Misja religijna

Dzieło współczucia i pocieszenia

ADRES:
Dom Serca Fra Angeliko
ul. Klonowycza 4/6, Lwów 79005
tel.: 38 (032) 2751076; +380932564219
e-mail: aguillet.uk@gmail.com
web: www.heartshome.org

Osoba odpowiedzialna: Aude Guillet

DOMY SERCA – międzynarodowa katolicka organizacja misyjna, założona w 1990 r. przez ks. Thierry de Roucy, której celem jest szerzenie kultury współczucia i pocieszenia. Dzieło miłosierdzia jest skierowane do najuboższych, samotnych i cierpiących, szczególną troską ogarniające dzieci.
W 2000 r. „Domy Serca” zostały uznane przez Kościół jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.
Od 2005 r.posiada status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.
Od 2013 r. istnieje 35 wspólnot Domów Serca, 176 wolontariuszy 20 narodowości.

MISJA DOMÓW SERCA
Domy Serca proponują młodym ludziom wolontariat misyjny trwający od 14 miesięcy do 2 lat w jednym z 23 krajów świata na 5 kontynentach.
- Wolontariusze opierają swoje życie na trzech filarach: Modlitwie, Wspólnocie, Służbie. Tworzą Dom Serca otwarty na każdego, kto szuka chwili odpoczynku, rozmowy, uśmiechu lub zwykłej obecności drugiego człowieka.
- Wolontariusze ze wszystkich krajów i środowisk, którzy pragną odpowiedzieć na wezwanie Boże, mogą poświęcić rok swojego życia służąc potrzebującym we wspólnotach Domów Serca. Tworzą oni małe wspólnoty, które są rozrzucone po całym globie, mieszkając w najbardziej ubogich dzielnicach.
- Budując swoje życie na fundamencie intensywnej modlitwy, mają przed sobą następujące cele:
o Przygarnąć i wysłuchać dzieci oraz ich rodziny, przyjąć takimi, jakimi są, niosąc miłość, wsparcie i pocieszenie;
o Budować relacje przyjaźni oraz zaufania z opuszczonymi i cierpiącymi w ich środowiskach;
o Stać się pomostem między dziećmi z ulicy, ich rodzinami i lokalnymi organizacjami charytatywnymi.

CHARYZMAT DOMÓW SERCA
Starać się zobaczyć głęboki sens życia i swoich relacji z ludźmi. Każdy obszar ludzkiego życia – kulturę, środowisko nauki i pracy, życie społeczne itd. przemieniać, wnosząc do niego dar współczucia.

Aby zostać wolontariuszem, trzeba:
- Pragnąć ofiarować Bogu oraz najbardziej opuszczonym i potrzebującym na świecie ludziom co najmniej 14 miesięcy swojego życia;
- Być fizycznie i psychicznie zdrowym;
- Poszukiwać Boga oraz być gotowym włączyć się w intensywne życie modlitewne wspólnoty, która kieruje się szacunkiem dla drugiej osoby oraz duchem przebaczenia;
- Mieć pragnienie dzielić troski i radości biednych, żyjąc z nimi w ubóstwie.


PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU
Od wolontariuszy nie jest wymagane żadne profesjonalne doświadczenie, lecz przed wyjazdem trzeba poświęcić czas na przygotowanie oraz formację duchową. Formacja jest prowadzona przez członków Domów Serca, by „Przyjaciele dzieci” (tak nazywają wolontariuszy) byli gotowi podjąć się swego zadania misyjnego oraz spotkać z inną kulturą.
Formacja obejmuje dwa etapy:
1) 3 spotkania weekendowe w okresie między lutym a czerwcem; pierwsze spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad możliwością wyjazdu na misje;
2) 15-dniowe szkolenie w okresie między lipcem a październikiem.

JAK WESPRZEĆ WOLONTARIUSZA
Istnieje dwa sposoby wsparcia :
- duchowe:
Jeden dziesiątek różańca w intencja wolontariusza, jego wspólnoty oraz osób, którym on służy;
- finansowe:
Przelew, w zależności od możliwości finansowych, środków pieniężnych w formie jednorazowego daru lub zadeklarowanej regularnej (miesięcznej, kwartalnej, rocznej) kwoty.

W czasie swojej misji wolontariusz zobowiązuje się modlić za wszystkich, którzy go wspierają, oraz regularnie informować o przebiegu misji. W ten sposób każdy, kto podtrzymuje wolontariusza, będzie miał możliwość poznawania jego życia oraz dzieci i rodziny, z którymi on się zaprzyjaźni.

OBLICZA JEDNEGO CHARYZMATU
Wolontariusze:
- Młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat, którzy żyją we wspólnotach Domów Serca, ofiarują cały swój czas modlitwie oraz służbie ubogim.
- Studenci lub osoby pracujące mogą poświęcić część swego czasu, biorąc udział w życiu wspólnoty, modlitwach oraz służbie apostolskiej Domów Serca.

Wioski Domów Serca
Miejsca gdzie rodziny, dzieci ulicy i osoby niepełnosprawne mieszkają razem z wolontariuszami i osobami konsekrowanymi, tworząc wspólnoty modlitwy i pracy. Mogą tam wyjechać również osoby powyżej 35 roku życia i małżeństwa. Wioski znajdują się w Brazylii i Indiach.

Wspólnota Maksymiliana Kolbe
Wspólnota zrzeszająca osoby, które pragną żyć charyzmatem współczucia i pocieszenia w życiu codziennym: w domu, w pracy, na studiach.

Życie konsekrowane
Istnieją trzy grupy osób konsekrowanych w Domach Serca: księża, siostry zakonne – Służebnice Obecności Bożej oraz konsekrowane osoby świeckie.
"Domy Serca
nie pragną niczego więcej,
niż być tym uśmiechem,
tą kroplą w morzu,
tą ręką, która pomaga żyć
i kochać życie aż do końca.
Być obecnym obok każdego człowieka ,
i uświadamiać go,
że jest kochany nieskończenie..."

o. Thierry de Roucy
(źródło: www.heartshome.org)

 

Wielkoczwartkowy obrzęd obmycia nóg w szpitalu psychiatrycznym we Lwowie (Kulparków).

: 4623 2016-04-01 19:57:47

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła otacza duchową opieką pacjentów szpitala psychiatrycznego we Lwowie. W Wielki Czwartek ks. Grzegorz Draus wraz z siostrami z Instytutu „Dom serca” poprowadzili liturgię.