Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 

some_text

Herb Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus składa się z:

- pola herbowego z napisem: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi

- znaków herbowych: Dzieciątko Jezus, krzyż, trzy gwiazdy


Interpretacja:

W centralnym miejscu herbu widnieje postać Dzieciątka Jezus błogosławiącego prawą ręką, a w lewej trzymającego jabłko królewskie. Postać Dzieciątka jest wpisana w symboliczną Górę Karmel zwieńczoną krzyżem. Herb otaczają słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.Całość herbu interpretujemy następująco:

Najświętsza Osoba Dzieciątka Jezus – jest dla nas wzorem dziecięctwa Bożego, które Wcielony Syn Boży realizował w ziemskim życiu od żłobka aż po krzyż, dając przykład umiłowania woli Ojca. Ten znak Dzieciątka ma nam przypominać, pomagać i ożywiać ducha dziecięctwa.Krzyż – Góra Karmel – Zgromadzenie nasze przejmuje symbolikę Góry Karmel w kluczu duchowości Zakonu karmelitańskiego, który widzi w niej symbolikę góry doskonałości obrazującej duchową drogę, na której szczycie jest krzyż, wyraz najwyższej miłości.Gwiazdy – nawiązują do eliańsko-maryjnego charakteru Zakonu:

- gwiazda u dołu góry oznacza Maryję, Matkę Bożego Dzieciątka i naszą Matkę;

- gwiazda prawa symbolizuje proroka Eliasza, który był prorokiem Słowa Bożego, rozważał je i nim żył, płonął gorliwością o chwałę Boga Żywego;

- lewa gwiazda oznacza św. Teresę od Dzieciątka Jezus, szczególną patronkę Zgromadzenia, która swym odkryciem małej drogi ukazała najbardziej podstawową i powszechną prawdę posłannictwa ewangelicznego, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi.

 


Kolorystyka

Biało-brązowa lub biało czarna jest znakiem prostoty, jednej z cech drogi dziecięctwa duchowego.

 

 

 

Haryzmat:

"Waszym celem będzie iść i nieść miłość Bożą do ludzi, zapalać świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać i do Boga zwracać. A rozniecicie miłość Bożą wtedy, gdy ją same wśród siebie mieć będziecie. Módlcie się zawsze i wszędzie, bo bez modlitwy tak jak bez powietrza żyć nie można. Niech ustawiczna modlitwa będzie oddechem waszych dusz, a wtedy liczyć możecie na skuteczność waszych prac, ofiar i poświęcenia. Modlitwą i miłością podbijecie świat."Sł.B.o. Anzelm Gądek OCD - Założyciel Zgromadzenia

W powyższym cytacie nasz Ojciec Założyciel wymienia główne cechy misji, czyli charyzmatu, który do dziś ożywia Zgromadzenie,
są to:

- życie wg rad ewangelicznych: czystość serca, ubóstwo, posłuszeństwo woli Ojca,zasadnicze rysy duchowości karmelitańskiej

– ustawiczna modlitwa, umartwienie, ofiarna miłość, która przynosi dla Kościoła owoce apostolstwa;

- cechy dziecięctwa – ufność, ubóstwo, pokora, miłość wzajemna;

- apostolstwo – jako udział w misji Syna Bożego, czyli roznoszenie po ziemi ognia Bożej miłości.

Duchowość

To pragnienie Boga buduje i ustanawia najbogatszą i najbardziej charakterystyczną tożsamość człowieka!

Warunkiem rozwoju każdej wspólnoty jest świadomość własnej tożsamości. Nie można całe życie być anonimowym, bez własnego oblicza. Dlatego każda z nas, czując się odpowiedzialna za duchowe dziedzictwo, stara się żyć poddana oddziaływaniu Ducha Świętego "tu i teraz".

Duchowość to dla nas świętość w jej stadium rozwoju, wzrostu. Z jednej strony jest to to, co wiemy na temat życia z Bogiem, z drugiej - konkretna realizacja tego co wiemy. Realizacja na styl Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Każdy rodzaj życia zakonnego to szczególny sposób naśladowania Chrystusa. Każdy ze ślubów zakonnych jest potrójnym „tak”, aby być całkowicie posłusznym woli Ojca jak Chrystus od żłóbka aż do Krzyża. Poświęcenie siebie Bogu z Chrystusem i przez Chrystusa. To nasza Chrystocentryczna świadomość.

Nasz Założyciel wzywa: „Musimy wczuć się w Ewangelię miłości, mieć przed oczyma Autora prawdziwej miłości, Jezusa Chrystusa, Jego przykład. (…) Syn Boży nie tyle uczynił się jednym z nas, ale uczynił się jednością z nami dzieląc z nami wszystkie nasze przeżycia a nawet śmierć samą”.

Dom generalny:

ul. Pomnikowa 10-B, 05-260 Marki,

tel.: +48 (22) 781-15-55

www.karmeltanki.pl

Przełożona generalna: M. Górowska Faustyna

Dom na terenie Archidiecezji:

MIKULIŃCE

S. ALETA (Kaleta Marta Zofia) – przełożona

S. JORDANA (Janik Beata Elżbieta)

S. ALONA (Babanowa Ołena)

вул. Коновальця, 10, Микулинці, 48120

Тернопільська область

тел.:+38 (03551)512-84