Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy

 

Strona główna

Należymy do wielkiej Rodziny Franciszkańskiej! Na wzór pierwszych chrześcijan realizujemy pełne oddanie się Bogu w życiu wspólnym! Tworzymy jedną rodzinę zakonną, której najgłębszą więzią jest sam Jezus Chrystus!

     Zgromadzenie nasze zostało założone pod koniec XIX w. na Węgrzech przez Matkę Annę Brunner (1851 – 1911), "dla miłości chorych i ubogich".   

     

     

 

     Wzorem troski o drugiego człowieka jest dla nas Maryja, którą Zgromadzenie obrało sobie za główną patronkę i czci Ją jako Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.

Naśladujemy Chrystusa, którego uobecnił w świecie św. Franciszek, w każdym stworzeniu spotykając Boga, i w zjednoczeniu z Nim oraz z miłości do Niego pełnił swoją działalność apostolską.

Szczególnym celem Zgromadzenia jest pielęgnowanie nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia w zakładach leczniczych i w pielęgniarstwie otwartym. Matka Założycielka z ogromną troską obejmowała nieuleczalnie chorych, którzy często nie potrafili nawet prosić o pomoc. Patrząc im w oczy odczytywała tam niemą prośbę o miłość, życzliwość i ciepłą dłoń. Stąd powstał u Niej projekt założenia domu opieki. Sam Bóg zapoczątkował to dzieło samarytańskiej miłości poprzez Matkę Annę, które trwa do dziś.

    Na placówce w Krzyżanowicach wypełniamy wolę Bożą poprzez sprawowanie opieki nad dziewczynami nieuleczalnie chorymi i wymagającymi specjalnej troski. Dom w Krzyżanowicach jest Domem Generalnym, a zarazem Domem Formacyjnym, w którym odbywa się postulat i nowicjat. Organizujemy w nim rekolekcje letnie i zimowe dla dziewcząt pragnących pogłębić swą więź z Bogiem i rozeznać powołanie.

   Zgromadzenie nasze prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla ludzi starszych we Wrocławiu . Staramy się służyć im z wielkim zaangażowaniem tak jak samemu Zbawicielowi. Siostry w sposób delikatny i  taktowny

wprowadzają chorych w tajemnicę cierpienia, pomagając im odkryć Boga ukrytego w głębi bólu. Chorzy oczekują od sióstr czegoś więcej niż tylko posług pielęgniarskich, czekają na zainteresowanie się nimi i  pociechę duchową. Jan Paweł II przynagla nas do solidarnej obecności wśród chorych, cierpiących i ubogich, gdyż jest to obowiązek szczególnej troski osób poświęconych Bogu i niezbywalne miejsce Kościoła.

Celem naszego Zgromadzenia jest pielęgnowanie nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia, aby przez apostolstwo czynnej miłości włączać się w zbawczą działalność Kościoła Matka Założycielka, przepojona duchem św. Franciszka z Asyżu, wszędzie spotykała Boga i w zjednoczeniu z Nim, z miłości dla Niego pełniła swoją działalność apostolską, wszelkie poczynania Zgromadzenia zawierzając Opatrzności Bożej.

 

Kontakt:

Dom generalny:

ul. Kolejowa 4,47-450 Krzyżanowice,

тел.: +48 (32)419-42-32,

факс.: +48 (32) 419-40-90

www.franciszkanki.com.pl

 

Przełożona generalna: M. Dolna Sylwia

 

Dom na terenie Archidiecezji:

DRAGANÓWKA

вул. 8 Березня, 95, Драганівка,

Тернопільська область, 47723

S. BRONISŁAWA (Śchwierc Marieta) – przełożona

S. MAGDALENA (Krawczyk Krystyna Halina)

+38 (097) 307 12 96