Aktualności

Назад

Remont poszycia połaci dachu wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej na kościele św. Mikołaja w Kulikowie

: 41164 2019-11-18 12:57:54

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Program: „KULTURA I PROMOCJA POLSKI ORAZ OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO.”
Zadanie: „Remont poszycia połaci dachu wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej na kościele św. Mikołaja w Kulikowie, Ukraina.”

PROJEKT WSPÓŁFINANSO WANY W RAMACH SPRAWOWANIA OPIEKI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2019 ROKU.Назад