Rok świętości małżeństwa i rodziny 2019

Drodzy Bracia i Siostry! 
Drodzy Rodzice, Małżonkowie, Dzieci!
Ukochani Dziadkowie!

Siostra Łucja, jeden ze świadków Objawień Fatimskich, w liście do kardynała Carlo Caffary, założyciela i wieloletniego kierownika Papieskiego Instytutu badań małżeństwa i rodziny, napisała takie oto słowa: Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Nie lękaj się jednak, gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny spotka się z przeciwnościami i będzie go się zwalczać, właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. Kończąc, siostra Łucja napisała: Matka Boża jednak już zmiażdżyła szatanowi głowę. 

Dzisiaj możemy potwierdzić aktualność słów Siostry Łucji. Na skutek odejścia od wiary, sekularyzacji, liberalizmu, migracji zarobkowej, oraz wielkiej nawałnicy ideologii gender, która jest nowym wcieleniem idei Marksa i Lenina, wiele rodzin znajduje się w poważnym duchowym niebezpieczeństwie. W wielu krajach miliony ludzi cierpi z powodu kryzysu małżeństwa i rodziny. Również dotyczy to Ukrainy. Według badań statystycznych, w Ukrainie ponad 60% zawartych małżeństw rozpada się, a ilość samotnych matek za lata niepodległości zwiększyła się aż w 22 razy. Na co dzień wiele małżeństw zmaga się z licznymi pokusami tego świata, starając się zachować jedność i miłość w swojej rodzinie.

Odczuwając pasterską odpowiedzialność za powierzony nam Lud Boży, oraz jeszcze większą potrzebę duchowej opieki i wsparcia małżeństwa i rodziny, pragniemy ogłosić 2019 rok – „Rokiem świętości małżeństwa i rodziny”, który rozpocznie się w Uroczystość Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 roku i będzie trwać rok do Uroczystości Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 roku. Święty Papież Jan Paweł II, który całe swoje życie na sposób heroiczny zmagał się o świętość rodzin w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio kieruje do rodzin szczególne zaproszenie: Powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżonków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej... (Familiaris Consortio 56).


Tym, co ożywia nasze duchowe życie, jest Boża łaska, dla tego, w Uroczystość Świętej Rodziny, we wszystkich parafiach Ukrainy, prosimy, aby pod czas każdej Mszy Świętej odnowić przyżeczenia małżeńskie. W tym dniu, niech Pan na nowo rozpali w was ten dar, jaki otrzymaliście, kiedy po raz pierwszy ślubowaliście przed ołtarzem miłość, wierność i uczciwość małżeńską, czego owocem są wasze dzieci. Przecież każde święte małżeństwo przypomina światu o tym, co wydarzyło się na Golgocie, jak Chrystus umiłował swój Kościół i oddał swoje życie za Niego. A każda święta rodzina wyraża płodność i piękno Kościoła. Dzisiaj świat w sposób szczególny potrzebuje tego świadectwa!

Zachęcamy Was, drodzy wierni, aby wejść ten biblijny czas łaski – kairos z nadzieją i otwartym sercem, pełnym gorliwości i zapału zmagania o świętość naszych rodzin.

Z całego serca wszystkim udzielamy błogosławieństwo
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

 

Biskupi zebrani na 51. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Biskupów Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Ukrainie


Lwów, 30 listopada 2018 roku
N. 35/2018

 

 

Komunikat należy odczytać pod czas ogłoszeń bądź na zakończenie homilii we wszystkich parafiach w II Niedzielę Adwentu 9 grudnia 2018 roku.

 

List biskupów rzymsko-katolickiego kościoła w Ukrainie na zakończenie Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny

: 1466 2019-12-28 20:04:52

Drodzy Kapłani i Osoby konsekrowane!
Drodzy Małżonkowie, Rodzice, Dziadkowie! Ukochane Dzieci!
Drodzy Bracia i Siostry!


Każda rodzina ma dwa filary – jeden to miłość, drugi to życie: Abp M. Mokrzycki do rodzin w Winnice

: 1956 2019-09-23 11:44:46

Czcigodni Księża Biskupi!Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Kochane Rodziny!Umiłowani Bracia i Siostry!

Św. Jan Paweł II przekazał kiedyś całemu światu prostą zasadę: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.


DUSZPASTERSTWO RODZIN LWOWSKIEJ ARCHIDIECEZJI PROPONUJE:

: 1202 2019-04-15 20:41:05

OGÓLNOUKRAIŃSKI KONGRES RODZINY W SZARGORODZIE I WINNICY 22-24.09.2019


Obraz Świętej Rodziny zaczął podróżować po dziekanacie lwowskim

: 2059 2019-02-01 13:57:18

Wczoraj, 31 stycznia, pod czas Mszy Świętej o godz. 18.30 w bazylice lwowskiej zgromadzili się proboszczowie parafii dekanatu lwowskiego z delegacjami rodzin parafialnych, aby rozpocząć wspólnie peregrynację obrazu Świętej Rodziny.


We lwowskiej archidiecezji rozpoczęto peregrynację obrazu Świętej Rodziny

: 4705 2019-01-31 18:51:34

Dnia 30 stycznia w kaplicy kurii metropolitalnej we Lwowie został poświęcony obraz Świętej Rodziny. W ciągu Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny, który trwa w Kościele rzymskokatolickim w Ukrainie, obraz będzie wędrować od rodziny do rodziny, od parafii do parafii archidiecezji lwowskiej.


Peregrynacja obrazów Świętej Rodziny

: 1752 2019-01-30 19:04:08

Obrazy Świętej Rodziny poświęcił 30 stycznia we Lwowie łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W ramach trwającego obecnie w archidiecezji Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny w Kościele rzymskokatolickim Ukrainy będą one odtąd pielgrzymować po dekanatach lwowskiego Kościoła partykularnego.


LIST PASTERSKI Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA PEREGRYNACJI OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY

: 2041 2019-01-25 11:36:06

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Kiedy przed laty zapytano św. Matkę Teresę z Kalkuty, co myśli o życiu współczesnych rodzin, odpowiedziała: „Tak mało jest miłości w naszych domach i w życiu rodzinnym. Nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich; nie mamy czasu cieszyć się sobą wzajemnie. Myślę, że gdybyśmy tylko mogli żyć tak jak Jezus, Maryja i Józef żyli w Nazarecie, gdybyśmy mogli uczynić z naszych domów drugi Nazaret, wtedy pokój i radość zapanowałyby na świecie. Miłość zaczyna się w domu; miłość żyje w rodzinach”.


Akt poświęcenia się Najświętszej Rodzinie

: 4443 2018-12-29 13:41:05

Modlitwa na Rok świętości małżeństwa i rodziny.

W związku z Rokiem Rodziny na prośbę Księdza Arcybiskupa zostały rozesłane do dekanatów obrazki z modlitwą zawierzenia się Świętej Rodzinie z Nazaretu Leona XIII w języku ukraińskim i polskim.


LIST BISKUPÓW RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W UKRAINIE NA POCZĄTEK ROKU ŚWIĘTOŚCI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 30 GRUDNIA 2018 ROKU

: 2704 2018-12-23 16:44:40

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy Kapłani i Osoby konsekrowane!
Drodzy Małżonkowie, Rodzice, Dziadkowie! Ukochane Dzieci!


Każda święta rodzina wyraża płodność i piękno Kościoła: Komunikat Konferencji Biskupów Ukrainy na Rok świętości małżeństwa i rodziny.

: 2555 2018-12-05 15:01:25

Drodzy Bracia i Siostry! 
Drodzy Rodzice, Małżonkowie, Dzieci!
Ukochani Dziadkowie!