Towarzystwo Świętego Pawła (Pauliści - SSP)

Pauliści do Lwowa przybyli 5 marca 2014 roku. Jest to pierwsza fundacja zagraniczna naszego zgromadzenia, jaka bierze początek bezpośrednio z Polski. Początkowo dwaj zakonnicy ks. Mariusz Krawiec i ks. Wojciech Kuzioła, zamieszkali w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach. W tym czasie rozpoczęły się poszukiwania domu dla wspólnoty i apostolstwa, oraz prace związane z formalnym zarejestrowaniem zgromadzenia na terenie Ukrainy. Pauliści szybko włączyli się w życie lokalnego Kościoła, podejmując się pracy na polu mass mediów (Katolicki Program Radiowy we Lwowie, Sekcja Polska Radia Watykańskiego) oraz pracy formacyjnej (wykłady w seminarium duchownym i instytucie teologicznym, funkcja ojca duchownego w seminarium diecezjalnym). W połowie 2014 r. został zakupiony przy ul. Kutovej we Lwowie przedwojenny dom. Wymagał on remontu i prac adaptacyjnych. Zakonnicy zamieszkali w nim dokładnie w dwa lata od chwili przybycia na Ukrainę, czyli 5 marca 2016 r. W domu tym mieści oprócz wspólnoty zakonnej, mieści się siedziba wydawnictwa. Aktualnie na Ukrainie pracuje dwóch kapłanów. Obydwaj pochodzą z Polski.

Towarzystwo Świętego Pawła powstało 20 sierpnia 1914 roku w Albie (północno- zachodnia część Włoch) i było pierwszym zgromadzeniem Rodziny Świętego Pawła, założonej przez włoskiego kapłana, bł. Jakuba Alberione (1884-1971). Zgromadzenie składa się z kapłanów i braci zakonnych (zwanych Uczniami Boskiego Mistrza). Obecnie liczy ok. 1100 członków w 120 wspólnotach w 30 krajach świata na wszystkich kontynentach.
Celem zgromadzenia jest ewangelizacja za pośrednictwem środków masowego komunikowania, zatem oddziałuje poprzez wydawnictwa książkowe i audiowizualne, księgarnie i czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne itp. Zakonnicy-pauliści nie traktują swoich propozycji wydawniczych jako zwykłego wytworu ludzkiej pracy, lecz jako dzieła pełne apostolskiej łaski, jako żywą hostię, żywego Jezusa dawanego światu.
W Polsce Towarzystwo Świętego Pawła pojawiło się już w 1934 roku, ale wojna, a następnie prześladowania ze strony komunistycznych władz uniemożliwiły jego istnienie. Odrodzenie zgromadzenia następowało stopniowo od 1978 roku. W 1981 roku zgromadzenie formalnie zaczęło istnieć, a w 1988 roku uzyskało koncesję na działalność wydawniczą, którą obecnie prowadzi jako „Edycja Świętego Pawła”. W wydawnictwie tym pracują zarówno duchowni, jak i osoby świeckie; razem mówią o Chrystusie językiem ludzi XXI wieku.
W marcu 2014 roku pauliści z Polski zainicjowali działalność zgromadzenie we Lwowie na Ukrainie, otwierając w tym mieście pierwszą wspólnotę. Zakonnicy pracujący we Lwowie realizują swoje apostolstwo na polu radiowym (Katolicki Program Radiowy we Lwowie, korespondencje dla Radia Watykańskiego), dydaktycznym (wykłady z komunikacji społecznej w Instytucie Teologicznym) i wydawniczym.
Nadrzędnym celem apostolstwa dla zakonników-paulistów jest danie ludziom Pisma Świętego. Bł. Jakub Alberione chciał, aby w każdym domu czytano Biblię, aby była ona tłumaczona na wszystkie języki i dostępna w najtańszych wydaniach. Właśnie dlatego po ponad dziesięcioletniej pracy i przy współudziale najwybitniejszych polskich biblistów, Towarzystwo Świętego Pawła wydało najnowszy przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych, opatrzony obszernym komentarzem. W celu jeszcze lepszego rozpowszechniania Biblii, pauliści prowadzą tzw. niedziele biblijne w parafiach całej Polski.
Założyciel
Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 w San Lorenzo di Fossano we Włoszech jako piąte z siedmiorga dzieci Teresy i Michała Alberione. Zanim zaczął uczęszczać do szkoły jego rodzina przeniosła się na nizinę rzeki Tanaro, kilka kilometrów na południe od miasteczka Cherasco. 25 października 1896 wstąpił do seminarium duchownego w Bra. W październiku 1900 za radą swojego proboszcza wstępuje do seminarium duchownego w Albie. W nocy z 31 grudnia 1900 roku na 1 stycznia 1901 roku podczas nocnej adoracji dostał wizji dotyczącej perspektyw i zagrożeń stojących przed ludzkością i "poczuł się szczególnie zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku". 29 czerwca 1907 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Alby Józefa Franciszka Re. W 1908 roku został ojcem duchownym w wyższym seminarium duchownym w Albie oraz uzyskuje doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym w Genui. 12 września 1913 bp Re powierza ks. Alberione stanowisko dyrektora tygodnika "Gazzetta d`Alba".

20 sierpnia 1914 w wynajętym mieszkaniu przy piazza Cherasca 2 w Albie, ks. Jakub Alberione odprawia godzinną adorację i błogosławi domy; otwierając Szkołę Drukarską Małego Robotnika, kładzie fundament pod przyszłe Towarzystwo Świętego Pawła. Ma wtedy tylko dwóch chłopców: Desideria Costę i Torquata Armani.

W przeciągu następnych lat ks. Jakub Alberione powiększał Rodzinę Świętego Pawła zakładając:

Zgromadzenie Córek Świętego Pawła – paulistki (1915 r.)
Stowarzyszenie Współpracowników Paulińskich (1917 r.)
Siostry Uczennice Boskiego Mistrza (1924 r.)
Siostry Jezusa Dobrego Pasterza – pasterzanki (1938 r.)
Instytut Matki Bożej Zwiastowania – anuncjatynki (1958 r.)
Instytut Archanioła Gabriela – gabrielini (1958 r.)
Instytut Jezusa Kapłana (1959 r.)
Instytut Królowej Apostołów – siostry apostolinki (1959 r.)
Instytut Świętej Rodziny (1960 r.)
W 1939 roku zakłada "San Paolo Film" - instytucję zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów o tematyce religijnej. 4 kwietnia 1957 roku, podczas pierwszej kapituły generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Alberione został wybrany przełożonym generalnym. W 1962 r. brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. 28 czerwca 1969 papież Paweł VI odznaczył ks. Alberione orderem Pro Ecclesia et Pontifice (Za Kościół i Papieża).

Ks. Jakub Alberione zmarł o godzinie 18.30 26 listopada 1971 roku w Rzymie w wieku 87 lat. Tuż przed śmiercią odwiedził go papież Paweł VI. Ks. Alberione został pochowany w kaplicy pod kryptą Sanktuarium Królowej Apostołów w Rzymie.

4 maja 1981 został otwarty jego proces beatyfikacyjny, a już 27 kwietnia 2003 Jan Paweł II ogłosił ks. Jakuba Alberione błogosławionym Kościoła Katolickiego. Wcześniej (25 czerwca 1996) papież wydał dekret o heroiczności cnót ks. Alberione.

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa

mail: kuria@paulus.pl

żródło: www.paulus.org.pl