Zgromadzenia żeńskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Siostry Benedyktynki
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU)
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)
Zgromadzenie sióstr Św.Dominika w Polsce (Dominikanki)


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.(Niepokalanki)
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)
Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki)
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie)
Publikacje

Dziś w Archidiecezji Lwowskiej z błogosławieństwa ordynariusza istnieje 20 zgromadzeń żeńskich oraz świeckich instytutów życia religijnego.

Ta sekcja zawiera podstawowe informacje o lokalizacji, historii i charyzmacie oraz działaniu każdego instytutu żeńskiego.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

(CONGREGATIO SORORUM ANCILLARUM BEATAE MARIAE VIRGINIS IMMACULATAE CONCEPTAE - DE SILESIA)

Datuje swój początek na dzień 3 maja 1850 roku. Czasy, w których rodziło się Zgromadzenie to okres zaborów i powstańczej walki o niepodległość. Na terenie zaboru pruskiego z inicjatywy Edmunda Bojanowskiego w polskiej wsi Podrzecze, koło Poznania, została otworzona pierwsza ochrona dla dzieci, nad którymi opiekę roztoczyły 3 wiejskie dziewczęta.


Siostry Benedyktynki

Zakon św. Benedykta jest jednym z pierwszych zakonów założonych we wczesnym średniowieczu. Ma ponad półtora tysiąca lat. Założycielem zakonu jest św. Benedykt. I pierwsza duchowa Matka gałęzi żeńskiej sióstr Benedyktynek jest św. Scholastyka.


Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU)

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim za datę swojego powstania przyjmuje dzień 15 stycznia 1891 r. W tym dniu w prywatnej kaplicy kard. Albina Dunajewskiego, w gmachu kurii biskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie odbyły się obłóczyny pierwszych siedmiu sióstr. Wszystkie pochodziły z Podlasia i przybyły do Krakowa zachęcone przykładem jednej z nich – s. Franciszki – Anny Lubańskiej, która jako pierwsza podjęła współpracę z Bratem Albertem, oddając się bez reszty służbie najbiedniejszym.


Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane też urszulankami szarymi, jest jedną z licznych gałęzi rodziny urszulańskiej, powołanej do życia w 1535 roku przez św. Anielę Merici, i zostało założone przez św. Urszulę Ledóchowską w 1920 roku.


Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)

Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)


Zgromadzenie sióstr Św.Dominika w Polsce (Dominikanki)

Zgromadzenie sióstr Św.Dominika  w Polsce  (Dominikanki)


 

 


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Siostry Franciszkanki Rodziny MaryiZgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA (Franciszkanki Służebnice Krzyża)

Modlitwa i sakramenta święte, wyrzeczenie się siebie w niesieniu prostego, skromnego krzyża codziennego, ale niesienie go z pogodą, cierpliwością i wytrwałością, a nawet z radością i weselem, prowadzą do pełni życia Bożego, które jest celem całego Dzieła. Siostry, czerpiąc z tego źródła, duszą i ciałem, modlitwą i pracą przez cały ciąg życia oddają cześć Bogu, by Go kochać i wielbić kiedyś w nieskończonym i niewypowiedzianym szczęściu.


Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)


Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła

Siostry michalitki (właśc. Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła, skrót: CSSMA) - żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne. Dewiza zgromadzenia brzmi: Któż Jak Bóg.

Założycielem zakonu jest ks. Bronisław Markiewicz i Służebnica Boża Anna Kaworek (1872-1936), a patronem Święty Michał Archanioł.

 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.(Niepokalanki)

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
(Niepokalanki)


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

 

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)


Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki)

ZGROMADZENIE SIÓSTR BOSKIEGO ZBAWICIELA

(Salwatorianki)

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej 

/Serafitki/

 

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)


Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)

Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki  bezhabitowe)


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie)

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK N.M.P. NIEPOKALANIE POCZĘTEJ (Służebniczki Starowiejskie)
Już za życia Założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego siostry służebniczki podjęły pracę na terenach leżących poza granicami poszczególnych zaborów.


Wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do klasztoru Małych Sióstr od Betlejem w Sankt Veit im Pongau (Austria).

: 3300 2018-08-26 14:45:37

25 sierpnia Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na zaproszenie Małych Sióstr od Betlejem, od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy Maryi i od świętego Brunona odwiedził Monaster sióstr w Sankt Veit im Pongau. W czasie wspólnej modlitwy w kaplicy przekazał dla wspólnoty relikwie św. Jana Pawła II, a następnie w czasie spotkania z siostrami w kapitularzu podzielił się wspomnieniami o św. Janie Pawle II oraz przybliżył siostrom życie Kościoła w Ukrainie. Na zakończenie poprosił siostry o modlitwę za nasz Kościół oraz o pokój w Ukrainie.


Historia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach

: 6135 2017-05-10 16:06:00

Krysowice leżą koło Mościsk na trasie do Sambora. Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1440 r., ale datą lokacji jest r. 1469. Ostatnimi właścicielami Krysowic byli hrabiowie Stadniccy. W czasie wojny i komunizmu piękny pałac i ogród zostały zniszczone i rozgrabione, a pozostała kaplica została zamieniona na magazyn chemikaliów i ropy. Zniszczona i zdewastowana kaplica z zapadniętym dachem została zwrócona po 1990 r. dzięki staraniom ks. Józefa Legowicza i mieszkańców Krysowic.