Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU)

Pierwsze albertynki objęły opieką ogrzewalnię dla kobiet w Krakowie przy ul. Skawińskiej 12. W 1902 r. przeniosły się na ulicę Piekarską 21; kolejna przeprowadzka nastąpiła w 1908 r. na ul. Krakowską 47. Początkowo był to dom noclegowy dla kobiet bezdomnych, wśród których było wiele zawodowych żebraczek, złodziejek i alkoholiczek. W roku 1918 Zarząd miejski przydzielił siostrom budynek pod nr 53, w którym zostały umieszczone chore leżące, objęte całodobową opieką. Z biegiem czasu działalność sióstr przy ul. Krakowskiej znacznie się poszerzyła, m. in. o opiekę nad osobami zakaźnie chorymi, do których należały także dzieci. Wiązało się to z budową specjalnych baraków, w których osoby te były otoczone należną opieką. W czasie I Wojny Światowej siostry posługiwały także w szpitalu wojskowym przy ul. Skawińskiej 8, służąc zakaźnie chorym żołnierzom.


Niemal od początku św. Brat Albert zakładał domy pustelnicze, aby siostry mogły nabierać sił duchowych i fizycznych, koniecznych do wyczerpującej pracy w przytuliskach. Pierwsza pustelnia powstała na Roztoczu w Bruśnie już pod koniec 1891 r. (przeniesiona w 1898 r. do pobliskiego Prusia). W 1902 r. siostry objęły pustelnię na Kalatówkach w Zakopanem.
Do 1916 r. przytuliska utworzone zostały w Krakowie, Lwowie, Sokalu, Jarosławiu, Przemyślu, Stanisławowie i Kielcach. W przytuliskach każdy głodny otrzymywał chleb, bezdomny miejsce, nagi odzież, bezrobotny pracę. Na pomocną dłoń mogli liczyć wszyscy, bez względu na wyznanie czy narodowość.


O Zgromadzeniu w skrócie:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU) - zgromadzenie zakonne, habitowe.

Charyzmat
Służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych poprzez świadczenie im wielorakiej posługi miłosierdzia chrześcijańskiego.

Godło
Godło franciszkańskie - na tle krzyża skrzyżowane ręce - uzupełnione jest symbolem chleba, będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami św. Brata Alberta: Być dobrym jak chleb.

Data i miejsce założenia
15 stycznia 1891 r. - Kraków

Założyciel
św. Brat Albert - Adam Chmielowski

Współzałożycielka:
bł. Siostra Bernardyna - Maria Jabłońska

Przełożona generalna
s. Teresa Maciuszek
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków

albertynki.pl

Адреса:

Плебанівка, вул. Соборна, 11б

Львів, вул. Свєціцького 8/6

albertynki.13ua@gmail.com