Kazania Arcybiskupa M. Mokrzyckiego

Kazanie abpa M. Mokrzyckiego podczas ogólnoukraińskiego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Szargorodzie 27.05.2022.

: 384 2022-05-28 10:10:25

Św. Jan Paweł II powiedział przed laty: „Kościół wyłonił się z tajemnicy Odkupienia — i tajemnicą tą żyje na co dzień. W tej tajemnicy znajduje swoją najgłębszą rację bytu. Tę tajemnicę głosi i przepowiada w Ewangelii. Tę tajemnicę sprawuje w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii”.


Nam ludziom nie wolno zapomnieć o ich cierpieniu i odwadze! Kazanie abpa M. Mokrzyckiego na III Ogólnoukraińskim Dniu Pamięci Męczenników za wiarę w Tywrowie.

: 659 2021-09-04 11:56:50

Msza św. i wspólna modlitwa pielgrzymów z całej Ukrainy w intencji ofiar i męczenników XX wieku rozpoczęła się dziś o godzinie 11:00 w tywrowskim sanktuarium. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, który w swoim przemówieniu zachęcał wiernych do dziękczynienia za dar wiary i męstwo męczenników.


Wracajmy z Berdyczowa jako ludzie wiary, miłości i jedności! Kazanie Arcybiskupa Mieczysława.

: 534 2021-07-18 16:46:56

Czcigodni Księża Biskupi!
Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Kolejny raz droga wiary przyprowadziła nas do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie. Dzisiaj stajemy u naszej Matki jako pielgrzymi wdzięczności, aby wraz z Maryją podziękować Bogu za wielkie rzeczy, które nam uczynił.


Kazanie arcybiskupa M. Mokrzyckiego na pogrzebie biskupa Jana Niemca.

: 1125 2020-11-05 21:30:03

Dzisiaj po raz ostatni głosi nam kazanie, tym razem jest ono bez słów, a jedynym pouczeniem jakie nam pozostawia, jest świadectwo przemijalności, dopłynięcia do brzegu jednego życia, aby rozpocząć drugie, tym razem wieczne.


Kazanie abpa Mieczysława Mokrzyckiego pod czas uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP w Berdyczowie

: 1006 2019-12-09 12:31:25

Kazanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie.


Każda rodzina ma dwa filary – jeden to miłość, drugi to życie: Abp M. Mokrzycki do rodzin w Winnice

: 2034 2019-09-23 11:44:46

Czcigodni Księża Biskupi!Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Kochane Rodziny!Umiłowani Bracia i Siostry!

Św. Jan Paweł II przekazał kiedyś całemu światu prostą zasadę: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.


Bóg wzywa nas, abyśmy jak Maryja, odpowiedzieli na Jego głos i stali się znakiem, świadkiem i narzędziem w pełnieniu Jego woli: Abp M. Mokrzycki do młodzieży we Lwowie

: 850 2019-09-13 13:08:58

Kochani Młodzi Przyjaciele! Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Otto Faber, słynny konwertyta, który przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm, powiedział o swojej dawnej wspólnocie: "Od kiedy wyrzuciliśmy Matkę Bożą za drzwi, nasze chrześcijaństwo wysycha coraz bardziej. Pozostała nam wegetacja. Jeżeli ma ono na nowo zakwitnąć, musimy z powrotem wprowadzić do Kościoła anglikańskiego Matkę Najświętszą".


Kazanie abp Mieczysława Mokrzyckiego w czasie Mszy św. z spotkania młodzieży w Łanowicach

: 1588 2019-07-25 15:17:18

Czcigodni Kapłani i Osoby Zakonne!
Drodzy Młodzieży!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Otto Faber, słynny konwertyta, który przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm, powiedział o swojej dawnej wspólnocie: "Od kiedy wyrzuciliśmy Matkę Bożą za drzwi, nasze chrześcijaństwo wysycha coraz bardziej. Pozostała nam wegetacja. Jeżeli ma ono na nowo zakwitnąć, musimy z powrotem wprowadzić do Kościoła anglikańskiego Matkę Najświętszą".


Koronacja Obrazu MB Królowej Serc Naszych w Dąbrówkach k. Łańcuta

: 1565 2018-09-04 21:49:05

W niedzielę, 2 września 2018 r. w Dąbrówkach k. Łańcuta odbyła się Koronacja Obrazu MB Królowej Serc Naszych. Uroczystej Mszy Świętej, podczas której dokonano koronacji, przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Obecni byli także: abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, abp Józef Michalik, bp Tomáš Holub z Czech, bp Stanisław Jamrozek, kapłani, klerycy, siostry i bracia zakonni, przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej oraz wierni przybyli z różnych zakątków Polski i z zagranicy.


Kazanie Abpa Mieczysława Mokrzyckiego na zakończenie pielgrzymki do Sankruarium MB Bolszowieckiej

: 1214 2018-07-18 16:40:44

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry, Czciciela Matki Bożej, Królowej Pokoju i Pojednania!

Kolejny raz droga wiary przyprowadziła nas do tego Sanktuarium. Jedni dotarli tutaj jako pielgrzymi pokoju i pojednania, wędrując przez kilka dni i pokonując trud pielgrzyma. 


Kazanie apb Mieczysława Mokrzyckiego na pogrzebie ks. Józefa Czarnika w Dukli

: 3129 2018-02-13 12:33:04

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Droga Rodzino, zmarłego Księdza Józefa!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Ktoś powiedział: „Rozstanie – to coś, czego się boimy i staramy się do tego nie dopuścić, chociaż przychodzi zawsze...”. Jednak najbardziej zaskakuje ono gdy przychodzi nieoczekiwanie, w chwili nagłej i niespodziewanej, w chwili gdy zaplanowanych zostało wiele zadań do wykonania, katechez do wygłoszenia, spotkań z ludźmi i codziennych obowiązków duszpasterskich wobec swych parafian.


Homilia abp. Mieczysława Mokrzyckiego w czasie Mszy św. i poświęcenia figury św. Charbela w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Charbela w Rohani

: 2413 2017-10-25 15:33:13

Czcigodny Księże Biskupie!
Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Św. Jan Paweł II powiedział, że świętych nie należy podziwiać lecz naśladować. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie w Charkowie nie będzie podziwianiem św. Charbela lecz próbą spojrzenia na niego, jako wzór do naśladowania i odkrywania Boga w naszym codziennym życiu. Ciągłym przypominaniem o takim odkrywaniu jego świętości będzie figura, obok której przechodząc czy spoglądając na nią zawsze będziemy mogli zatrzymać się i pomyśleć o doświadczeniu wiary jakie było jego udziałem i jakie nam pozostawił.


Kazanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Mszy św. w Bazylice MB w Fatimie na zakończenie pielgrzymki narodowej

: 3441 2017-09-20 11:36:10

Umiłowani Bracia i Siostry!

Stara chrześcijańska tradycja mówi, że Bóg posyła każdego z ludzi na świat ze specjalnym orędziem do wygłoszenia, specjalną pieśnią do zaśpiewania, specjalnym aktem miłości do wypełnienia. Nikt inny nie może wygłosić zleconego nam orędzia, zaśpiewać naszej unikalnej pieśni lub dopełnić zleconego nam aktu miłości. Każdy z nas musi uczynić to sam.


Homilia Metropolity Lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego podczas uroczystości sakry biskupiej biskupa Edwarda Kawy OFMConv

: 3051 2017-06-21 14:24:27

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi!
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski!
Czcigodni Kapłani wszystkich stopni i godności!
Bracia i Siostry życia konsekrowanego z Asystentem Generalnym o. Jackiem i Prowincjałem Krakowskim o. Marianem na czele!
Kochani Rodzice i Rodzino Biskupa Edwarda!
Umiłowani Diecezjanie i Goście!

„Błogosławiony, kto się boi Pana.”
Tak śpiewaliśmy w refrenie psalmu responsoryjnego i z tymi słowami zatrzymujemy się dzisiaj w naszej katedrze, aby być świadkami święceń biskupich, wybranego i naznaczonego dla naszego Kościoła, nowego biskupa pomocniczego, Ojca Edwarda, który wpisuje się w historię archidiecezji lwowskiej, jako piąty biskup z rodziny franciszkańskiej. Tak się bowiem złożyło, że ponad sześćset lat temu, trzech pierwszych metropolitów było franciszkanami, z bł. Jakubem Strzemię na czele, a w najnowszej historii posługę biskupa pomocniczego pełnił o. Rafał Kiernicki. Zatem duch franciszkański nie jest obcy w metropolii lwowskiej, a nawet można stwierdzić wywarł ogromne piętno u podstaw tworzenia i organizacji naszej archidiecezji. Dlatego też z radością przyjmujemy tę nominację, która wpisuje się, mam nadzieję, że bardzo znacząco również przez fakt ogłoszenia jej w setną rocznicę Objawień Fatimskich, jako znak i potrzebę głoszenia drogi pokuty i pojednania.


Rozważanie Arcybiskupa Mieczysława Mikrzyckiego na Apel Jasnogórski– 14.06.2017

: 3578 2017-06-17 21:55:01

W trudnym czasie dziejowej zawieruchy, kiedy Polska pogrążona była w wojnie, nazwanej później Potopem Szwedzkim, król Jan Kazimierz przybył do Lwowa. 


Homilia Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z okazji koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Sanktuarium w Krysowicach i początku Roku Fatimskiego w lwowskiej archidiecezji

: 2560 2017-05-14 00:11:27

Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie Nuncjuszu!

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Szanowni Przedstawiciele Władzy!

Umiłowani Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Fatimskiej!


Dzisiaj dokładnie mija setna rocznica Objawień w Fatimie i tak jak na całym świecie, również i my na Ukrainie rozpoczynamy obchody tego wielkiego dla całego Kościoła wydarzenia. W naszej lwowskiej archidiecezji początkiem Roku Fatimskiego jest koronacja Figury Matki Bożej, czczonej od wielu lat w Krysowickim Sanktuarium.


Homilia arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego podczas Mszy św. w Wielki Wtorek

: 2250 2017-04-11 15:24:56

Kochani Kapłani, Klerycy i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Pokusą naszych czasów jest pogoń za sukcesem, zdobytym szybko i za wszelką cenę. Musi być on korzystny i widowiskowy, który sam dobrze się zareklamuje, który jest widoczny, może nawet bawiący człowieka. Sukces bez zbędnej refleksji nad tym, co wniesie w życie pojedynczego człowieka i całej społeczności.


Słowo Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do uczestników spotkania odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży

: 2164 2017-02-16 21:17:56

Moi Drodzy!

Cieszę się, że doroczne spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży naszej metropolii odbywa się we Lwowie. Czynimy to mając w pamięci Światowe Dni Młodzieży, jakie mieliśmy możliwość przeżywać wraz z papieżem Franciszkiem i rzeszą młodych ludzi z całego świata w Krakowie. To wielkie doświadczenie wiary i jedności Kościoła pozwoliło spojrzeć na przeżywanie wiary w duchu radosnego odkrywania bycia katolikiem, o czym zapewniła nas sama młodzież, wielokrotnie podkreślając ten właśnie wymiar Światowych Dni Młodzieży.


Słowo Metropolity Lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego podczas pogrzebu biskupa Stanisława Padewskiego OFM Cap

: 2803 2017-02-02 19:51:50

Сzcigodne Bracia w Biskupstwie!
Droga Wspólnoto Braci Kapucynów z Ojcem Prowincjałem na czele!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Zatrzymujemy się dzisiaj w tej zakonnej świątyni aby modlitwą podziękować za Ojca Biskupa Stanisława Padewskiego, którego ziemskie życie zakończyło się w niedzielę 29 stycznia, w zakonnej celi sędziszowskiego klasztoru.


Homilia Arcybiskupa M. Mokrzyckiego pod czas Mszy świętej w Środę Popielcową w Katedrze Lwowskiej

: 3917 2016-02-10 23:42:50

Ukochani Bracia i Siostry!

Każdego roku wraca w życie Kościoła Wielki Post. To właśnie dzisiaj wyczuwamy jego wyjątkowy charakter i atmosferę. Modlitwy, pieśni i czytania liturgiczne wprowadzają nas w bardzo charakterystyczny pokutny ton, który przekazuje nam Prorok Joel, pisząc: „Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego".


Abp Mokrzycki o spotkaniu Franciszka z Cyrylem: nadzieja na pokój

: 2944 2016-02-09 16:28:37

- To wielka radość dla Kościoła powszechnego - tak zapowiedź spotkania Ojca Świętego Franciszka z patriarchą moskiewskim i Całej Rusi Cyrylem skomentował abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i przewodniczący konferencji episkopatu łacińskiego Ukrainy.


Słowo Arcybiskupa M. Mokrzyckiego pod czas Boskiej Liturgii z okazji ustanowienia diecezji Kamieniec-Podolskiej UGKK

: 2150 2016-02-07 12:49:10

Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski!

Czcigodny Księże Arcybiskupie Światosławie!

Księże Arcybiskupie, Metropolito tarnopolsko-zborowski!

Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Szanowne Duchowieństwo i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako żywe Słowo Boga, jest zawsze aktualna, znajdując w każdym pokoleniu i czasie swoje odbicie w życiu Kościoła. Pozwolę sobie przytoczyć zdanie, zapisane w Ewangelii według św. Mateusza, a wypowiedziane do Apostołów jako jedno z ostatnich przed wniebowstąpieniem:  „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.” (Mt 28,19)


Homilia Arcybiskupa M. Mokrzyckiego pod czas Eucharystii ze wspólnotami Ruchu Światło Życie i Rycerzami Kolumba

: 3788 2016-02-01 17:55:28

Moi Drodzy! W naszej wędrówce wiary zatrzymujemy się dzisiaj w tej kaplicy aby spotkać się w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego z żywym Słowem Boga i rzeczywistą obecnością Syna Bożego w Eucharystii. 


Homilia Abpa M. Mokrzyckiego na Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w Archidiecezji Lwowskiej

: 3738 2015-12-18 16:13:25

Homilia Abpa M. Mokrzyckiego na Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w Archidiecezji Lwowskiej.

W miniony wtorek, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty Franciszek zainaugurował Rok Święty Miłosierdzia otwierając Święte Drzwi w bazylice świętego Piotra w Rzymie. 


Arcybiskup M. Mokrzycki wziął udział w Letniej Akademii Teologicznej w Austrii

: 3016 2015-09-05 00:00:00

W dniach 1-2 sierpnia Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki był gościem na 27 Letniej Akademii Teologicznej, która odbywała się w dniach od 31 sierpnia po 2 września b.r. w miejscowości Aigen im Mühlkreis (Austria).
Tak w dniu 1 wrzesnia, Metropolita Lwowski, pod czas spotkania z kapłanami zgromadzonymi na tej Akademii wygłosił referat na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie, po odczytaniu referatu odpowiadał na pytania uczestników.
A 2 września Arcybiskup przewodniczył Mszy św w intencji pokoju na Ukrainie, oraz wygłosił kazanie.