Historia:

BŁOGOSŁAWIONA MARIA ANGELA TRUSZKOWSZKA (1825 - 1899)
Założycielka Sióstr Felicjanek


 

 

Zofia Truszkowska (w Zgromadzeniu Maria Angela) urodziła się 16 maja 1825 roku w Kaliszu jako najstarsza spośród siedmiorga dzieci Józefa, urzędnika w sądzie dla nieletnich i Józefy z Rudzińskich. Otrzymała staranne wychowanie w domu, a następnie na pensji żeńskiej w Warszawie, dokąd rodzina przeniosła się w 1837 r. Z powodu choroby nie ukończyła pensji, a zdrowotny roczny pobyt w Szwajcarii z nauczycielką wzmocnił jej siły fizyczne i ubogacił ją duchowo. Po powrocie oddawała się nauczaniu rodzeństwa i uzupełniała własną edukację w domu.

 

Jej pragnienie oddania się Bogu na wyłączną służbę w życiu zakonnym, które dojrzało w 1848 r., nie zrealizowało się wtedy z powodu zdecydowanego sprzeciwu rodziców, a ujawniona wkrótce potem ciężka choroba ojca przyczyniła się do odsunięcia tych planów w bliżej nieokreśloną przyszłość.

Jej postawę tego okresu cechowała głęboka pobożność i umiłowanie modlitwy oraz niezwykła wrażliwość na nędzę innych. Cechy te wyniosła z domu rodzinnego i pogłębiła przy pomocy kierownika duchowego o. Augustyna Brzężkiewicza, augustianina.

 

Zofia była zawsze otwarta na sprawy Boga i ludzi. Wielkim jej pragnieniem było zawsze poznawanie Bożej woli i natychmiastowe wprowadzanie jej w czyn. Nie potrzebowała zachęty, by napotkanym ubogim przychodzić z pomocą, a gdy wznowiono w Warszawie Bractwo św. Wincentego a`Paulo, wkrótce stała się jedną z najaktywniejszych jego członkiń. Z pomocą hr. Gabrieli Wrotnowskiej, członkini Bractwa, zorganizowała schronisko dla kilku bezdomnych sierot i staruszek. W pracy pomagała jej kuzynka Klotylda Ciechanowska.

 

Ich działalność w schronisku zbiegła się z początkami reformy tercjarstwa franciszkańskiego przy kościele kapucynów w Warszawie, wprowadzanej na zlecenie o. Beniamina Szymańskiego, ówczesnego prowincjała. Również kazania głoszone przez młodego, gorliwego kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego, ściągały wielu mieszkańców Stolicy. Przychodziły na nie także Zofia i Klotylda. Obie przyjęły kierownictwo duchowne bł. Honorata i wstąpiły w szeregi tercjarstwa w maju 1855r., a przez akt przyrzeczenia, złożony przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 21 listopada 1855r. poświęciły się zupełnie Bogu oraz rozpoczętemu przez Zofię dziełu. Data ta jest uważana za początek Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Matka Angela doczekała radosnej chwili zatwierdzenia przez Kościół założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Miesiąc przed śmiercią ks. bp Jan Puzyna wręczył jej dekret Stolicy Świętej zatwierdzający Zgromadzenie. Przejście Matki Angeli do nowego życia nastąpiło dnia 10 października 1899 r. w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Smoleńsk i tamże za specjalnym pozwoleniem władz została pochowana w kaplicy przy kościele Niepokalanego Serca Maryi.


Wiele łask otrzymanych od Boga przez jej przyczynę stało się inspiracją do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. W dniu 2 IV 1982 r. Kościół oficjalnie uznał heroiczność jej cnót a dnia 18 kwietnia 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Jej święto obchodzone jest 10 października. Do Zgromadzenia wciąż napływają prośby, a także podziękowania za łaski przypisywane jej wstawiennictwu. 

Haryzmat:

Życie duchowe felicjanek opiera się na charyzmacie założycielki bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Jej bez­graniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współ­czująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi. Od początku istnienia Zgromadzenia przyświecały jej ideały św. Franciszka.
Żyjemy we wspólnocie ewangelicznym, eklezjalnym, eu­charys­tycznym i ma­ryjnym wymiarem franciszkańskiej duchowości Zało­życielki. Jako Zgromadzenie z natury apostolskie wypełniamy swoją misję w Koś­ciele przez kontemplację i działalność. Eucharystia stanowi cen­trum felicjańskiej duchowości.
Ewangeliczny wymiar duchowości felic­janek łączy się ściśle z jej eucharystycznym aspektem i jest mocno zakorzeniony w duchowości franciszkańskiej. Życie sióstr przeniknięte jest kultem maryjnym prowadzącym do naśladowania Maryi.

Czcimy Błogosławioną Dziewicę w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, któremu nasza Założycielka poświęciła i powierzyła całe Zgromadzenie. Św. Feliks z Kan­talicjo jest patronem Zgromadzenia. Czcimy św. Józefa jako opiekuna Zgromadzenia i św. Franciszka z Asyżu, jako naszego Sera­fickiego Ojca.

Sieroty, ubogie kobiety, i niepełnosprawni gromadzili się wokół sióstr. Odpowiadając na potrzeby Kościoła, biskup zawierzył im kierownictwo świeckich tercjarek oraz prowadzenie katechumenatu dla kobiet. Powierzono im także opiekę nad domem pokutnic oraz schronisko dla bezdomnych.
Były wezwane do służby chorym w ich domach i w szpitalach, oraz do odwiedzania więźniów. Opiekowały się rannymi obydwu stron podczas krwawej wojny. Kierowały wiejskimi ochronami, gdzie uczyły i opiekowały się dziećmi oraz dokształcały dorosłych w zakresie religii oraz zajęć praktycznych. Wiele bractw dołączało się do nich. Indywidualne osoby, pragnące uczestniczyć w nabożeństwach szukały u sióstr porady.

 

"Zrozumiały przeto, że nie wypada im obierać sobie samym żadnego wyłącznego rodzaju poświęcenia, ale powinny być gotowe do wszystkiego na większą chwałę Boską. Nie powinny zatem Siostry odstępować w duchu od pierwotnej gotowości na wszystko, bo w ich rodzaju życia takie usposobienie jest niemal konieczne." (Pamiętnik Zgromadzenia)

 

Dom generalny:

00151 Roma,

Via del Casaletto 540,

tel.: +39(06)653-02-16

http://www.feliciansisters.org

Prowincja M.B. Częstochowskiej

 

Dom Prowincjalny:

ul. Poniatowskiego 33, 37-700 Przemyśl,

tel.: +48 (16) 670-72-24, fax: +48 (16) 670-02-02

e-mail: felic_pr@przemysl.opoka.pl

www.felcjanki.przemysl.pl

Przełożona prowincjalna: S. Szałęga Maria Angela

 

Domy na terenie Archidiecezji:

ZABŁOTÓW

S. OKSANA CSSF (Żownir Oksana) – przełożona

S. STEFANIA CSSF (Zbyszowska Anna Krystyna)

S. ANNETTAА CSSF (Grin Zdwiga Michalina)

+38 (097) 264 95 82

smoksana@wp.pl

KOSÓW

S. AGNIESZKA CSSF (Piekut Krystyna) – przełożona

S. MICHALINA CSSF (Dobry Jadwiga Beata)

S. KOLETA CSSF (Borek Teresa)

+38 (097) 662 68 30

piek21@o2.pl 

 

Wizytacja parafii NMP Różańcowej w Kosowie

: 933 2020-11-17 14:53:56

Wizytacja odbyła się w sobotę 14 listopada i przeprowadził ją Abp Mieczysław Mokrzycki w asyście o. Sławomira Zielińskiego. Przed Mszą świętą nastąpiło wprowadzenie relikwii bł. Jakuba Strzemię.