Diecezja Kijowsko-Żytomierska

DIECEZJA  KIJOWSKO-ŻYTOMIERSKA (powstała w XIV w., odnowiona 16.01.1991 r.)

(3 biskupów, 13 dekanatów, WSD w Worzelu oraz WSD Redemptoris Mater w Kijowie, 4 obwody, powierzchnia 222.300 km², 150 parafii)

 

Obwód Czerkaski: Dekanat Czerkasy
Obwód Czernihowski: Dekanat Czernihów
Obwód Kijowski: Dekanat Kijów-Zachód, Kijów-Wschód, Biała Cerkiew.
Obwód Żytomierski: Dekanaty Baranówka, Berdyczów, Jemilczyne, Korosteń, Nowograd-Wołyński, Radomyśl, Romanów (Dzierżyńsk), Różyn, Żytomierz.

 

Witryna internetowa: kzd.org.ua

 

ORDYNARIUSZ DIECEZJALNY:

 

Biskup Witalij KRYWICKI

Biskup Witalij Krzywicki urodził się 19 sierpnia 1972 r. w Odessie. W 1987 roku rozpoczął formację potajemnie w swoim rodzinnym mieście pod opieką salezjanina ks. Tadeusz Hoppe, wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego św. Jana Bosko w 1990 roku.

Po studiach w Seminarium Duchownym w Krakowie, 24 maja 1997 r. otrzymał święcenia prezbiteratu.

Swoją posługę duszpasterską ks. Witalij rozpoczął jako wikariusz parafii w Odessie (1997-2004). Od 2004 do 2012 roku był proboszczem parafii oraz przełożonym wspólnoty salezjańskiej w Korostyszewie na Żytomierszczyźnie.

Następnie przez dwa lata sprawował posługę duszpasterską w Przemyślanach w woj. lwowskim, a od 2014 roku został proboszczem parafii św. Piotra w Odessie.

W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r., w Watykanie poinformowano o tym, że Papież Franciszek mianował ks. Witalija Krywickiego, SDB, proboszcza parafii św. Piotra w Odessie, biskupem diecezji Kijów-Żytomierz na Ukrainie.

W dniu 24 czerwca 2017 r. w konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie odbyła się ceremonia święceń biskupich oraz ingres nowego ordynariusza diecezji Kijówsko-Żytomierskiego biskupa Witalija Krywickiego.

Święto Patrona  - 

ul. Kościelna 17, Kijów, 01001

tel.: +38 (044) 278-16-89; fax: +38 (044) 278-71-71

e-mail: kanclerkzd@ukr.net

 

BISKUP-POMOCNICZY, WIKARIUSZ GENERALNY:

   

Biskup Aleksander Jazłowiecki

Biskup Aleksander Jazłowiecki urodził się 2 marca 1979 roku we wsi Hybalivka niedaleko Szargorodu w obwodzie Winnickim. Po ukończeniu nauki w szkole, po szkole zawodowej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku, gdzie 26 czerwca 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie w diecezji kamieniec-podolskiej.

Od dwóch lat ks. Aleksander był duszpasterzem w Murafie i służył w seminarium Ducha Świętego w Gródku w obwodzie chmielnickim. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku z rąk biskupa Leona Dubrawskiego. Pracował jako wikariusz we wsi Murafa w obwodzie winnickim oraz jako wychowawca w seminarium duchownym w Gródku. Od 2006 roku kontynuuje studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie 12 listopada 2012 roku obronił rozprawę doktorską z prawa kanonicznego na temat: „Małżeństwa mieszane w Kościele katolickim i prawosławnym rosyjskim”.

Po powrocie do diecezji został prorektorem i ekonomem seminarium w Gródku, a od 2014 do 2018 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Kamieniec Podolski.

13 sierpnia 2018 roku został skierowany do pracy w diecezji kijowsko-żytomierskiej, gdzie pełnił funkcję kanclerza i moderatora kurii.

W środę 18 września 2019 roku papież Franciszek mianował ks. Aleksandra Jazłowieckiego, biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej, nadając mu siedzibę tytularną w Tulanie.

Święcenia biskupie odbyły się w Kijowie 9 listopada 2019 r. w prokatedrze św. Aleksandra. Głównym konsekratorem był Nuncjusz Apostolski w Ukrainie abp Claudio Gugerotti. Współkonsekratorami byli biskup Witalij Krywycki ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej i biskup Leon Dubrawski ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej.

Święto Patrona - 3 maja, św. Aleksander, papież i męczennik.

ulica Kościelna 17 Kijów, 01001

tel .: +38 (044) 278-16-89;

 

e-mail: kanclerkzd@ukr.net

 

BISKUP SENIOR:

 

Biskup Jan PURWIŃSKI (1934-2021)

Urodzony 19.11.1934 r. w Dołna (Łotwa), wyświęcony na kapłana 13.04.1961 r. 

w Rydze, wikariusz w Dauhawpils, 1997 administrator w Bałbinawe i wiceadministrator w Krasławe, 25.07.1977 r. administrator w Żytomierzu, 15.09.1981 r. wikariusz biskupa Ukrainy i Mołdowy, 16.01.1991 biskup ordynariusz Żytomierski, 04.03.1991 r. konsekrowany w Żytomierzu, 09.03.1991 ingres do katedry żytomierskiej, 25.11.1998 r. biskup ordynariusz Kijowsko-Żytomierski. 15.06.2011 r. biskup-emeryt. Papież Benedykt XVI przyjął abdykacje biskupa-ordynariusza Purwińskiego wykonane zgodnie z przepisami kanonu 401 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 06.08.2011 mianowany wikariuszem generalnym diecezji. W latach 2011-2018 był Wikariuszem Generalnym diecezji. Zmarł 06.04.2021 r.

Święto Patrona  -  24 czerwca

ul. Basejna 9/7, Żytomierz, 10014

tel./fax: +38 (041) 237-30-53

e-mail: curia@zt.ukrtet.net

Pamięci biskupa Jana Purwińskiego

: 439 2021-04-09 11:08:03

W liście kondolencyjnym pana Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą z powodu śmierci emerytowanego biskupa diecezji kijowsko-żytomierskiej Jana Purwińskiego, jest podkreślone, że zmarły niestrudzenie pracował na rzecz Kościoła katolickiego w Ukrainie.


List biskupa diecezji Kijowsko-Żytomierskiej przewodniczącego komitetu organizacyjnego Marszu na rzecz ochrony praw dzieci i rodzin

: 1969 2018-05-21 11:42:13

Umiłowani w Chrystusie – kapłani, osoby zakonne i wszyscy wierni

Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie!


Dziennikarze katoliccy pielgrzymowali do Berdyczowa

: 3492 2017-10-08 21:00:47

W sobotę 7 października 2017 r. odbyła się pielgrzymka dziennikarzy katolickich z Ukrainy do sanktuarium maryjnego w Berdyczowie. Brali w niej udział dziennikarze z Kijowa, Żytomierza, Ostroga na Wołyniu i Berdyczowa. Lwowskie redakcję reprezentowali ks. Aleksander Kusy, odpowiedzialny za środki społecznego przekazu w archidiecezji lwowskiej, o. Mariusz Krawiec SSP, dyrektor Katolickiego Programu Radiowego we Lwowie oraz Katarzyna Uspieńska, dziennikarka Katolickiego Programu Radiowego we Lwowie.