Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch obejmuje ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazwany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Charyzmat Ruchu Światło-Życie

Historia

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy, którą przeprowadził II Sobór Watykański, i - jak wierzymy, - powstał z natchnienia Ducha Świętego. Od samego początku on jest - według określenia Założyciela - sprawą Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Kościoła.

 

Niepokalana Maryja Matka Jezusa

 

Założyciel Ruchu, Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), rozpoznając znaki czasu, zapoczątkował na polskiej ziemi sprawę Oazy Żywego Kościoła z organizacji oazowych rekolekcji dla ministrantów (1954), krucjat Wyzwolenia Człowieka (1957-1960), a w kolejnych latach opracował cały system formacji-ewangelizacyjnej wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także rodzin (1973).

 

Ks. Franciszek Blachnicki

 

Tak sformowany Ruch żywego Kościoła był poświęcony Niepokalanej, Matki Kościoła 11 czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez Kardynała Karola Wojtyłę. Ten akt Ruch przyznaje, jako założycielski dla siebie, a Krościenko stało się główną kwaterą Ruchu i siedzibą Stowarzyszenia osób-kobiet konsekrowanych Ruchu, czyli Instytucją Niepokalanej Matki Kościoła. W 1976 roku Ruch żywego Kościoła przyjął nazwę ”Ruch Światło Życie”.

Wspólnoty Rodzin – w Ruchu Światło Życie – od samego początku wzbogacone duchowością międzynarodowego Ruchu katolickich rodzin w Equipes Notre Dame przyjęli własną nazwę ”Domowy Kościół” (1978).

 

Rodzina Święta Jezus, Maryja Józef

 

Osoby duchowne Ruchu, od początku jednoczone ks. Franciszkiem Blachnickim wokół ideału Chrystusa Sługi, utworzyli Stowarzyszenie ”Związek kapłanów Chrystusa Sługi”.

W latach siedemdziesiątych zaczęły się formować pierwsze wspólnoty Ruchu Światło Życie na Słowacji i Czeskiej Republice. W 1982 roku Założyciel stworzył w Kalsbergu w Niemczech Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło – Życie. Następnie , wspólnoty Ruchu Światło Życie powstały w wielu innych krajach.

Formacja

Ruch Światło-życie gromadzi ludzi różnego wieku i stanu. Cel i program Ruchu krótko mówiąc wyrażają się greckimi słowami ”ΦΩΣ” (światło) i „ΖΩΗ” (życie), wpisane w znak krzyża co formułują „Światło-Życia” i oznaczają jedność światła i życia dane przez Boga, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia.

Twórcą tej jedności, jak wierzymy – jest Duch Święty. On czyni, że światło umysłu, światło sumienia, światło Bożego słowa, światło Chrystusa, jak wzorowego Człowieka i światło Kościoła w kształtowaniu dojrzałych chrześcijan rodzi nowego człowieka we wspólnocie Kościoła.

Główna formacja w Ruchu Światło-Życie opiera się na „Obrządkach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, i zaczyna się z ewangelizacji (indywidualnej czy przez rekolekcje: ewangelizacyjne albo stopnia początkowego), co doprowadza do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Stwórcę i Zbawiciela (Oaza „Nowego Życia I stopnia”) i do przyłączenia do formacji grupy uczniów Chrystusa.

Pierwszy etap deuterokatechumenatu realizuje się odpowiednio do „Drogowskazów Nowego Człowieka”, czyli „Dziesięciu kroków do chrześcijańskiej dojrzałości” i prowadzi do uczestnictwa w Oazie Nowego Życia II stopnia. Rozpoczęte na niej liturgiczne inicjowanie trwa w ciągu drugiego etapu formacji, w którym najważniejszym elementem jest przeżycie Wielkanocnego Tridium w formie rekolekcji i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Trzeci etap formacji – mistagogiczny – włącza ekleziologiczną głębię (Oaza Nowego Życia III stopnia), i odkrycie swojego miejsca w Kościele oraz różnorodność kościelnych diakonii (służb).

Na każdym z etapów formacja spełnia się za pomocą systematycznej pracy każdego uczestnika, przez cotygodniowe spotkania w małych grupach z animatorem i uczestnictwo w Dniach Wspólnoty Ruchu. Charakterystyczną cechą tej formacji jest wychowanie do liturgii i przez liturgię. Na tej podstawie są bazowane konkretne formacyjne programy odpowiednie do wieku i stanu uczestników.

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życia realizują rodzinną duchowość zapożyczoną z charyzmy Equipes Notre Dame, celem której jest wzajemne uświęcenie się mężczyzny i kobiety, stworzenie małżeńskiej jedności i realizacja rodzinnego katechumenatu.

Formacja Domowego Kościoła wykonuje się jak przez system pracy Equipes Notre Dame tak i przez napracowania Ruchu Światło-Życia. Jest to związane z przyjęciem zobowiązań. Opisanych w „Podstawach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie”. Ten dokument wyznacza zasady działalności Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie.

Na różnych stopniach rekolekcyjnych oaz, a zwłaszcza na pierwszym stopniu, formacja małżeństwa jest uzupełniona tematyką małżeńskiej duchowości i życia rodzinnego, na drugim stopniu tak zwaną rodzinną liturgią, a na trzecim stopniu budową wspólnoty w aspekcie rodzinnej i małżeńskiej wspólnoty w Kościele.

Główna formacyjna praca małżeństwa odbywa się w rodzinie, a także na comiesięcznych spotkaniach rodzinnych kręgów i dzięki spotkaniom w dniach wspólnoty Ruchu.

Ważną rolę w formacji Domowego Kościoła odgrywają kilkudniowe Oazowe Rekolekcje Animatorów Rodzin, co odbywają się wciągu roku.

Dla młodszych grup wiekowych Ruch Światło-Życie proponuje formację w Oazie Dzieci Bożych i Oazie Nowej Drogi, która trwa w ciągu roku przeważnie w grupie liturgicznej służby. Ta formacja, która jest zaadaptowana do wieku ma charakter deuterokatechumenalny i ugruntowana jest na idei dzieciństwa w stosunku do Boga Ojca przez Syna w Duchu Świętym.

Materiał: http://oazaukraina.blogspot.com/

 

KONTAKT

 

Moderator Ruchu Światło-Życie w Diecezji Lwowskiej

Ks. Nazar Biłyk

tel.+380969569183

adres strony internetowej: www.oaza.lviv.ua

e-mail: oaza.rkc@diocese-lviv.org

 

Centrum Ewangelizacji Światło-Życie

 

(Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijsku)

ul. Soborna 33,wieś Gwardijsk Chmielnicki obw. 31352

tel. +380972657312 (o. Paweł Rossa)

+380974656801 (Barbara)

e-mail: oazaukraina@mail.ru

http://oazaukraina.blogspot.com/

 

Moderator Ruchu Światło-Życie w Kamieniecko-Podolskiej diecezji

о. Piotr Główka tel.+380672820133

e-mail: xpglowka@o2.pl

Diecezjalne Małżeństwo „Domowego Kościoła”- Kamieniecko-Podolskiej diecezji

Miła i Jan Siri

Jan - tel. +380679336023

Miła - tel.+380962125641

е-mail: jansiryj@i.ua

 

Moderator Ruchu Światło-Życie w Kijowsko-Żytomierskiej diecezji

о. Oleg Sartakow

tel. +380968102592

adres strony internetowej : www.svitlo - zhyttja.kiev.ua

Diecezjalne Małżeństwo „Domowego Kościoła” Kijowsko-Żytomierskiej diecezji

Nela i Leonid Słowiński

tel. +380 677511624

 

Moderator Ruchu Światło-Życie w Odesko-Symferopolskiej diecezji

о. Wiaczesław Kowalski

tel. +380667929627

 

Ruch Światło-Życie w Polsce:

http://www.oaza.pl

http://www.domowykosciol.org

 

I Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła.

: 1069 2020-01-21 10:56:34

W parafii św. Michała Archanioła we Lwowie-Sichowie w niedzielę, 19stycznia, odbył się po raz pierwszy dzień wspólnoty Domowego Kościoła Lwowskiej Archidiecezji.


Dalszy rozwój Domowego Kościoła.

: 1070 2019-11-21 12:48:26

Kolejne dwa kręgi rodzin ( po 5 małżeństw ) zakończyły etap wstępnej formacji w ramach Domowego Kościoła ruchu Światło-Życie. Od półtora roku do małżeństw z Buska i Sichowa przyjeżdżały co miesiąc dwie pary animatorskie aż z Żytomierza.


Zapraszamy na rekolekcje oazowe w Skole

: 10641 2018-01-20 22:53:58

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia. Rekolekcje odbędą się przy rzymsko-katolickiej parafii NMP Bolesnej w Skole, w dniach 26-28 stycznia 2018 r. Początek spotkania w piątek o 17.00 godz.Zapraszamy na kolejne rekolekcje oazowe w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP NP w Krysowicach

: 4660 2017-05-22 16:52:06

Zapraszamy na rekolekcje oazowe młodzież która brała udział w letnich rekolekcjach ONŻ I stopnia.
Rekolekcje odbędą się w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP NP w Krysowicach, 26-28 maja 2017 r.
Początek spotkania w piątek o 17.30 godz.


Zaproszenie na rekolekcje oazowe w parafii MB Siedmiu Boleści w Skole w marcu

: 21365 2017-03-17 23:35:40

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia. 

Rekolekcje odbędą się w parafii MB Siedmiu Boleści w Skole, w dniach 24-26 marca.

Początek spotkania w piątek o 17.00 godz.


Zapraszamy na rekolekcje oazowe w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP NP w Krysowicach

: 18262 2017-02-23 16:25:27

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe uczniów szkoły 2002 i 2003 roku urodzenia, oraz tych którzy brali udział w letnich oazowych rekolekcjach (ONŻ II i III stopnia).


Zaproszenie na rekolekcje oazowe w parafii MB Siedmiu Boleści w Skole

: 11487 2017-01-31 16:42:59

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ II stopnia.
Rekolekcje odbędą się w parafii MB Siedmiu Boleści w Skole, w dniach 3-5 lutego. Początek spotkania w piątek o 17.00 godz.

 


Zaproszenie na rekolekcje oazowe w parafii św. Michała Archanioła we Lwowie

: 6687 2017-01-23 17:47:23

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia. Rekolekcje odbędą się w parafii św. Michała Archanioła we Lwowie, w dniach 27-29 stycznia. Początek spotkania w piątek o 17.30 godz.


Zaproszenie na rekolekcje oazowe do Krysowic

: 5879 2016-11-24 15:55:29

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia.


Zaproszenie na rekolekcje oazowe w parafii św. Michała Archanioła we Lwowie

: 4232 2016-11-02 14:40:26

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ II stopnia.


Zaproszenie na Archidiecezjalne rekolekcje oazowe

: 4309 2016-10-21 12:45:25

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia.


Kwietniowe rekolekcje Ruch Światło-Życie

: 8261 2016-04-16 00:07:03

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych rekolekcjach ONŻ I stopnia.


Zaproszenie na rekolekcje Oazowe Ruchu Światło Życie Archidiecezji Lwowskiej

: 2744 2016-02-26 13:08:49

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe uczniów szkoły od 2002 roku urodzenia i starszych (2001, 2000 lata. ur.) oraz tych którzy brali udział w letnich oazowych rekolekcjach (OND lub ONŻ 0 stopnia).


Zaproszenie na Oazowe Rekolekcje Ruchu Światło Życie Archidiecezji Lwowskiej

: 3154 2016-02-05 11:56:51

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe młodzież, która brała udział w letnich oazowych  rekolekcjach ONŻ I stopnia.


Homilia Arcybiskupa M. Mokrzyckiego pod czas Eucharystii ze wspólnotami Ruchu Światło Życie i Rycerzami Kolumba

: 3696 2016-02-01 17:55:28

Moi Drodzy! W naszej wędrówce wiary zatrzymujemy się dzisiaj w tej kaplicy aby spotkać się w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego z żywym Słowem Boga i rzeczywistą obecnością Syna Bożego w Eucharystii. 


Zaproszenie na rekolekcjie Ruch Światło Życie dla dzieci wieku szkolnego

: 3472 2016-01-15 15:33:14

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe uczniów szkoły od 2002 roku urodzenia i starszych (2001, 2000 lata. ur.) oraz tych którzy brali udział w letnich oazowych rekolekcjach (OND lub ONŻ 0 stopnia).  


Rekolekcje dla młodzieży w Krysowicach

: 4495 2016-01-13 13:22:51

8-11 stycznia w Krysowicach u siostr Służebniczek NPM odbyły się rekolekcje dla młodzieży, które prowadził o. Cherubin Żyłka z pomocą sióstr i animatorów oazowych!Ruch Światło – Życie Lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego. Rekolekcje

: 1310 2015-11-16 13:09:09

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje oazowe uczniów szkoły od 2002 roku urodzenia i starszych (2001, 2000 lata. ur.) oraz tych którzy brali udział w letnich oazowych rekolekcjach (OND lub ONŻ).