Skauci

Skauci

Dzisiaj Katolicki skauting Europy jest przede wszystkim organizacja katolicką, która prężnie się rozwija w 11 krajach Europy oraz liczy ponad 55 000 skautów wśród chłopców i dziewcząt w wieku od 12 do17 lat oraz ponad 10 000 starszych przywódców, którzy aktywnie i indywidualnie opiekują się każdym skautem i skautką. Co roku ta liczba powiększa się prawie o 1000 nowych członków.

Katolicki skauting Europy jest również organizacją chrześcijańską. W 2001 roku otrzymaliśmy błogosławieńtwo Stolicy Apostolskiej oraz osobiste błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla prowadzenia swojej działalności jako jednej z form współczesnej ewangelizacji. Każde nasze zebranie zaczyna się i kończy modlitwą, a początkiem każdego dnia w czasie wędrówki czy obozu jest Eucharystia, którą sprawuje skautowy kapelan.

Dzisiaj Katolicki skauting Europy jest również organizacją społeczną łączącą ludzi sukcesu, którzy się zrealizowali lub realizują w życiu świeckim oraz są dobrymi wzorcami dla młodych. W Europie Zachodniej Katolicki skauting jest „brandingiem międzynarodowym”, „znakiem jakości i wyszkolenia”, „organizacją, gdzie spotykają się pokolenia”, ponieważ są tysiące rodzin, w których dziadek, ojciec i syn należą do tego ruchu. Właśnie ze względu na znaczące osiągnięcia w działalności pedagogicznej mamy status doradczy w Radzie Europy oraz cieszymy się wsparciem Unii Europejskiej.

Powołaniem i celem Katolickiego skautingu Europy jest wszechstronne wychowanie młodzieży poprzez znalezienie wspólnych zainteresowań rodziców i dzieci oraz zorganizowanie grupy przyjaciół, którzy swoim życiem świadczą, że nawet dobrze się ucząc oraz osiągając sukcesy materialne i zawodowe, można jednocześnie być Człowiekiem, dobrym synem lub córką swoich rodziców, który nie obawia się wyznawać swoją wiarę.

Zapraszamy dzieci i młodzież, pragnących przeżyć przygodę, wspólne wędrówki, obozy, poznać setki nowych przyjaciół, bardziej zaangażować się w życie swojej parafii, dołączyć do naszego grona!

Katoliccy skauci z całej Europy należą do Międzynarodowej Federacji Skautów Europy, łącząc się z 11 krajami Europy i Kanady, budują na jednym fundamencie i działają w tym samym duchu, pomagając innym młodym ludziom. Łączy ich nie tylko Federacja, lecz także wspólnota wiary, modlitwy i pracy.

Jeden z pierwszych sztandarów FSE, wykorzystywany przez skautów Francji jeszcze w 1959 roku. Początkowo tło było niebieskim (jak dzisiaj na swetrach skautów). Później zapadła decyzja zmienić tło skautowego sztandaru na czarną i białą połowę, które symbolizują nie „dobro” i „zło”, lecz życie człowieka na ziemi oraz życie wieczne.

1. Czym jest skauting?

Jest to międzynarodowy dobrowolny i apolityczny ruch wychowawczy, który zrzesza ponad 25 milionów dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, religii oraz kultur. Głównym celem skautingu jest społeczny, duchowy, intelektualny i fizyczny rozwój młodzieży, kształtowanie zintegrowanej aktywnej osobowości. Konstytucja Światowej Organizacji Ruchu Skautowego podaje: „Celem ruchu skautowego jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w osiąganiu pełnych możliwości fizycznych, intelektualnych, społecznych i duchowych jako jednostek, jako odpowiedzialnych obywateli i jako członków społeczności lokalnych, narodowych i międzynarodowych” (Konstytucja WOSM, rozd. I, art. 2). Ten cel osiąga się poprzez uczestnictwo skautów w postępowych programach rozwijających oraz projektach społecznych.

2. Co znaczy słowo „skaut”?

W języku angielskim słowo „scout” znaczy „zwiadowca”.

3. Jaka różnica między skautem a pionierem?

Ruch pionierski był założony jako państwowy, polityczny i antyreligijny ruch. I chociaż dużo formalnych rzeczy zostało zapożyczono od skautów, zasady tworzenia ruchu pionierskiego są sprzeczne z podstawowymi ideami skautingu. Obecnie na Ukrainie ruch pionierski nie istnieje.

4. Kiedy powstał ruch skautowy?

Skautowa metoda wychowania, podobnie jak i sam ruch, została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii na pocz. XX w. przez Roberta Baden-Powella.

5. Kim był Robert Baden-Powell?

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell urodził się 22 lutego 1857 roku w Londynie w rodzinie profesora geometrii na Uniwersytecie Oksfordzkim. W wieku 19 lat został przyjęty do akademii wojskowej. Od roku 1876 dla Roberta Baden-Powella zaczyna się życie wędrowne po garnizonach wojskowych.

W 1889 roku w czasie obrony Mafikeng – niewielkiego miasteczka w południowej Afryce wraz z Lordem Edwardem Cecilem zaangażował do obrony młodych ludzi, którzy zastąpili dorosłych, broniąc tyły oraz zajmując się łącznością. Po powrocie do Anglii, Baden-Powell zapoznał się z dziełem Williama Smitha „Boys’ Brigade” (ВВ) o grupach młodzieży zorganizowanej na sposób wojskowy. W tym czasie Kościół anglikański założył własną, jeszcze bardziej militarną, „Church Lads’ Brigade” (CLB). Jednak Baden-Powell uważał, że trzeba znaleźć lepsze formy pracy z młodzieżą i uczynić ją bardziej masową, warto wprowadzić w praktykę wędrówki, obozowanie, sport oraz romantykę przygód. W 1907 roku zebrał grupę z 20 chłopców na małej i dzikiej wyspie Brownsea. W cetrum obozu stał duży namiot. Każdy zastęp miał swój osobny namiot. Dzieci były zarówno ze skół uprzywilejowanych, jak i z rodzin robotników. Uczestnicy nosili niezwykłe jak na tamte czasy ubranie, które później zostało przyjęte jako mundur skautowy: koszula, krótkie spodenki i pas, a na nogach – skarpety i buty. Zajęcia były prowadzone w formie zabaw i zawodów. W 1908 roku została wydana książka Baden-Powella „Scouting for Boys”. Książka miała niesamowite powodzenie – po całym kraju zaczęły się tworzyć skautowe grupy. Pomimo, iż istniały już „Boys’ Brigade” (ВВ) oraz „Church Lads’ Brigade” (CLB), cieszące się wsparciem państwa i Kościoła, ruch skautowy szybko się rozwijał. Statut skautów wychowywał młodzież w duchu przyjaźni i braterstwa, niezależnie od rasy, narodowości, religii czy klasy społecznej. Przed rokiem 1909 w Anglii było już 14 000 skautów. W 1910 roku powstała organizacja dziewcząt – „Girl Guides”.

6. Kim są skautki?

Guiding powstał w Anglii w 1910 roku. Idea założenia tego ruchu należy do generała armii brytyjskiej Lorda Roberta Baden-Powella. Po założeniu ruchu skautowego dla chłopców, został przekonany, że dziewczęta potrzebują podobnej organizacji. Uważał jednak, że ruch skautek powinien być prowadzony przez kobiety, dlatego poprosił swoją siostrę Agnes o pomoc, później dołączyła się żona generała Olave Baden-Powell.

7. Kim są płastuni?

Płastuni są członkami Narodowej skautowej organizacji Ukrainy „PŁAST” (płastunami kozacy nazywali zwiadowców). Płast ukraiński powstał w 1911-1912 roku w Galicji. Współzałożycielami są Iwan Czmoła, Petro Franko i Ołeksandr Tysowskyj.

8. Skąd się wziął i kiedy powstał ruch skautowy na Ukrainie?

Wielu błędnie uważa, że skauting przyszedł do nas z Ameryki. W rzeczywistości ojczyzną skautingu jest Anglia, skąd dotarł na Ukrainę, lecz od roku 1924 do końca lat 80. był zabroniony.

9. Czy może skauting, idee którego zostały zapożyczone od Anglików, wychować patriotów na Ukrainie?

Oczywiście, że może. Szczególną cechą skautingu jest to, że będąc ruchem międzynarodowym, zawiera w sobie aspekt narodowy. Bierze się to z podstawowych, obowiązujących wszystkich, przyrzeczeń skauta. Każdy z nich obiecuje spełniać swoje obowiązki względem Ojczyzny. Przyrzekliśmy spełnić swój obowiązek wobec Ukrainy, dlatego nasze programy mają na celu głębsze poznanie dziedzictwa narodowo-kulturalnego, które jest częścią bogactwa kultury świata.

10. Jak zostać skautem?

Aby zostać skautem osoba musi zrealizować wyznaczony program, pod którym rozumie się poznanie ruchu skautowego: prawa skautów, reguły, tradycji, jak również przejście przez próby (egzaminy). Wszystko to w celu, by kandydat mógł podjąć decyzję, czy rzeczywiście skauting jest mu potrzebny i – jeżeli zdecyduje się na wstąpienie – by nie czuł się „samotnikiem”. W próbach, w osiągnięciu „teorii” na pomoc nowemu kandydatowi przychodzą jego przyszli koledzy, przewodnicy.

11. W jakim wieku można wstąpić do ruchu skautowego?

Zostać członkiem organizacji skautowej może każda osoba, lecz zdecydowaną większością członków są dzieci i młodzież w wieku od 7 do17 lat. Ze względu na taką różnicę w wieku praca w grupach jest zorganizowana wg kategorii wiekowych: Wilczki (7-12 lat), Skauci (12-17 lat), Przewodnicy i Wędrownicy (powyżej 17 lat).

12. Jakie korzyści skauci przynoszą społeczeństwu?

Skauci są organizatorami i uczestnikami postępowych rozwijających programów oraz różnorakich programów społecznych. Np.:

– akcje ekologiczne (sprzątanie parków, sadzenie drzew);

– akcje dobroczynne (zbiórka żywności i odzieży dla sierocińców, darmowe koncerty, pomoc  organizacjom religijnym).

13. Czy zajmujemy się wyłącznie działalnością społeczną?

Na szczęście, nie dzielimy losu wielu innych skautowych grup i organizacji, które całkowicie przełączyły się na życie miejskie. Zachowujemy i rozwijamy lepsze tradycje turystyczne, nie utraciliśmy więzi z naturą, harmonijnie łączymy tę stronę naszego życia z czynnym zaangażowaniem się w życie społeczne.

14. Czym jest „Jamboree”?

Jest to duże namiotowe miasteczko z alejami, centrami handlowymi, miejscami rozrywek i ciekawych akcji. Jest to święto dla najlepszych skautów. Jamboree, czyli zloty skautowe, mogą być zorganizowane o skali światowej i narodowej. Ostatnie są obozami w ramach jednego państwa, chociaż to znaczy tylko tyle, że większość uczestników są skautami z tego kraju, i tam wcale nie brakuje skautów z innych stron świata. Pierwszy światowy Jamboree odbył się w 1920 roku w Londynie.

 

KONTAKT:

http://skauty.org.ua

ul. B. Chmielnickiego 36

79010 Lwów

Ukraina

 

„DOMEK SKAUTOWY NA DZWONNICY”

www.fse.in.ua

e-mail: fse.in.ua@gmail.com

tel.: +38 095 268 04 39

fax: +38 (032) 297-55-85

Betlejemskie Światło Pokoju zaświeciło w kaplicy Kurii Metropolitalnej

: 1664 2018-12-21 10:28:57

18 grudnia młodzi członkowie organizacji Skautów przynieśli ogień betlejemski do rezydencji metropolity Mieczysława Mokrzyckiego. Przed modlitwą Anioł Pański w kaplicy Kurii Metropolitalnej zaświeciło Światło Betlejemskie Pokoju. Skauci zaśpiewali pieśń i złożyli życzenia Arcybiskupowi.