Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)

Historia:
Zgromadzenie powstało w 1894 wKrakowie. Inicjatorem jego powołania był ksiądz Józef Sebastian Pelczar, profesorUniwersytetu Jagiellońskiego, który wcześniej stworzył w Krakowie przytulisko dla przybywających do pracy w Krakowie dziewcząt. Założył on zgromadzenie, by zapewnić podopiecznym przytuliska duchową opiekę. Pierwszą przełożoną została siostra Klara Ludwika Szczęsna. Członkinie Zgromadzenia są nazywane sercankami.

Formalne założenie Zgromadzenia miało miejsce 15 kwietnia 1894 r., w dniu, w którym zgodnie z dawnym kalendarzem liturgicznym obchodzono święto Opieki św. Józefa.
Podczas nabożeństwa w domowej kaplicy s. Klara Ludwika Szczęsna odczytała w imieniu dwunastu kandydatek akt ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, zaś ks. Pelczar w programowym przemówieniu ukazał zadania sióstr sercanek:

Oto starajcie się o prawdziwe uświęcenie duszy, zdążajcie ochoczo na górę doskonałości, by spełnić rozkaz Pański: "Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest". Nie dosyć dla was zadowolić się niskim stopniem cnoty, ale trzeba wstępować po drabinie Bożej, którą w swej regule pozostawił wielki sługa Pański Franciszek św., i nie zostawać na ostatnich szczeblach, ale piąć się coraz wyżej i wyżej.

W zachowanej, drugiej redakcji Konstytucji Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego /taka była początkowo nazwa Zgromadzenia, określenia Najświętszego pojawia się w dokumentach ok. 1907 r., nie zostało wyjaśnione dlaczego/ OjciecZałożyciel uczynił niebieskimi Patronami Zgromadzenia wielu Świętych i dał ich za wzór - zarówno dla życia duchowego jak i prac apostolskich.


Św. Józef - opiekun i wzór życia wewnętrznego.

Św. Franciszek z Asyżu - przewodnik i wzór zaparcia się.

Św. Stanisław Kostka - wzór niewinności i nabożeństwa do NMP.

Św. Wincenty a Paulo - wzór gorliwości apostolskiej i poświęcenia się dla ubogich i cierpiących.

Św. Klara - wzór umartwienia i ubóstwa.

Św. Elżbieta - wzór pokory i litości nad biednymi.

Św. Zyta - wzór posłuszeństwa i pracowitości, przykład dla służących i robotnic.

Św. Małgorzata Maria Alaqoque - wzór żarliwości o rozszerzenie nabożeństwa do Serca Jezusowego.

Św. Maksymilian Maria Kolbe - wzór gorliwości w szerzeniu Królestwa Serca Jezusowego przez całkowite oddanie się Niepokalanej.

Charyzmat:
Uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Najśw. Serca Pana Jezusa i szerzenie Królestwa miłości tego Serca w życiu codziennym jest podstawowym zadaniem Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Siostry realizują ten cel w Kościele, uczestnicząc w jego zbawczej misji przez dążenie do doskonałej miłości drogą rad ewangelicznych i służbę Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących.

/ Z konstytucji Zgromadzenia /

Codziennie pozdrawiając się słowami Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu - Chwała na wieki, przypominamy sobie, że celem bycia sercanką jest sprawienie, by miłość Boża była poznana i odwzajemniona.

Kontakt:
DOM GENERALNY

ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
(12) 422 - 57 - 66
sercanki@zakon.opoka.org.pl
Przełożona generalna: M. Kijowska Agnieszka Renata

DOM PROWINCJALNY pw. św. Józefa
ul. Dojazd Staroniwa 7
35-011 Rzeszów
(17) 852 - 07 - 40
sercanki@rzeszow.opoka.org.pl

 

Domy na terenie Archidiecezji:

LWÓW

S. TOMASZA (Wergeles Irena) – przełożona

S. ЕДИТА (Duszczak Irena)

S. MAKSYMILIANA (Gierula Małgorzata Dorota)

вул. Пекарська, 10/7, Львів, 79008

Львівська область

тел.:+38 (032) 276 41 31

 

ZŁOCZÓW

S. ZOFIA (Woźnica Zofia) – przełożona

S. EMANUELA (Jamczy Maria)

S. PASCHALISA (Domska Natalia)

вул. Кривоноса, 23, Золочів, 80700

Львівська область

тел.:(03265)435-81;

+38 (097) 271 56 28

sercanki.zloczow@gmail.com

 

BRODY

S. MICHAELA (Flisowska Małgorzata) – przełożona

S. BERNADETTA (Popadiuk Oksana)

вул. Веста, 28, Броди, 80600

Львівська область

тел.:(03266)260-04.

+38 (096) 570 54 22

RUDKI

ul. Bandera 3
81440 Rudki