całodobową opieką)
prowadzenie świetlic środowiskowych
prowadzenie przedszkoli
prace przy parafiach: zakrystia, organistki;
prace pielęgniarek, opiekunek społecznych - głównie za granicami;
prace w domach zakonnych, stołówki dla księży itp.
misje afrykańskie

Dane teleadresowe:
Dom generalny:
ul. bł. ks. Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel.: +48(13)435-34-97, 435 3013

e-mail: sekretariat@michalitki.pl

strona internetowa: www.michalitki.pl

Przełożona generalna: M. Bednarczyk Natanela

 

Dom na terenie Archidiecezji:
JARYCZÓW

S. CHERUBINA (Komisarz Anna) – przełożona

S. ZOFIA (Маrchewka Maria)

+38 (098) 965 41 10