Aktualności

Назад

Apel arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego do proboszczów dekanatu lwowskiego o akcji „Pola nadziei na Ukrainie”.

: 1212 2018-03-01 16:21:56

Do uwagi
Czcigodnych Księży Proboszczów
Dekanatu Lwowskiego

Czcigodny Księże Proboszczu!

W tym roku po raz kolejny będzie przeprowadzona akcja „Pola nadziei na Ukrainie” rozpoczęta przez Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej wspólnie z Fundacją „Dajmy Nadzieję". Projekt ten ma charakter międzynarodowy, działający w wielu krajach. Wiele miast zjednoczy się wokół tej sprawy, aby dać nadzieję chorym i przezwyciężyć barierę obojętności. Jest to także okazja do promocji wolontariatu i dobroczynności, aby pokazać, że pomagać może każdy.

Zachęcam do tego by włączyć się do tej akcji, która odbędzie się w Niedzielę Palmową 25 marca b.r. Jej symbolem są żonkile, własnoręcznie wykonane przez woluntariuszy Fundacji. W tym roku każdy żonkil to „cegiełka” na rzecz czteroletniej Jany Worobel ze Lwowa która choruje na białaczkę.

Serdecznie zapraszam do współpracy poprzez poinformowanie o akcji w ogłoszeniach parafialnych oraz zachęcanie woluntariuszy parafialnych do przekazywania żonkili po Mszach Świętych w Niedzielę Palmową.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowski

L.dz. № 102/18
Lwów, dnia 1 marca 2018 rokuНазад