Arcybiskup Metropolita Mieczysław Mokrzycki

Listy Arcybiskupa M. Mokrzyckiego Kazania Arcybiskupa M. Mokrzyckiego Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Wydarzenia Arcybiskupa M. MokrzyckiegoPublikacje

             

Pamiętając o tym, że ma obowiązek dawać przykład świętości poprzez miłość, pokorę i prostotę życia, biskup diecezjalny winien zabiegać wszystkimi środkami o wzrost świętości wiernych, zgodnie z własnym powołaniem każdego. Ponieważ zaś jest głównym szafarzem Bożych tajemnic, ma zabiegać ustawicznie o to, by wierni powierzeni jego pieczy, przez uczestnictwo w sakramentach wzrastali w łasce, a także poznawali paschalną tajemnicę i nią żyli (KPK 387).

 

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 

Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup Metropolita Lwowski Kościoła rzymskokatolickiego; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy oraz Komisji Doktryny Wiary.

 

Dzieciństwo i młodość

 

29.03.1961 – urodzony w Majdanie Łukawieckim. Rodzice – Piotr i Bronisława z d. Rydzik

1976-1981 – szkoła podstawowa w Łukawcu i Cieszanowie; nauka w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach

 

Kapłan

 

1981-1983 – alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

1983-1987 – studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca magisterska pod tytułem „Islam a chrześcijaństwo”

1986 – święcenia diakonatu w Lubaczowie; posługa w parafii Dachnów

17.09.1987 – święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego biskupa Diecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie

1987-1990 – wikariusz parafialny w Bełżcu

1990-1991 – notariusz Kurii arcybiskupiej w Lubaczowie i sekretarz biskupa Mariana Jaworskiego

1991-1996 – studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” (teologia duchowości), doktor teologii

1996 – urzędnik w Kongregacji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

1996-2005 – osobisty drugi sekretarz Jana Pawła ІІ

08.05.1997 – kapelan honorowy Jego Świątobliwości

03.05.2002 – kanonik gremialny kapituły metropolitalnej we Lwowie

28.05.2003 – prałat Jego Świątobliwości

2005-2007 – sekretarz Benedykta XVI

 

Biskup

 

16.07.2007 – mianowany przez Benedykta XVI biskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego

29.09.2007 – święcenia biskupie w Watykanie udziela Benedykt XVI, wspólkonsekratorzy – kardynał Tarcizio Bertone SDB, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, oraz kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski

21.10.2007 – uroczysta Eucharystia w Katedrze Lwowskiej na rozpoczęcie pracy duszpasterskiej

2007 – państwowe odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polonii Ukraińskiej”

05.11.2008 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy oraz Komisji Doktryny Wiary

21.10.2008 – pełnienie urzędu Arcybiskupa Archidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego, Metropolity Lwowskiego

22.11.2008 – ingres nowego Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego do Katedry we Lwowie

2010 – odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury”

2012 – Złoty Dyplom Wydziału Teologii KUL „w dowód uznania za niestrudzoną pracę na rzecz odrodzenia życia religijnego w Archidiecezji Lwowskiej”.

W 2017 konsekrował biskupa pomocniczego lwowskiego Edwarda Kawę. Był współkonsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego charkowsko-zaporoskiego Jana Sobiły (2010), biskupa pomocniczego odesko-symferopolskiego Jacka Pyla (2013), biskupa pomocniczego kamienickiego Radosława Zmitrowicza (2013) i biskupa diecezjalnego kijowsko-żytomierskiego Witalija Krywickiego (2017).

Ordery i odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – „za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury” (2010).
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – „za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polonii Ukraińskiej” (2007).
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” (2018).
Krzyż „Golgota Wschodu” (2016).
Wyróżnienia
Złoty Dyplom Wydziału Teologii KUL – „w dowód uznania za niestrudzoną pracę na rzecz odrodzenia życia religijnego w Archidiecezji Lwowskiej” (2012).
Nagroda TVP Polonia – „za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” (2012).
Nagroda Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej – „za zasługi na polu międzynarodowym” (2014).

SEKRETARIAT ARCYBISKUPA METROPOLITY LWOWSKIEGO

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek

9:00-13:00

 

Arcybiskup przyjmuje petentów:

wtorek, czwartek

10:00 - 13:00

 

Sekretarz i kapelan Arcybiskupa:

Ks. Dr Andrzej LEGOWICZ

tel. kom.: +380 673030312

 

Sekretarka:

s. Tetjana Matijczuk (cssj)

79011 Lwów, ul. Samczuka, 14A,

tel.: +38 (032) 276-94-15,

fax: +38 (032) 225-61-14,

e-mail: secretariat@diocese-lviv.org

 Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Wizytacja pastoralna biskupa jest aktem apostolskim. Zwraca uwagę, że biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizyta jest także okazją do pogłębienia kontaktów z pasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii. Wizytacja kanoniczna odbywa się co 5 lat w każdej parafii.Kardynał Konrad Krajewski przywiózł karetkę pogotowia dla lwowskiego szpitala dziecięcego – dar papieża Franciszka

: 646 2022-03-29 11:45:22

Kardynał Konrad Konrad Krajewski przybył dziś do Lwowa po raz drugi w czasie wojny. Kardynał przyjechał za kierownicą ambulansu, który jest darem papieża Franciszka dla lwowskiego lwowskiego szpitala dziecięcego. Dziś rano o godz. 10 papieski jałmużna przekazał władzom Lwowa karetkę pogotowia, która wraz ze sprzętem medycznym i lekami będzie służyć mieszkańcom Lwowa i uchodźcom.


Abp Mieczysław prosi o przygotowanie duchowe do poświęcenia Rosji i Ukrainy Sercu Maryi

: 569 2022-03-16 20:04:44

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowski, przewodniczący Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, zachęca wiernych duchowo przygotować się do aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.


Wysoka nagroda Prezydenta RP dla ks. Bronisława Baranowskiego

: 768 2021-11-10 10:46:48

8 listopada w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski ks. Bronisławowi Baranowskiemu, penitencjarzowi bazyliki metropolitalnej we Lwowie. Kilka pokoleń katolików zna go jako spowiednika w konfesjonałach nie tylko w tym mieście, ale też na Podolu, skąd pochodzi i gdzie w trudnym okresie prześladowań za wiarę przez reżym komunistyczny przez prawie 15 lat pełnił posługę spowiednika.


Relikwie św. Jana Pawła II w diecezji Hvar w Chorwacji

: 663 2021-09-21 19:55:55

Na zaproszenie biskupa diecezji Hvar J. E. Ranki Vidović arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przebywał w Chorwacji 20-21 września. 20 września metropolita lwowski spotkał się z biskupem Ranko Vidović i przekazał relikwii św. Jana Pawła II dla katedry św. Stefana I, papieża i męczennika w Hvar.


Odezwa księdza arcbiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego

: 1448 2019-05-11 16:29:27

W poniedziałek rozpoczynamy kolejne Nabożeństwa Fatimskie we Lwowie. Czynimy to zgodnie z prośbą Matki Bożej, która podczas objawień w Fatimie prosiła o modlitwę i pokutę w intencji nawrócenia.


Dyspensa arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego na piątek, 28 grudnia

: 891 2018-12-27 22:33:49

W piątek, 28 grudnia br. w Święto Świętych Młodzianków, Męczenników Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski z racji trwania Oktawy Bożego Narodzenia udziela dyspensy od zachowania dnia pokuty (nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych).


Betlejemskie Światło Pokoju zaświeciło w kaplicy Kurii Metropolitalnej

: 1620 2018-12-21 10:28:57

18 grudnia młodzi członkowie organizacji Skautów przynieśli ogień betlejemski do rezydencji metropolity Mieczysława Mokrzyckiego. Przed modlitwą Anioł Pański w kaplicy Kurii Metropolitalnej zaświeciło Światło Betlejemskie Pokoju. Skauci zaśpiewali pieśń i złożyli życzenia Arcybiskupowi.Papież który bronił rodziny. Abp Mokrzycki o Janie Pawle II w Washington

: 2001 2018-08-12 09:02:48

Na zaproszenie Najwyższego Rycerza Rycerzy Kolumba Carl Anderson Arcybiskup Mieczyslaw Mokrzycki wziął udział w spotkaniu i dyskusji nt. Duchowość św. Jana Pawła II.


UMOWA „BLIŹNIACZE KLASZTORY: WĘGRÓW I RAWA RUSKA…” PODPISANA

: 1842 2018-05-12 15:44:19

W sali klasztornej Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, 9 maja 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.


Arcybiskup M. Mokrzycki wziął udział w pielgrzymce KUL z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni, razem z pracownikami i studentami modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

: 1692 2018-04-26 10:19:35

25 kwietnia arcybiskup M. Mokrzycki razem ze społecznością Akademicką KUL: władzami uniwersytetu, pracownikami i studentami z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni pielgrzymował do grobu św. Jana Pawła II, wieloletniego wykładowcy KUL.


Arcybiskup Metropolita z wizytą we Francji (dzień pierwszy)

: 1707 2018-04-15 20:52:42

Abp Mieczysław Mokrzycki od 13 do 15 kwietnia 2018 r. przebywał z wizyta duszpasterską we Francji. W Pierwszy dzień wizyty duszpasterskiej w Diecezji Nicei odbyło się spotkanie z duchowieństwem dekanatu Nicea, odwiedził Katedrę oraz odbyło się oficjalne powitanie przez prezydenta Nicei.