25-tа rocznicа odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie

Obchody 25-lecia odnowienia struktur Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie w obecności Jego Eminencji kard. Tarcisio Bertone, Emerytowanego Sekretarza Stanu

: 2384 2016-09-10 20:10:44

Ekscelencjo, Czcigodny Arcybiskupie Metropolito Lwowski Mieczysławie,
Czcigodni Bracia w Biskupstwie,
Drodzy Bracia w Kapłaństwie i Osoby Życia Konsekrowanego,
Znamienici Przedstawiciele bratnich Kościołów Wschodnich
Czcigodni Reprezentanci Województwa i Miasta Lwowa,
Drodzy Bracia i Siostry
Droga i Kochana Młodzieży oraz Dzieci!


List Pasterski Metropolity Lwowskiego z okazji Uroczystości 25-lecia odnowienia struktur Kościoła w Ukrainie

: 2774 2016-09-02 12:25:49

Kochani Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zapisana w Ewangelii według św. Łukasza przekazała nam ważne zdanie z nauki Jezusa Chrystusa, który zachęca do bardzo odważnej i radykalnej drogi pójścia za Nim, mówiąc: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Warto zatem zastanowić się i rozważyć co one oznaczają i jak je zrozumieć?


Komunikat Dyrektora WDO Kurii Metropolitalnej z okazji Procesji ku czci bł. Jakuba Strzemię, Patrona Archidiecezji Lwowskiej

: 15218 2016-08-29 19:41:42

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Pragnę przypomnieć, zachęcić i zaprosić do wzięcia udziału w procesji ku czci bł. Jakuba Strzemię, Patrona Archidiecezji Lwowskiej, która 10 września br. przejdzie ulicami Lwowa z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy do Archikatedry.

 


List Nuncjusza Apostolskiego w Ukrainie do arcybiskupa M. Mokrzyckiego

: 4020 2016-01-18 14:29:16

Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie!

Upływa dzisiaj 25 lat jak Ojciec Święty Jan Paweł II, po latach prześladowań ateistycznych, przywrócił działaność pierwszym Diecezjom katolickim obrządku łacińskiego na Ukrainie.


Modlitwa dziękczynna w 25-tą rocznicę odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie

: 4962 2016-01-18 11:53:07

16 stycznia, w 25-tą rocznicę odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie duchowni i wierni zebrali się w bazylice metropolitalnej we Lwowie na Mszę św. dziękczynną, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Maly, który też wygłosił do zebranych homilię.


Słowo biskupa-seniora Mariana Buczka z okazji 25-tej rocznicy odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie.

: 2150 2016-01-17 13:08:11

Dnia 16 stycznia 2016r. przypada srebrny jubileusz odnowienia struktur diecezjalnych w Ukrainie przez papieża świętego Jana Pawła II.


List Pasterski Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z okazji 25 rocznicy odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie

: 3285 2016-01-15 12:40:31

Drodzy Kapłani i Osoby Zakonne!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy 2016 rok, który dla całej wspólnoty Kościoła Powszechnego jest naznaczony Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia Bożego.