Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba jest powszechnie znaną organizacją katolicką, którą założył Sługa Boży ks. Michael J. McGivney, kapłan katolicki, w 1882 roku. Początkowo była to niewielka grupa parafian w New Haven w stanie Connecticut, USA, którzy zebrali się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny, by wspierać wdowy, rodziny oraz sieroty tej parafii. Dzisiaj ta organizacja z siedziba w New Haven liczy prawie 2 mln członków w więcej niż dziesięciu krajach świata (łącznie z takimi krajami jak USA, Kanada, Meksyk, Filipiny, Republika Dominikańska, Portoryko, Panama, Bahamy, Guam, Wyspy Dziewicze, Gwatemala, Saipan, Kuba, Polska, obecnie także Ukraina i Litwa).

 

Głównym zadaniem Rycerzy Kolumba – „silnej prawej ręki Kościoła”, jak ich nazwał św. Papież Jan Paweł II – jest wspieranie Kościoła katolickiego w jego misji ewangelizacyjnej, promowanie takich cnót, jak miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, jak również wspieranie katolickich wartości rodzinnych.

 

Dzięki staraniom ks. Michaela J. McGivney, wikariusza kościoła Najświętszej Maryi Panny w New Haven oraz niektórym jego parafianom, na zebraniu stanu Connecticut dnia 29 marca 1882 roku Rycerze Kolumba zostali zalegalizowani dla dobra społeczeństwa. Organizacja jest wierna swoim podstawowym założeniom miłosierdzia, jedności i braterstwa.

 

Organizacja Rycerzy powstała dla udzielenia pomocy finansowej członkom oraz ich rodzinom. Często pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej innej potrzebie. Więź towarzyska oraz intelektualna pomaga Rycerzom oraz ich rodzinom we wspólnym działaniu, zwłaszcza w dziedzinie edukacyjnej, charytatywnej, religijnej, społecznej, w niesieniu pomocy ofiarom wojny i katastrofy.

 

Historia Zakonu pokazuję, jak prorocza wizja ks. Michaela J. McGivney, którego proces kanonizacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan, przyczyniła się do powstania największej w świecie katolickiej organizacji pomocy bratniej. Zakon pomaga rodzinom uzyskać stabilność i zabezpieczenie finansowe poprzez ubezpieczenie na życie, rentę dożywotnią oraz długoterminowy program ubezpieczeniowy, a także wszędzie na świecie poświęca wiele czasu i energii służbie społeczeństwu.

 

Liczba Rycerzy Kolumba zwiększyła się od kilku członków jednej rady do ponad 14 000 rad oraz 1 800 000 członków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Polsce, Republice Dominikańskiej, Portoryko, Panamie, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Kubie, Gwatemali, Guam, Saipan, Litwie, Ukrainie oraz w Korei Południowej.

 

Nasza struktura:

 

Zarząd Rady Najwyższej

Siedziba międzynarodowa Rycerzy Kolumba znajduje się w New Haven, stan Connecticut. Biuro, którym zarządza Najwyższy Rycerz, Dyrektor Naczelny Rycerzy, służy administracyjnym wsparciem oraz przewodzi ponad 14 000 jednostkom lokalnym.

 

Jurysdykcja

Rada Najwyższa zrzesza ponad 75 rad stanowych, które pomagają w koordynacji działalności regionalnej zgodnie z zasadami Zakonu.

 

Rejony

Każda rada stanowa jest podzielona na rejony – zrzeszenie kilka rad lokalnych.

 

Rady lokalne

Rady lokalne są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Większość z nich powstała przy parafiach, chociaż niektóre mają własne siedziby na terenie parafii. Każda rada lokalna działa, by zaradzić potrzebom swojej wspólnoty zgodnie z zasadami Zakonu.

 

Agenci ubezpieczeniowi

Każdej radzie przydzielony jest certyfikowany agent ubezpieczeniowy, który jest Rycerzem i ma za zadanie oferować najwyższej jakości usługi, polegające na wsparciu finansowym, którym ma zaradzić potrzebom rodzin członków organizacji.

 

Nasze zasady

Wszystkie dobre dzieła spełniamy na podstawie naszych czterech głównych pryncypiów:

 

Miłosierdzie – „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Nasza wiara katolicka uczy członków Rycerzy Kolumba okazywać miłość swoim bliźnim, ofiarując wyżywienie dla lokalnych jadłodajni charytatywnych, pomagając duchowo i materialnie samotnym matkom. Rycerzy wyznają, iż nasza misja i nasza wiara w Boga zmusza nas do działania. Nie ma lepszego sposobu na wyrażenie miłości i współczucia, jak pomagać potrzebującym, – wyzwanie, które podejmujemy codziennie.

 

Jedność – nikt sam nie jest tak dobry, jak wszyscy razem. Członkowie Rycerzy Kolumba wiedzą, że wspólnie możemy uczynić o wiele więcej, niżeli każdy z osobna. W ten sposób jednoczymy się i wspieramy nawzajem. Co wcale nie znaczy, że zawsze zgadzamy się ze sobą, albo nigdy nie mamy różnic w opiniach. To znaczy, że będąc Rycerzem Kolumba, zawsze możesz liczyć na pomoc i wsparcie swego brata Rycerza w działaniu, by życie w twojej parafii i wspólnocie stawało się coraz lepsze.

 

Braterstwo – Czcigodny ks. Michael J. McGivney założył Rycerzy Kolumba, by w większej mierze zapewnić pomoc wdowom i małym dzieciom, które zostały bez ojca rodziny. Program ubezpieczeniowy Zakonu nie zaprzestaje tej działalności i dzisiaj, również jak czynią to Rycerze indywidualnie, którzy w ubiegłym roku poświęcili ponad 10 milionów godzin swego czasu, by pomóc chorym, niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. W organizacji Rycerzy Kolumba troszczymy się i dbamy o siebie nawzajem.

 

Patriotyzm – Rycerzy Kolumba, bądź to Amerykanie, Kanadyjczycy, Meksykanie, Kubańczycy, Filipińczycy, Polacy lub Ukraińcy, są patriotami. Chlubimy się naszym oddaniem Bogu i Ojczyźnie oraz pokładamy nadzieję w Bogu i Ojczyźnie. W życiu społecznym lub prywatnym Rycerze przypominają światu, że katolicy wspierają swoje narody i są patriotami oraz obywatelami swojego kraju.

 

Rycerze Kolumba na Ukrainie:

Proces założenia na Ukrainie organizacji Rycerze Kolumba był zapoczątkowany poprzednim zwierzchnikiem Kościoła Greckokatolickiego Kardynałem Lubomyrem Huzarem, który w sierpniu 2005 roku, w czasie 123 Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Chicago, USA, zaprosił Rycerzy z wizytą na Ukrainę. Tę inicjatywę podtrzymał obecny zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk oraz Metropolita Mieczysław Mokrzycki ze strony Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie

 

https://www.facebook.com/groups/kofclviv/

http://www.kofc.org

 

Knights of Columbus Headquarters

1 Columbus Plaza

New Haven, CT 06510

(203) 752-4000

Customer Service for Insurance Inquiries

(800) 380-9995

Otwarcie centrum pomocy humanitarnej w budynku dawnego seminarium duchownego we Lwowie.

: 263 2022-04-29 20:58:08

28 kwietnia we Lwowie z inicjatywy Rycerzy Kolumba i z błogosławieństwem abpa Mieczysława Mokrzyckiego otwarto Centrum Pomocy Humanitarnej. Ośrodek znalazł swoje miejsce w dawnym budynku Wyższego Seminarium Duchownego, które jest częścią zespołu architektonicznego Kościoła MB Gromnicznej i Kurii Archidiecezji Lwowskiej. Klucze do tych pomieszczeń zostały niedawno przekazane Kurii w ramach zwrotu majątku kościelnego prawowitym właścicielom.


10 000 „koszyków” wielkanocnych przekazali uchodźcom Ukraińscy Rycerze Kolumba.

: 284 2022-04-23 20:00:45

„Rozdając te wielkanocne paczki rodzinom ukraińskim, dzielimy się światłem i nadzieją Zmartwychwstania Chrystusa nawet w czasach ciemności i wojny” – powiedział Patrick Kelly, Najwyższy Rycerz Zakonu, który niedawno odwiedził Ukrainę.


Rycerze Kolumba – ci, którzy od początku wojny pomagają Ukrainie. Najwyższy Rycerz przybył z wizytą

: 307 2022-04-13 21:38:53

12 kwietnia 2022 r. Najwyższy Rycerz Orderu Kolumba Patrick Kelly przybył w Ukrainę z krótką, ale znaczącą wizytą.


Sztab antykryzysowy przekazuje sprzęt medyczny do szpitala lwowskiego.

: 470 2022-03-27 18:09:07

26 marca, lwowscy lekarze otrzymali od polskich kolegów ładunek pomocy humanitarnej. We współpracy z Zakonem Rycerzy Kolumba, Klub Kardiochirurgów Polskich przekazał 5 ton sprzętu medycznego do kardiochirurgii ukraińskim lekarzom Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego.


Relacja wideo z pierwszego miesiąca pracy antykryzysowej centrali humanitarnej we Lwowie.

: 292 2022-03-24 18:34:55

Jeden miesiąc pełnej inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Liczba ofiar wśród ludności cywilnej w wyniku ataków lotniczych i rakietowych oraz ostrzałów artyleryjskich rośnie, infrastruktura wielu miast i miasteczek została zniszczona, kolumny uchodźców ostrzeliwane, korytarze humanitarne zostały zablokowane, brakuje wody pitnej i żywności. Sztab Antykryzysowy Archidiecezji Lwowskiej kierowany przez biskupa pomocniczego Edwarda Kawę we współpracy z Zakonem Rycerzy Kolumba, Misją Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej i Fundacją Daj Nadzieję, nadal aktywnie działa na rzecz pomocy humanitarnej dla ofiar oraz tych, którzy nie byli w stanie opuścić terenów objętych aktywnymi działaniami wojennymi.


Spotkanie opłatkowe arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Rycerzami Kolumba

: 1107 2022-01-22 21:01:46

22 stycznia we Lwowie odbyło się doroczne spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Rycerzami Kolumba, którzy przybyli wraz ze swoimi kapelanami z diecezji kamieniecko-podolskiej, diecezji kijowsko-żytomierskiej i archidiecezji lwowskiej. W Bazylice Metropolitalnej Arcybiskup przewodniczył Mszy św. wraz z wieloma kapelanami.


To miejsce zostało zbudowane na pamiątkę św. Jana Pawła II, jako centrum Jego myśli i nauczania oraz przypomina nam o Jego wizycie na Ukrainie! Metropolita lwowski dziękuje Rycerzom Kolumba i Karlowi Andersonowi za ośrodek św. Jana Pawła II we Lwowie.

: 742 2021-10-19 11:46:47

Wieczorem, 18 października Najwyższy Rycerz Kolumba Carl Albert Anderson odwiedził parafię św. Jana Pawła II we Lwowie. Wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odwiedził nowo wybudowany kościół przy ulicy Stryjskiej, gdzie papież spotkał się z wiernymi w 2001 roku i uroczyście otworzyli salę bł. Michaela McGiwneya w centrum parafialnym.


Do Lwowa przybył Carl Albert Anderson Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba.

: 585 2021-10-18 19:41:33

18 października do Lwowa przybył Najwyższy Rycerz Kolumba Carl Albert Anderson. Rano wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odwiedził Bazylikę Metropolitalną i pomodlił się przed obrazem Najświętszej Maryi Panny oraz odwiedził kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej, w której są relikwie św. Jana Pawła II.


Spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z burmistrzem Żółkwi Ołehem Wolskim.

: 771 2021-09-08 09:38:33

7 września przewodniczący Rady Miejskiej Żółkwi pan Ołeh Wolski odwiedził Lwowską Kurię Metropolitalną, gdzie spotkał się z metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim. W spotkaniu uczestniczyli także dziekan żółkwiewski ks. Józef Legowicz oraz Delegat Krajowy Rycerzy Kolumba pan Jurij Malecki.


Prezentacja ukraińskiego wydania książki pt. „Matka Boża z Guadalupe. Matka Cywilizacji Miłości” we Lwowie.

: 400 2021-07-08 22:13:45

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba i nakładem lwowskiego wydawnictwa św. Pawła 8 lipca 2021 roku swoją premierę miała książka Carla Andersona i księdza prałata Eduardo Cháveza pt. „Matka Boża z Guadalupe. Matka Cywilizacji Miłości”. Wydarzenie miało miejsce w Kaplicy Rosena, a książkę zaprezentowali Kapelani Rycerzy Kolumba w Ukrainie – arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, oraz biskup Mychajło Bubnij, eparcha Odessy.


Gratulacje Arcybiskupa M. Mokrzyckiego dla Patricka E. KELLY`ego XIV Najwyższego Rycerza Kolumba

: 442 2021-03-02 17:31:35

Wszystko ma swój początek i koniec. Dobrze wiemy i rozumiemy tę jakże prostą zasadę życia. Dzisiaj staję się ona najbardziej widoczna w życiu dwóch Rycerzy Kolumba. Koniec posługi Carla Andersona, staje się początkiem dla Ciebie - Patricka Kelly’ego.


Podziękowania Metropolity Lwowskiego dla Najwyższego Rycerza Kolumba Karola A. ANDERSONA.

: 509 2021-03-01 15:58:48

Przychodzą w życiu takie chwile, kiedy pełne wdzięczności serce zwraca się do Boga: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki” (Ps 118, 1). Bardzo często Bóg, chcąc okazać swą dobroć i łaskę, posługuje się ludźmi, których powołuje i wybiera, aby poprzez świadectwo wiary, budowali i szerzyli Królestwo Boże na ziemi.


Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki otrzymał relikwie bł. Michaela McGivney.

: 707 2020-11-01 18:29:53

Metropolita lwowski spotkał się 1 listopada prywatnie z Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem, aby podziękować za możliwość uczestniczenia w beatyfikacji ks. Michaela McGivney oraz za wszelką pomoc dla Rycerzy Kolumba w Ukrainie i dla kościoła w Ukrainie.


Inicjacja nowych członków Rycerzy Kolumba w katedrze lwowskiej

: 1149 2020-11-01 12:40:18

W wigilię Wszystkich Świętych, 31 października 2020 r. we Lwowie, w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 8 nowych braci zostali przyjęci do grona Rycerzy Kolumba, przyjęci do posługi Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa.


Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził New Haven, miejsce spoczynku bł. Michaela McGivney

: 498 2020-11-01 12:16:42

Wieczorem, 31 października metropolita lwowski odwiedził kościół pw. Najświętszej Mary Panny w New Haven, gdzie żył i pracował błogosławiony Michael McGivney i tutaj również założył Rycerzy Kolumba. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki modlił się na grobie nowego błogosławionego oraz wziął udział w nieszporach z Uroczystości Wszystkich Świętych.


Apel metropolity Mieczysława Mokrzyckiego do Rycerzy Kolumba w sprawie sytuacji z koronawirusem

: 681 2020-03-20 13:24:00

VIVAT JEZUS!

Trudny czas jakiego doświadczamy, jest sprawdzianem naszej chrześcijańskiej postawy, nie tylko mówienia o Chrystusie, ale przede wszystkim działania według Jego nauki.


IX stanowa konwencja rycerzy Kolumba w Licheniu

: 1944 2019-05-20 13:30:14

W piątek, 17 maja arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wziął udział we Mszy św. na rozpoczęcie IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.


Spotkanie opłatkowe arcybiskupa Mieczysława Mokszyckiego z Rycerzami Kolumba

: 1343 2019-01-29 11:03:24

27 stycznia we Lwowie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe abp Mieczysław Mokrzycki z Rycerzami Kolumba, którzy wraz z ich kapelani przybyli z różnych parafii archidiecezji lwowskiej.


Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził główna siedzibę Rycerzy Kolumba

: 2172 2018-03-16 13:39:57

Przebywając z duszpasterska wizyta w Archidiecezji Hartford arcybiskup odwiedził dzisiaj główna siedzibę Rycerzy Kolumba w New Haven. Spotkał się z Najwyżwszym Rycerzem Karlem Andersonem, któremu podziękował za posługę Rycerzy Kolumba w Ukrainie. Omówił tez dalsza działalność i rozwój tej katolickiej organizacji w Ukrainie.

 


Międzynarodowa konferencja medyczna nt. rannych na wojnie w Kurii Metropolitalnek we Lwowie

: 3924 2016-05-08 11:44:40

Z błogosławieństwa metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego w Kurii Metropolitalnej odbyła się 6 maja międzynarodowa konferencja lekarska nt. amputacji kończyn, protezowania rannych na wojnie i ich rehabilitacji. Jej organizatorem byli miejscowi Rycerze Kolumba we współpracy i przy udziale lekarzy z Wojskowego Szpitalu Klinicznego w Bydgoszczy.

 


VI Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Łomży.

: 2552 2016-04-24 12:28:48

Pod hasłem „Rodzina szkołą miłosierdzia”, w dniach 22-23 kwietnia odbyła się w Łomży dwudniowa VI Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba. Była ona podsumowaniem dotychczasowych działań Zakonu i określenia kierunków działalności na najbliższą przyszłość. Udział w wydarzeniu wzięli delegaci wraz z małżonkami z 88 rad rycerskich z terenu całego kraju, Kapelani Rad lokalnych oraz przedstawiciele z Europy oraz USA.