Rodzina Kolpinga

Rodzina Kolpinga

Cel organizacji: pomóc członkom stowarzyszenia być chrześcijanami w świecie, w małżeństwie i rodzinie, Kościele, społeczeństwie i państwie; pomoc socjalna członkom stowarzyszenia oraz społecznościom lokalnym; rozwój i wspieranie w duchu chrześcijańskim wspólnego dobra wszystkich.

 

CZYM JEST „DZIEŁO KOLPINGA”

 

„Dzieło Kolpinga” jest wspólnotą katolicką, która pragnie towarzyszyć ludziom oraz wspierać ich w życiu, wierze, kształceniu się i czynieniu dobra.

Edukacja, praca i duchowość – trzy ściśle ze sobą połączone sfery działalności i życia w „Dziele Kolpinga”.

 

Zbudowane na fundamencie rodziny stowarzyszenie zachęca wszystkich członków do otwartości, braku obojętności względem siebie oraz solidarności w ramach wspólnych działań i czynów, łącząc wszystkie pokolenia w jednym powołaniu. W ramach wspólnoty istnieje stowarzyszenie młodzieżowe, które „Dzieło Kolpinga” otacza szczególną troską.

 

Cel:

• ochrona interesów członków stowarzyszenia;

• wychowanie poczucia odpowiedzialności przed Bogiem, rodziną, Ojczyzną;

• wspieranie wykształcenia zawodowego członków stowarzyszenia oraz podnoszenie ich  kwalifikacji;

• wspieranie członków stowarzyszenia w zaspokojeniu ich potrzeb życiowych.

 

Zadania:

• pomóc każdemu członkowi być chrześcijaninem w świecie, czyli w pracy codziennej, w rodzinie, w Kościele lokalnym, w społeczeństwie i państwie;

• zwiększenie wrażliwości członków towarzystwa na potrzeby osób cierpiących w duchu wzajemnej pomocy;

• wspieranie ochrony życia poczętego oraz programów ochrony macierzyństwa i dzieciństwa;

• własną aktywnością oraz aktywnością członków stowarzyszenia troszczyć się o ogólny dobrobyt społeczeństwa, jak również współpraca ze wszystkimi, którzy pragną pomóc w polepszeniu życia ludzi potrzebujących.

 

Struktura:

Międzynarodowe „Dzieło Kolpinga” istnieje dzisiaj w więcej jak 53 krajach oraz liczy 450 000 członków. Jego struktura jest zbudowana na podstawie osobistego członkostwa osób, które zadeklarowali się jako zwolennicy „Dzieła Kolpinga” oraz dołączyli do niego. Najmniejszym ośrodkiem organizacyjnym jest „Rodzina Kolpinga”, założenie której oraz opieka duchowa należy do zakresu działalności kapłana.

Działające w ramach jednego województwa „Rodziny Kolpinga” tworzą jedno stowarzyszenie wojewódzkie, główne zadania którego skierowane na działalność edukacyjną, organizacyjną oraz inne programy. Stowarzyszenia wojewódzkie mogą składać się ze stowarzyszeń rejonowych, które z kolei są tworzone z „Rodzin Kolpinga” miast i wsi rejonu. Kilka wojewódzkich „Rodzin Kolpinga” mogą się łączyć w Związek Regionalny „Dzieło Kolpinga”.

„Rodziny Kolpinga” jednego państwa tworzą stowarzyszenie, mające status narodowego.

 

Stowarzyszenie narodowe prowadzi bazę danych członków stowarzyszenia, realizuje najbardziej aktualne propozycje edukacyjne oraz opracowuje szczegółowe cele w ramach edukacji i pracy dla „Rodziny Kolpinga” oraz członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie narodowe kieruje pracą w społecznym, politycznym oraz duchowym wymiarze na poziomie państwowym.

Na poziomie kontynentalnym stowarzyszenia narodowe oraz „Rodziny Kolpinga” prowadzą wspólną działalność w stowarzyszeniach kontynentalnych. Wszystkie „Rodziny Kolpinga” wspólnie z narodowymi stowarzyszeniami tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga.

 

Prawa i obowiązki czlonków stowarzyszenia:

„Dzieło Kolpinga” jest stowarzyszeniem ze strukturą demokratyczną, dlatego wszyscy członkowie mają wyznaczone prawa i obowiązki:

• wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo do głosu i wyboru;

• wszyscy członkowie stowarzyszenia mogą uczestniczyć w zorganizowanych dla nich akcjach i wydarzeniach;

• wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązani przestrzegać zasady „Dzieła Kolpinga”, spełniać jego cele oraz popierać realizację programu stowarzyszenia;

• wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania składek członkowskich właściwym organom związku;

 

„Dzieło Kolpinga” jest o tyle skuteczne i potężne, o ile członkowie stowarzyszenia poważnie traktują swoje prawa i obowiązki oraz w ramach swych możliwości są odpowiedzialni za realizację programu stowarzyszenia.

 

Kontakt:

Związek Regionalny „Dzieło Kolpinga”

ul. Honty 20, Czerniowce 58003

tel./fax: (0372) 52-54-20

e-mail: kolping@vaal.cv.ua

http://kolping.com.ua/

https://www.facebook.com/kolpingua

 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Society „Kolping’s Family”

ul. Kulparkowska 141/231

Lwów 79071, Ukraina

tel.: +380-322-64-47-55

www.kolpinglviv.ucoz.net

 

Młodzieżowy edukacyjny Kolpingcentrum

ul. Lenina 214, Szarogród 23500

tel./fax: (04344) 2-16-28

 

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga: www.kolping.net

Dzieło Kolpinga w Niemczach: www.kolping.de

Podróż muzyczna Rodziny Kolpinga ze Stryja do Lwowa

: 1347 2019-02-19 12:59:08

Niedzielny wieczór 17 lutego wymalował twarze seniorek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Rodziny Kolpinga w Stryju pięknym uśmiechem, ogromnym szczęściem, wielką radością. To była niezwykła podróż muzyczna. Magia dźwięku, światła i wyjątkowej muzyki.


Dzień Rodziny w Rodzinie Kolpinga w Stryju

: 2516 2017-10-09 14:35:06

Piękną tradycją weszło już w działalność "Rodziny Kolpinga w Stryju" organizowanie i prowadzenie Dnia Rodziny. Rodzina- Szkołą Miłości. Wszystko, absolutnie wszystko, co niesiemy przez całe życie - zaczyna się w rodzinie. Ważne jest bycie razem, dzielenie się doświadczniem, uczyć się ważnych rzeczy, z których układa się życie.

 


Rodzina - Szkołą Miłości. Zimowe spotkanie Rodziny Kolpinga z m. Stryj

: 2689 2017-01-26 13:01:44

Myśl sobie co chcesz, a rodzina jest wieczna jak Bóg. Na szczęście. W tym przekonali się uczestnicy zimowego spotkania "Rodzina - Szkołą Miłości", organizatorem którego była Rodzina błogosławionego Kolpinga w Stryju.