Fundacje

Fundacja Charytatywna "Dajmy nadzieję" Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji LwowskiejPublikacje

Fundacja Charytatywna "Dajmy nadzieję"

Głównym celem Fundacji jest działalność charytatywna i dołączanie do działalności charytatywnej wszystkich, kto pragnie przysłużyć się sprawie podnoszenia chrześcijańskiej moralności, kultury, edukacji, sztuki, wsparcia biednych, pomocy w działalności statutowej innym charytatywnym i społecznym organizacjom, a także inna działalność charytatywna odpowiednio do statutu i czynnego ustawodawstwa.

 


Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.