Arcybiskupi Metropolici Haliccy i Lwowscy

ARCYBISKUPI METROPOLICI HALICCY I LWOWSCY

I. ARCYBISKUPI METROPOLICI HALICCY 

l. MACIEJ, 1375- +1380. 

2. BERNARD, 1384- +1390. 

3. BŁ. JAKUB STRZEMIĘ, 27.06.1391- +20.10.1409 konsekrowany 28.10.1392 w Tarnowie, zmarł we Lwowie, beatyfikowany 20.09.1790 przez Piusa VI.

4. Mikołaj TRĄBA, 18.06.1410-30.06.1412, przeniesiony do Gniezna.

 

II. ARCYBISKUPI METROPOLICI LWOWSCY 

5. Jan RZESZOWSKI, 26.08.1412- + 12.08.1436, zmarł w Pirkowie. 

6. Jan ODROWĄŻ, 25.02.1437- +09.1450, zmarł we Lwowie. 

7. GRZEGORZ Z Sanoka, 17.03.1451- +29.01.1477 konsekrowany 4.08.1451 w Krakowie, zmarł w Rohatynie. 

8. Jan DŁUGOSZ, zmarł 29.05.1480 jako nominat. 

9. Jan STRZELECKI (WĄTRÓBKA), 09.05.1481-+26.08.1488. 

10. Andrzej BORYSZEWSKI, 23.09.1488-14.03.1503 Od 1482 r. koadiutor arcybiskupa Strzeleckiego, przeniesiony do Gniezna. 

11. Bernardyn WILCZEK, 28.04.1505- +1540. 

12. Piotr STARZECHOWSKI, 31.05.1540- +01.04.1554. 

13. Feliks LIGĘZA, 07.05.1555- +26.01.1560, zmarł w Dunajowie. 

14. Paweł TARŁO, 15.01.1561- +21.05.1565. 

15. Stanisław SŁOMOWSKI, 07.09.1565- +22.09.1575, od 14.02.1560 - bp pomocniczy krakowski 

16. Jan SIENIŃSKI, 10.12.1576- +1582. 

17. Jan Dymitr SOLIKOWSKI, 28.03.1583- +27.06.1603. 

18. Jan ZAMOJSKI, 04.02.1604- +03.04.1614, od 30.08.1595 - bp pomocniczy płocki. 

19. Jan Andrzej PRÓCHNICKI, 24.1 1.1614- +13.05.1633 od 13.08.1607 - biskup kamienieckopodolski 

20. Stanisław GROCHOWSKI, 19.12.1633- +01.03.1645, zmarł we Lwowie. 

21. Mikołaj KROSNOWSKI, 01.03.1645- +26.09.1653 od 27.11.1641 biskup inflancki. 

22. Jan TARNOWSKI, 06.07.1654- +24.08.1669. 

23. Albert KORYCIŃSKI 30.06.1670- + 17.01.1677, od 07.03. 1667 biskup kamienieckopodolski, zmarł w Miechowie.

24. Konstanty LIPSKI, 17.03.1681- + 14.03.1698. 

25. Konstanty ZIELIŃSKI, 30.03.1700- +17.02.1709, od 30.08. 1694 bp pomocniczy gnieźnieński. Konsekrowany 07.11.1694 w Warszawie. W roku 1707 uprowadzony przez Rosjan, zmarł w Moskwie. 

26. Mikołaj POPŁAWSKI, 21.07.1710- +07.09.1711, od 15.01.1685 biskup inflancki. Konsekrowany 25.02.1685 w Warszawie, zmarł w Rzymie. 

27. Jan SKARBEK, 30.01.1713- +02.12.1733, od 02.01.1696 bp pomocniczy lwowski.

28. Mikołaj Gerard WYŻYCKI,06.05.1737-+07.04.1757. 

29. Mikołaj DEMBOWSKI, 26.09.1757- +27.11.1757, od 09.07.1742 r. biskup kamienieckopodolski. Konsekrowany 07.10.1742, zmarł w Kamieńcu Podolskim jako nominat. 

30. Władysław Aleksander ŁUBIEŃSKI, 13.03.1758 - 09.04.1759 przeniesiony do Gniezna. 

31. Wacław Hieronim SIERAKOWSKI, 21.07.1760 - +25.10.1780, od 1737 koadiutor i od 1738 biskup inflancki. Od 16.11.1739 biskup kamienieckopodolski. Od 25.05.1742 biskup przemyski. Zmarł w Obroszynie. 

32. Ferdynand Onufry KICKl, 25.10.1780- +02.02.1797, od 23.04.1777 bp pomocniczy lwowski. Od 28.09.1777 koadiutor Metropolity Sierakowskiego. Zmarł w Obroszynie. 

33. Kajetan Ignacy KICKI, 18.12.1797- + 15.01.1812, od 18.07.1783 bp pomocniczy lwowski, konsekrowany 30.01.1785. Zmarl w Obroszynie. 

34. Andrzej Alojzy ANKWICZ, 25.05.1814-30.09.1833, konsekrowany 15.08.1815, przeniesiony do Pragi. 

35. Franciszek Ksawery LUSCHIN, 18.03.1834 - 06.04.1835, od 24.05.1824 arcybiskup Trydentu. Konsekrowany 03.10.1824. Przeniesiony do Gorycji. 

36. Franciszek PISZTEK, 24.07.1835 - +01.02.1846, od 27.09.1824 bp pomocniczy praski, konsekrowany 14.11.1824, od 24.02.1832 biskup tarnowski.

37. Wacław Wilhelm WACŁAWICZEK, 18.08.1847 - 29.05.1848, zrezygnował. 

38. Łukasz BARANIECKI, 30.03.1849- +30.06.1858, konsekrowany 13.01.1850. Zmarł w Cieszanowie. 

39. Franciszek Ksawery WIERZCHLEYSKI, 06.12.1860- + 17.04.1884, od 27.07.1846 biskup przemyski, konsekrowany 04.10.1846 we Lwowie, zmarł we Lwowie. 16.06.1875 r. poświęcił Archidiecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

40. Seweryn MORAWSKI, 15.02.1885- +02.05.1900, od 13.05.1881 bp pomocniczy lwowski, zmarł we Lwowie. 

41. Św. JÓZEF BILCZEWSKI, 17.12.1900- +20.03.1923, Konsekrowany 20.01.1901 we Lwowie. Zmarł we Lwowie, pochowany na cmentarzu Janowskim. Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II we Lwowie 26.06.2001 r. Kanonizowany przez Benedykta XVI w Rzymie.

42. Bolesław TWARDOWSKI, 03.08.1923- +22.11.1944, Konsekrowany 12.01.1919 r. we Lwowie. Od 14.09.1918 bp pomocniczy lwowski, zmarł we Lwowie. 

43. Eugeniusz BAZlAK, 22.11.1944 - + 15.06.1962, od 15.09.1933 bp pomocniczy lwowski, od 01.03.1944 koadiutor z prawem następstwa Metropolity Twardowskiego. 26.04.1946 wysiedlony do Polski. Od 23.03.1951 - Administrator Apostolski Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 28.09.1959 r. - konsekrator bpa Karola Wojtyły późniejszego Ojca św. Jana Pawła II. Zmarł w Warszawie, pochowany w Krakowie na Wawelu. 

44. Marian Kardynał JAWORSKI, 16.01.1991- 21.10.2008. Od 24.05.1984 Administrator Apostolski Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, konsekrowany 23.06.1984 w Krakowie na Wawelu. Od 18.05.1996 do 25.03.1998 Administrator Apostolski Diecezji Łuckiej. 21.02.1998 mianowany kardynałem "in pectore" przez Jana Pawła II, 28.01.2001 ogłoszony kardynałem. 21.02.2001 kreowany kardynałem 21.10 2008 przeszedł na emeryturę. Zmarł 5 września 2020 w Krakowie. 11 września 2020 po mszy pogrzebowej w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej został pochowany w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

45. Mieczysław Mokrzycki 21.10.2008 - 1996-2005 – osobisty sekretarz Jana Pawła ІІ, 2005-2007 – sekretarz Benedykta XVI. 16.07.2007 – mianowany przez Benedykta XVI biskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego. 29.09.2007 – święcenia biskupie w Watykanie udziela Benedykt XVI, wspólkonsekratorzy – kardynał Tarcizio Bertone SDB, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, oraz kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski. 21.10.2008 r. arcybiskup metropolita Lwowski, 05.11.2008 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymsko-katolickiego Ukrainy, ingres do katedry 22.11.2008 r.

 

Premiera filmu o abp. Eugeniuszu Baziaku

: 2987 2017-02-28 14:07:07

26 lutego wieczorem w karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej w Krakowie odbyła się prezentacja filmu Bogusławy Stanowskiej-Cichoń "Wygnaniec", poświęconego abp. Eugeniuszowi Baziakowi, metropolicie lwowskiemu i krakowskiemu.


71. rocznica narodzin dla nieba arcybiskupa Lwowa Bolesława Tvardowskiego

: 1521 2015-11-22 16:01:23

22 przypada 70 rocznica śmierci wielkiego Pasterza Archidiecezji Lwowskiej obrządku Łacińskiego abpa Bolesława Twardowskiego (1864 – 1944). Stał na jej czele ponad 20 lat (1923 – 1944).