Historia Archidiecezji Lwowskiej

Ważne wydarzenia w historii Archidiecezji Lwowskiej Arcybiskupi Metropolici Haliccy i Lwowscy Biskupi pomocniczy lwowscy Administratorzy sede vacante i wikariusze kapitulni Wikariusze kapitulni i administratorzy w LubaczowiePublikacje

HISTORIA ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ

Król Kazimierz Wielki, który przyłączył Ruś Halicką do Polski, i jego następca Ludwik Węgierski oraz namiestnik królewski na Rusi książę Władysław Opolczyk zabiegali u Stolicy Apostolskiej o zaprowadzenie prawidłowej katolickiej organizacji kościelnej na Rusi.

13.02.1375 – papież Grzegorz XI ogłosił bullę „Debitum pasiombs officii”, na mocy której kościół w Haliczu ustanowił arcybiskupim, metropolitalnym, a kościoły przemyski, włodzimierski i chełmski mieli mu podlegać jako sufraganie. Bulla papieska dała początek prawidłowej organizacji kościelnej na Rusi. Stolica Apostolska zastrzegła sobie mianowanie najodpowiedniejszych pasterzy dla nowych diecezji.
Książę Władysław Opolczyk, po pomyślnym ustanowieniu arcybiskupstwa w Haliczu wraz z trzema biskupstwami sufragalnymi, wystąpił z prośbą, aby papież przeniósł stolicę metropolii z opuszczonego i niezbyt bezpiecznego, bo na napady Litwinów i Tatarów narażonego Halicza do Lwowa, które było najznaczniejszym i najludniejszym miastem w kraju.

26.04.1946 – władza radziecka zmusza Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Metropolitę Lwowskiego, na zawsze opuścić Lwów.

16.01.1991 – Jan Paweł II odrodził działalność Archidiecezji Lwowskiej. Obejmowała ona Wołyńskie, Stanisławowskie, Lwowskie, Rówieńskie, Tarnopolskie oraz Czerniowieckie województwa, które historycznie odpowiadały diecezjom przedwojennym – Lwowskiej (z wyjątkiem terytorium Lubaczowa, które pozostało w Polsce), Łuckiej oraz cząstkowo Przemyskiej (Polska) i Jasskiej (Rumunia). Województwa Wołyńskie i Rówieńskie w roku 1996 odeszły do odnowionej diecezji Łuckiej.

Arcybiskupem Metropolitą Lwowskim mianowano biskupa Mariana Jaworskiego, który stał na czele Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie – niewielkiej części dawnej Archidiecezji Lwowskiej, która po II wojnie światowej została na terytorium Polski oraz zachowywała lwowskie tradycje kościelne. Od jesieni 1989 r. biskup Jaworski kilka razy odwiedzał Ukrainę, gdzie go już wtedy spotykali jako swego Arcypasterza, prawowitego następce Metropolitów Lwowskich. Tę nominację Jan Paweł II uzasadnił w swoim liście z dnia 10.01.1991 r.: „Ponieważ, do czasu obecnego Metropolitalny Kościół Lwowski obrządku łacińskiego pozostawał opuszczony postanawiamy dłużej go w tym stanie nie utrzymywać, lecz wyznaczyć mu Arcypasterza dla świętego posługiwania. Ponieważ Ty, Czcigodny Bracie, znasz należycie tę Archidiecezję, jako że do tego czasu byłeś jej Administratorem Apostolskim, uznaliśmy za najwłaściwsze nie komu innemu, lecz Tobie powierzyć Jej kierowanie. Korzystając zatem z pełni Naszej Apostolskiej władzy i powagi, niniejszym Rozporządzeniem naznaczamy, ogłaszamy i ustanawiamy Ciebie Arcybiskupem wspomnianego Kościoła Lwowskiego obrządku łacińskiego z prawami i obowiązkami przynależącymi do Twej posługi”.

Biskupami pomocniczymi we Lwowie zostali mianowani o. Rafał Kiernicki OFM Conv, wieloletni proboszcz Katedry Lwowskiej oraz Marcjan Trofimiak, proboszcz w Krzemieńcu (woj. Tarnopolskie).

3.03.1991 – w czasie ingresu do Bazyliki Metropolitalnej Arcybiskup Marian Jaworski wyświęcił dwóch kapłanów (Józefa Michajłowskiego i Andrzeja Buczyńskiego) oraz jednego diakona (Andrzeja Zajączkowskiego). Były to pierwsze święcenia w Katedrze Lwowskiej po II wojnie światowej.

28.02.1992 – odbyła się I Konferencja Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy we Lwowie, na której Arcybiskupa Mariana Jaworskiego wybrano Przewodniczącym, a kanclerza Kurii Metropolitalnej ks. Mariana Buczka sekretarzem.

12.12.1996 – reaktywowano Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej, które w 1945 r. zostało przeniesione ze Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, a w 1950 r. zlikwidowano.


Powierzchnia Archidiecezji
68 000 km²

Liczba wiernych
154 000

Liczna kapłanów
95 diecezjalnych
45 zakonnych

Liczba dekanatów
12

Liczba parafii
271

Patronowie Archidiecezji
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŁASKAWA
oraz
BŁOGOSŁAWIONY
JAKUB STRZEMIĘ
ARCYBISKUP-WYZNAWCA


W roku 1909 na prośbę św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego św. Pius X ogłosił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej oraz bł. Jakuba Strzemię patronami Archidiecezji Lwowskiej. Obecnie tytuł „Matka Boża Królowa Korony Polskiej” została zamieniona na „Najświętsza Maryja Panna Łaskawa”.

DIECEZJE WCHODZĄCE W SKŁAD METROPOLII:
Archidiecezja Lwowska
Diecezja Kijowsko-Żytomierska
Diecezja Kamieniecko-Podolska
Diecezja Łucka
Diecezja Mukaczewska
Diecezja Charkowsko-Zaporożska
Diecezja Odessko-Symferopolska


BISKUPI:
Arcybiskup Metropolita – Mieczysław MOKRZYCKI (od 21.10.2008 r.)
Biskup pomocniczy – Leon MAŁY (od 4.05.2002 r.)
Arcybiskup-emeryt – Kardynał Prezbiter Marian JAWORSKI (kardynał od 28.01.2001 r.)

WOJEWÓDZTWA, NALEŻĄCE DO ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ:
Lwowskie
Iwano-Frankowskie
Tarnopolskie
Czerniowieckie

DEKANATY ARCHIDIECEZJI:
Czerniowсе
Czortków
Halicz
Gródek
Iwano-Frankowsk
Lwów
Mościska
Sambór
Stryj
Tarnopol
Złoczów
Żółkiew

Kościół Katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Bazylika Metropolitalna – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Miłosierdzia Bożego.