Aktualności

Назад

Bliźniacze parafie

: 3691 2016-10-13 15:03:48

Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie współpracuje z lwowską parafą św. Jana Pawła II od samego przyjazdu księży archidiecezji lubelskiej do Lwowa. Znana jest z różnorodności duszpasterskich wydarzeń, ukierunkowania na nową ewangelizację całego działania i stąd jest inspiracją dla lwowskiej parafii.

Kilkuletnia współpraca została ukoronowana podpisaniem przez proboszczów i około setki wiernych z dwóch wspólnot umowy o braterstwie parafii. Do takiego braterstwa parafii w Polsce i na Ukrainie zachęcali biskupi. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą z wykorzystaniem śpiewów kanonów z Taize. Modlitwę przygotowali uczestnicy pielgrzymek (organizowane przez parafialne zespoły ds. pielgrzymek) do Taize i na spotkani młodych. Adoracja krzyża (na sposób stosowany w Taize) tak bardzo wzruszyła gości z Lublina, że proboszcz na wzór Lwowa, zapowiedział wprowadzenie jej w swojej parafii. Na odpust do Lublina został zaproszony nowo utworzony zespół śpiewaczy parafii św. Jana Pawła II „Lux mundi”. To jeden z przykładów wymiany duchowych darów, o którym jest mowa w braterskiej umowie. Wspólna agapa była uwieńczeniem spotkania.


Porozumienie braterskie pomiędzy Rzymsko-katolickimi Parafiami św. Jana Pawła II (Lwów) i św. Maksymiliana Kolbe (Lublin)

1. Wykonując słowa swoich patronów: „Człowiek nie może zrozumieć samego siebie bez Chrystusa” (św. Jan Paweł II, Warszawa, 1979) i „Dobry Bóg jest a każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkich” (św. Maksymilian, ostatni list, Oświęcim, 1941), pragniemy razem głosić miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. Przyjmując Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Pana, osiąga się pełnię życia i doskonałość w miłości, jak nasi patronowie.
2. Dzielimy się swoimi dobrami (jak chrześcijanie w jerozolimskiej gminie), świadcząc i miłości w Chrystusie.
3. Poprzez wzajemne odwiedziny i przyjaźnie pomiędzy poszczególnymi braćmi i siostrami naszych wspólnot przełamujemy granice.
4. Modlimy się o wzrost naszych parafii („Módlcie się jedni za drugich”)
5. Wymieniamy się doświadczeniem pasterskim dla wzajemnego zbudowania („To, co dobre, naśladujcie”).

ks. Marek Sapryga
ks. Grzegorz Draus
Podpisy ParafianНазад