Nuncjatura Apostolska

Arcybiskup Thomas Edward GalliksonPublikacje

Stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską i Ukrainy ustalono 8 lutego 1992.

Kanonicznie Nuncjatura Apostolska powołana w breve Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II "Ucrainam Nationem" od wyżej wspomnianej daty.

Mons. Claudio Gugerotti 13 listopada 2015 mianowany nuncjuszem apostolskim na Ukrainie.

Mons. Claudio Gugerotti urodzony w Weronie (Włochy) w dniu 7 października 1955 roku. Przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1982 roku. Inkardynowany do diecezji w Weronie. Ukończył studia z języków wschodnich i literatury, i otrzymał tytuł magistra liturgii świętej. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Teologicznym z patrologii Św. Zenona w Weronie od 1981 do 1984 roku. Profesor nadzwyczajny teologii wschodniej i liturgii w Instytucie Studiów Ekumenicznych w Weronie od 1982 do 1985 roku. Rozpoczął służbę przy Stolicy Świętej w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich w 1985 roku, pełnił funkcję zastępcy sekretarza dykasterii z dnia 17 grudnia 1997 r. Profesor z patrologii, języka i literatury ormiańskiej na Papieskim Uniwersytecie Wschodu, jest autorem wielu publikacji. Opanował kilka języków starożytnych i współczesnych: łaciński, grecki, ormiański klasyczny i nowoczesny, kurdyjski, angielski, francuski.

07 grudnia 2001 mianowany nuncjuszem apostolskim w Gruzji i Armenii.

13 grudnia 2001 mianowany nuncjuszem apostolskim w Azerbejdżanie.

15 lipca 2011 mianowany nuncjuszem apostolskim na Białorusi.

13 listopada 2015 mianowany nuncjuszem apostolskim na Ukrainie.

 

Monsignor Joseph Grech, pochodzący z Malty. W lipcu 2016 roku został mianowany pierwszym sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Ukrainie. 20 czerwca 2001 otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji Gozo (Malta). Wkrótce po święceniach był wikariuszem przez 8 lat w parafii Matki Bożej Dobrej Rady (Santa Maria del Buon Consiglio) w Rzymie. Otrzymał doktorat z Utroque iure (prawa kanonicznego i cywilnego) na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Otrzymał licencjat z teologii, magister kanonicznej praktyki administracyjnej, posiada dyplom ds. Świętych i dyplom z archeologii chrześcijańskiej. Po ukończeniu Papieskiej Akademii Kościelnej (Akademii Dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej), pracował przez 3 lata w Nuncjatury Apostolskiej w Zambii oraz 3 lata pełnił funkcję Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w New Yorku, przed jego powołaniem do Ukrainy.

Pracownicy Nuncjatury Apostolskiej: Siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanej

Adres: ul. Turgenevskaya, 40, 01901 Kijów, Ukraina.

Telefon: (044) 482 35 57; Fax: (044) 482 35 53

e-mail: nuntiusua@gmail.com

nunciaturekyiv.org

 

 

Ambasada Ukrainy do Stolicy Apostolskiej:

 

Ambasador: Jej Ekscelencja Pani Tatiana Iżewskа

(Listy Uwierzytelniające przedstawione 30 marca 2007).

vatican.mfa.gov.ua

 

Stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską i Ukrainy ustalono 8 lutego 1992.

Kanonicznie Nuncjatura Apostolska powołana w breve Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II "Ucrainam Nationem" od wyżej wspomnianej daty.

 

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II na wieczną rzeczy pamiątkę

(Tłumaczenie)

Przez wieki Pontyfik Rzymski miał szczególną troskę do Ukrainy, przede wszystkim ze względu na fakt, że istnieją tam ponad tysiąc lat wspólnoty chrześcijańskie, które wydały wielu duszpasterzy i świętych, które są wyłącznie owocem wiary. W związku z tym, po pomyślnym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Państwem Ukrainy wydaje się Nam bardzo rozsądne powołanie Nuncjatury Apostolskiej, aby lepiej promować dobro duchowe wiernych Chrystusa, żyjących w Ukrainie. A teraz, za obopólnym pragnieniem obu stron, po wysłuchaniu opinii Kongregacji Kościołów Wschodnich, Naszą najwyższą władzą, mocą tego posłania My powołujemy Apostolską Nuncjaturę w Ukrainie, dając jej wszystkie prawa, przywileje, honory, indulgencje, które przysługuję podobnej Misji. Wreszcie, chcemy, żeby ten komunikat, wysłany w formie breve, został zatwierdzony od dzisiaj i w przyszłości, czemu nie powinny przeszkadzać żadne kontrowersyjne okoliczności.

W Rzymie, u Świętego Piotra, pod pierścieniem Rybaka, 8 lutego 1992, w czternastym roku Naszego Pontyfikatu.

Kardynał Angelo Sodano +

Sekretarz Stanu

<p>Godło Stolicy Apostolskiej</p>
<p> </p>

Godło Stolicy Apostolskiej

 


Gmach Nuncjatury Apostolskiejю Adres: ul. Turheniwska  40, 01901 Kijów, Ukraina.

<p>Gmach Nuncjatury Apostolskiejю Adres: ul. Turheniwska  40, 01901 Kijów, Ukraina.</p>

Arcybiskup Thomas Edward Gallikson

21 maja 2011 r. Papież Benedykt XVI mianuje arcybiskupa Gullicksona Nuncjuszem Apostolskim na Ukrainie.


Uroczystość Bożego Narodzenia w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie razem z Nuncjuszem Apostolskim Visvaldasem Kulbokasem

: 486 2021-12-26 18:01:07

25 grudnia 2021 r. w uroczystość Bożego Narodzenia parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie gościła Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie, ks. abpa Visvaldasa Kulbokasa, który przybył wraz z ks. abpem Mieczysławem Mokrzyckim, Metropolitą Lwowskim. Ks. abp V. Kulbokas przewodniczył Eucharystii o godz. 12,00.


Uroczystość Narodzenia Pańskiego w bazylice metropolitalnej we Lwowie

: 743 2021-12-25 13:58:09

25 grudnia w uroczystość Narodzenia Pańskiego o godz. 9.00 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego Visvaldasa Kulbokasa wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.


Msza Święta Wigilii Narodzenia Pańskiego w Bazylice Metropolitalnej

: 714 2021-12-25 13:24:49

W wigilię Bożego Narodzenia o godz. 18.00 uroczystej Pasterce w Bazylice Metropolitalnej przewodniczył nuncjusz apostolski Visvaldas Kulbokas wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim w asyście biskupa pomocniczego Wołodymyra Grucy UGCC, biskupa pomocniczego Edwarda Kawy, proboszcza bazyliki prałata Jana Nikla i innych księży.


III MIĘDZYNARODOWY KONGRES RUCHU «EUROPA CHRISTI» 18-20 listopada 2019 r.

: 36579 2019-11-08 21:21:24

PT. „EUROPA DWÓCH PŁUC – EUROPA EWANGELII, PRAWDY I POKOJU”
Sesja lwowska: „WPŁYW CHRZEŚCIJAŃSTWA NA STABILNOŚĆ NARODÓW EUROPY”
pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Abp. dr. MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO
Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego


Kondolencje Nuncjusza Apostolskiego Claudio Guggerotti dla Arcybiskupa M. Mokrzyckiego

: 2094 2016-10-03 10:18:56

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowa
Przewodniczący Konferencji Biskupów na Ukrainie

 

Ekscelencjo Najprzewielebniejszy i Drogi Księże Arcybiskupie!
Dotarła do mnie wiadomość, że Anioł Śmierci przyszedł zabrać drogiego ojca Waszej Ekscelencji Pana Piotra, aby zaprowadzić go w wiekuiste objęcia Pana wszelkiego Miłosierdzia. Wiara chrześcijańska jest z pewnością wielką pociechą zważywszy, że zmarł on w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego.


List Nuncjusza Apostolskiego w Ukrainie do arcybiskupa M. Mokrzyckiego

: 4020 2016-01-18 14:29:16

Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie!

Upływa dzisiaj 25 lat jak Ojciec Święty Jan Paweł II, po latach prześladowań ateistycznych, przywrócił działaność pierwszym Diecezjom katolickim obrządku łacińskiego na Ukrainie.


Prezydent Ukrainy przyjął listy uwierzytelniające od ambasadora Watykańskiego abp Claudio Gugerotti

: 8132 2016-01-13 10:51:24

12 stycznia abp Claudio Gugerotti złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Ukrainy Petro Poroszenko