Aktualności

Назад

Msza Św. w Bazylice Metropolitalnej nanzakończenie 2018 r.

: 408 2018-12-31 23:50:07

31 grudnia na wieczornej Mszy św. o godz. 18/00 wspólnie dziękowaliśmy Bogu za miniony rok i przepraszaliśmy Go za nasze grzechy. Mszy św. przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Kazanie z podsumowaniem roku, który się kończy, wygłosił proboszcz naszej bazyliki ks. prałat Jan Nikiel. Podziękował metropolicie Lwowskiemu za wszelką pomoc i wsparcie, a także wyraził wdzięczność parafianom za wsólną modlitwę, pracownikom za sumienną pracę, kapłanom i siostrom zakonnym za oddane służenie wiernym i parafii. Msza Święta zakończyła się adoracją Najświetszego sakramentu i odspiewaniem uroczystego Te Deum.

Zdjęcia: Sergiusz JakubowskiНазад