Konferencja biskupów rzymskokatolickich w Ukrainie

Conferentia latinorum episcoporum Ucrainae

Działalność Konferencji biskupów jest regulowana przez kanony 447-459 Kodeksu Prawa Kanonicznego.


Diecezja Kijowsko-Żytomierska

DIECEZJA KIJOWSKO-ŻYTOMIERSKA (powstała w XIV w., odnowiona 16.01.1991 r.)

(3 biskupów, 13 dekanatów, WSD w Worzelu oraz WSD Redemptoris Mater w Kijowie, 4 obwody, powierzchnia 222.300 km², 150 parafii)


Archidiecezja Lwowska

ARCHIDIECEZJA LWOWSKA (powstała w 1375 r., odnowiona 16.01.1991 r.)

(3 biskupów, 12 dekanatów, MWSD w Brzuchowicach, 4 obwody, 286 parafia, powierzchnia 68.000 km²)


Diecezja Kamieniecko-Podolska

DIECEZJA KAMIENIECKO PODOLSKA (powstała w 1375 r., odnowiona 16.01.1991 r.)

(2 biskupów, 8 dekanatów, WSD w Gródku, 2 obwody, powierzchnia 47.158 km², 207 parafii)


Diecezja Odessko-Symferopolska

DIECEZJA ODESSKO-SYMFEROPOLSKA (utworzona 04.05.2002 r.)

3 biskupów, 7 dekanatów, 5 obwodów, powierzchnia 138.000 km², 40 parafii)


Diecezja Łucka

DIECEZJA ŁUCKA (powstała w 1375 r., odnowiona 18.05.1996 r.)

(2 biskup, 2 dekanatów, 2 obwody, powierzchnia 40.300 km², 36 parafii)


Diecezja Mukaczewska

DIECEZJA MUKACZEWSKA (Była częścią diecezji Egejskiej – od 1346 i diecezji Satu Marskiej – od 1804, powstała jako Administratura Apostolska Zakarpacia - 14.08.1993 r., a jako diecezja 27.03.2002 r.)

(1 biskup, 7 dekanatów, 1 obwód, powierzchnia 12.800 km², 95 parafii)


Diecezja Charkowsko-Zaporożska

DIECEZJA CHARKOWSKO-ZAPOROŻSKA (utworzona 04.05.2002 r.)

(3 biskupów, 7 dekanatów, 7 obwodów, powierzchnia 68.000 km², 40 parafii)