Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

(CONGREGATIO SORORUM ANCILLARUM BEATAE MARIAE VIRGINIS IMMACULATAE CONCEPTAE - DE SILESIA)

Datuje swój początek na dzień 3 maja 1850 roku. Czasy, w których rodziło się Zgromadzenie to okres zaborów i powstańczej walki o niepodległość. Na terenie zaboru pruskiego z inicjatywy Edmunda Bojanowskiego w polskiej wsi Podrzecze, koło Poznania, została otworzona pierwsza ochrona dla dzieci, nad którymi opiekę roztoczyły 3 wiejskie dziewczęta.
Edmund Bojanowski jako „pan Fundator” i Założyciel formował ducha pierwszych podrzeckich ochroniarek. Wraz z zaufanymi i od początku towarzyszącymi mu księżmi szkicował projekt reguły „Służebnic Najświętszej Panny”.
Jasne wytyczone przez Założyciela cele stanowiły próbę odpowiedzi na potrzeby czasu. Widząc biedę ludu wiejskiego Bojanowski właśnie w służebniczkach widział pomoc i ratunek podstawowej opieki medycznej i wychowawczej. W 1856 roku został otworzony dom nowicjatu zgromadzenia w Jaszkowie przyjmując licznie zgłaszające się kandydatki.
Od tego czasu powstawały coraz liczniejsze ochronki, a Zgromadzenie rozszerzało się na teren Galicji, Królestwa Poznańskiego i na Śląsk.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przechodząc trudnymi szlakami historii zostało podzielone na 4 samodzielne i autonomiczne rodziny zakonne: Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie . W swym rozwoju każda rodzina zakonna starała się uwzględniać specyfikę ziemi, na której się rozwijała i zachować łączność między sobą. Dzięki wieloletnim staraniom Sióstr , dnia 29 maja 1991 roku Stolica Apostolska zatwierdziła Federację zgromadzeń Służebniczek NMP i jej Statut.
Opatrzność Boża, której tak bardzo zaufał błogosławiony Edmund Bojanowski, czuwała nad dziełem, powodując rozwój Zgromadzenia w każdej sytuacji, dla dobra Kościoła.
Na zaproszenie Ks. Arcybiskupa Mariana Jaworskiegо w październiku 1999 roku, Siostry Służebniczki Śląskie przybyły na Ukrainę, do Krysowic (rejon Mościski, woj.Lwowskie) do parafii Matki Bożej Fatimskiej, a w 2004 – do Lwowa, do parafii św. Michała Archanioła. Podobnie jak w innych państwach, siostry starają się realizować swój charyzmat przez służbę dzieciom w ochronkach, chorym, młodzieży, biednym i potrzebującym.
Duchowość
Siostry Służebniczki dla ukazania swojej duchowości i stylu pełnionej służby posiadają logo, które jest znakiem ich wspólnoty zakonnej. Logo przyjęte w obecnej wersji wywodzi się ze znaku, który pozostawił służebniczkom w formie graficznej założyciel bł. Edmund w swoim „Dzienniku” (4.IV.1855)
Istotnym rysem duchowości służebniczek jest maryjność. Co to znaczy mieć Maryję za szczególną patronkę? Z pewnością będą nam bliskie nabożeństwa maryjne, różaniec, akcentowanie świąt maryjnych itd.
Rys Maryjny naszego Zgromadzenia wypływa z wielkiej miłości, jaką darzył nasz Założyciel Najświętszą Maryję Pannę. Oddany Jej jako dziecko, doświadczył ogromu jej miłości i opieki. Kierowany tym doświadczeniem, założył Zgromadzenie, które oddał pod Jej opiekę.
Tak rozmiłowany w Maryi, bł. Edmund zaszczepił tę miłość w duchowości Służebniczek. Doświadczając Jej wstawiennictwa, z ufnością złożył dzieło w Jej ręce. Właśnie stąd wypływa duch Maryjny naszego Zgromadzenia. Wpatrując się w bł. Edmunda – naszego Założyciela, uczymy się od niego zawierzenia Maryi, ukochania Jej i naśladowania w codziennym życiu. Poznając życie Maryi, staramy się coraz bardziej Ją kochać i coraz pełniej naśladować.
Dzieła:
Zgromadzenie jest wspólnotą apostolsko-charytatywną na prawach papieskich.
Działalność swoją rozwija tak w krajach chrześcijańskich jak i misyjnych, obejmując zasięgiem pracy następujące dziedziny:
• Chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci, zwłaszcza biednych;
• Religijne wychowanie młodzieży żeńskiej i przygotowanie jej do przyszłych obowiązków;
• Niesienie pomocy biednym i chorym;
• Posługa misyjna w świecie;
• Służba Kościołowi w ramach jego aktualnych potrzeb.
Siostry Służebniczki prowadzą także Stowarzyszenie Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, którego członkami mogą być wszyscy, którzy pragną żyć duchowością i charyzmatem bł. Edmunda oraz czynić dobro w swoim środowisku.
Służebniczki można spotkać na pięciu kontynentach, w 25 krajach.
„Wszystko na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy” – to zawołanie ukazuje cel życia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.
Formacja w Zgromadzeniu zasadniczo trwa 10 lat.
Składając wieczystą profesję zakonną przez śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, siostry odpowiadają na charyzmat, który został dany przez Boga i potwierdzony przez Kościół. Przez profesję wieczystą zostajemy całkowicie poświęcone Bogu i trwale włączone do Wspólnoty Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Znakiem zewnętrznym złożenia ślubów wieczystych, związania się na zawsze z Bogiem i zgromadzeniem jest krzyż.
Wspólnoty:
Dom Generalny
51-621 Wrocław,
ul. Czarnoleska 10
tel.: 0-71/348-23-23
fax: 0-71/348-49-55
generalat@sluzebniczki.pl
http://www.sluzebniczki.pl/

UKRAINA:
www.sluzebniczki.org.ua

с. Крисовичі, Мостиський р-н, Львівська обл., 81360 Україна.
тел.: 00380 323466236
тел.моб.: 0964886162
e-mail: kresowice@gmail.com

Львів-Сихів, вул. Скрипника, 25/9, 79044 Україна
тел.: 2273900
тел.моб.: 0979073341
e-mail: sluzebnyci.sychiv@gmail.com

Zmarł śp. Alojzy Szafranek, ojciec siostry Emiliany Szafranek SSMI (posługuje w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach)

: 282 2021-04-02 11:23:38

W czwartek, 1 kwietnia 2021 r. w wieku 93 lat odszedł do Pana śp. Alojzy Szafranek, ojciec siostry Emiliany Szafranek SSMI, która posługuje w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach (dekanat Mościska).


Rekolekcje o obecności Boga w życiu człowieka dla dziewczyn od lat 14, 10-13 stycznia w Krysowicach

: 19208 2019-01-01 19:54:46

"Ja Jestem...!". Synem Bożym. Chlebem życia. Światłością świata. Dobrym Pasterzem

Rekolekcje o obecności Boga w życiu człowieka dla dziewczyn od lat 14, 10-13 stycznia w Krysowicach, powiat Mościski, obwód Lwowski.


Rekolekcje dla młodzieży w Krysowicach

: 4495 2016-01-13 13:22:51

8-11 stycznia w Krysowicach u siostr Służebniczek NPM odbyły się rekolekcje dla młodzieży, które prowadził o. Cherubin Żyłka z pomocą sióstr i animatorów oazowych!