Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Oddział w Krakowie

Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Oddział w Krakowie

 SERIA WYDAWNICZA

„BIBLIOTEKA HISTORYCZNA ARCHIWUM METROPOLII LWOWSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

redaktor: ks. Józef Wołczański

 

 SERIA A: ŹRÓDŁA  I   MATERIAŁY

tom 1: Ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii ks. Józef Wołczański, Lublin-Rzym-Lwów 1995

tom 2: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fotografii ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 1997

tom 3: Ks. Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 1998

tom 4: Ks. Zygmunt Hałuniewicz, „Zostaje tylko pamięć...”. Listy z lagrów 1947-1953, cz. 1-3, Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 1998-1999

tom 5: Józef Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, cz. 1, Kraków 2005; cz. 2, Kraków 2006

tom 6: Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze. Opracował, wstępami opatrzył i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2007

tom 7: Ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia. Wyd. drugie, poprawione i uzupełnione. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii ks. Józef Wołczański, Kraków 2008

tom 8: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, t. 1. Opracował i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2009

tom 9: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, t. 2. Opracował i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2010

tom 10: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, t. 3. Opracował i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2010

tom 11: Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze. Wydanie 2 rozszerzone. Opracował, wstępami opatrzył i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2012

tom 12:  Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, t. 1-2.  Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy i wybór fotografii ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 2012

tom 13: Inwentarz lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce. Opracował i wydał ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 2013

  

SERIA B: STUDIA

tom 1: Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 1999

tom 2:  S. M. Stefania Jaworska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w latach 1884-1939, Lwów-Kraków 1999

tom 3: Ks. Adam Kubasik, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i Cerkwi, Lwów-Kraków 1999

tom 4:  Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. ks. Józef Wołczański, Kraków-Kamieniec Podolski 201

tom 5: Józef Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków 2002

tom 6:  Józef Wołczański, Między zagładą a przetrwaniem. Wybrane obiekty sakralne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie Zachodniej 1945-1991, Kraków 2005

tom 7: „Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje”. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, red. ks. Józef Wołczański, Kraków 2010

tom 8: ks. Władysław Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895. Oprac. i wyd. ks. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 2011

tom 9: Tomasz Krzyżowski, Ksiądz Profesor Mieczysław Tarnawski (1886-1928). Historyk, wuchowawca, patriota, Lwów-Kraków 2012