Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Cele i zasady działania Fundacji:

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a które znajdują się na terenie Archidiecezji Lwowskiej i rzeczpospolitej Polskiej.

 

Data powstania 19.11.2008.

 

Zarząd Fundacji:

Rydzik Henryk - Prezes Zarządu – tel. +48 609 095 827;
Nikiel Jan - Wiceprezes Zarządu,
Bizior Mieczysław - Członek Zarządu,
Lehovych Andzhei - Członek Zarządu,
Zborowski Rafał - Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:
Ciechanowski Tomasz - Członek Rady
Mokrzycki Mieczysław Józef - Członek Rady,
Świętoniowska Katarzyna - Członek Rady,
Wechta Dariusz - Członek Rady


Komisja rewizyjna:
Cierpisz Renata - Członek Komisji,
Dorosh Vyacheslav, - Członek Komisji
Kras Sylwia - Członek Komisji

 

ul. Cetnarskiego 33, Łańcut 37-100 Łańcut

e-mail: semperfidelis.pl@wp.pl

http://www.fundacjasemperfidelis.com/

 

Fundacja „Semper Fidelis” na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

organizacja pożytku publicznego KRS 0000317024

REGON: 141736654 NIP: 7010395541

Rachunek bankowy
Bank Pekao S.A.
56 1240 2643 1111 0010 5593 7745
Bank Pekao S.A. (Euro)
22 1240 2643 1978 0010 6009 6271