Odpust Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalika na Lewandówce we Lwowie.

: 406 2021-12-05 09:01:00

Wieczorem 27 listopada 2021 r. odbył się po raz pierwszy odpust Najświętszej Marii Panny Cudownego Medalika na Lewandówce, w kaplicy, gdzie posługują ojcowie misjonarze. Uroczystościom odpustowym przewodniczył Wizytator Wiceprowincji św. Cyryla i Metodego, ks. Leonid Kukłyszyn CM, który wygłosił również kazanie, ukazując szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalika.


Odeszła do Pana Olga Popowycz, mama ks. Franciszka Popowycza CM

: 1925 2018-03-02 20:01:56

Dziś nad ranem na 72 roku życia zmarła Olga Popowycz, mama ks. Franciszka Popowycza CM


Peregrynacja relikwii bł. Marty Wieckiej w Archidiecezji Lwowskiej

: 5400 2017-03-12 13:20:06

Czcigodni Kapłani!

We wszystkich diecezjach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie odbyła się peregrynacja relikwii bł. Marty Wieckiej, której uroczyste zakończenie będzie miało miejsce 28 maja 2017 r. w Śniatyniu, miejscu pracy i śmierci Błogosławionej. Spośród wszystkich diecezji pozostała już tylko nasza archidiecezja lwowska, która jako ostatnia przyjmie wędrujące relikwie.