Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)

Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)

Historia 

  Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek od św. Doroty powstało w północnych Włoszech w Vicenzy. Zostało założone w 1836 roku przez ks. Jana Antoniego Farinę ( od 4. XI. 2001 błogosławionego), człowieka o głębokiej wrażliwości, żywej wierze, kierującego się inteligencją serca, poszukującego nowych przestrzeni dla wyrażenia miłości bliźniego.

Charyzmat:

Duchowość
i Misja                  

Drugi człon nazwy Zgromadzenia – Córki Najświętszych Serc
oznacza szczególny kult i miłość do Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi. To Im właśnie siostry mają oddać swoje życie i z Nich
czerpać wzór i miłość do tak ważnej i trudnej misji wychowawczej. 

Dom generalny:

I 36100 Vicenza,

Via S. Dominico 23,

tel.: +39 444-511-622,

fax: +39 444-300-832

 

Przełożona generalna: S. Maria Emma Dal Maso

strona internetowa włoska:
http://www.sdvi.org

 

Dom na terenie Archidiecezji:

Яворів

вул. Загаєвича, 51 А, Яворів, Україна: 81000

тел.: +38 (03259)784-44, 

S. ANNALISA (Bauce Annalisa) – przełożona

tel. +38 (097) 448 83 01