Aktualności

Назад

List Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego skierowany do Wspólnoty Taizé na ręce Brata Aloise

: 903 2018-01-01 19:38:32

Lwów, Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia
24 grudnia 2017 roku

Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o zorganizowaniu we Lwowie regionalnego spotkania Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé.
Lwów był i jest miastem wielu kultur i wyznań. Przez wieki w naszym mieście żyli obok siebie wyznawcy chrześcijaństwa dwóch obrządków: zachodniego i wschodniego, tworząc wspaniałą mozaikę zwyczajów, przenikających się i kształtujących charakter i specyfikę tego miejsca.

Dzisiaj ciesząc się wolnością, odradza się bardzo dynamicznie życie religijne, rozwijają się wspólnoty katolickie, prawosławne, ormiańskie i protestanckie, zatem jest tutaj dobry klimat aby połączyć się na wspólnej ekumenicznej modlitwie.

Od wielu lat nasza młodzież uczestniczy w Europejskich Spotkaniach Młodych i w tym roku nie zabraknie jej w Bazylei. Zatem duch Taizé nie jest nam obcy.

Wielkie święto modlitwy, bo tak postrzegam spotkanie we Lwowie, będzie niebywałą okazją dla wszystkich chrześcijan, aby ukazać swoją wiarę, która przez dziesiątki lat prześladowana i zakazywana, staje się znakiem jednoczącym ludzi z Bogiem i między sobą.

Nasze świątynie otwierają swoje drzwi dla was i czekają aby modlitewny duch Wspólnoty z Taizé wypełnił nie tylko ich mury, ale zagościł na trwałe jako wspaniała droga odkrywania Boga w słowie i modlitwie.

Przyjeżdżając do Lwowa podejmujecie wspaniałą chrześcijańską postawę, do jakiej zachęcał Jezus swych Apostołów gdy mówił im: „Idźcie i głoście”. W tym głoszeniu wielki nacisk kładł Jezus na wnoszenie pokoju, będącego fundamentem Królestwa Bożego. Ufam, że wasza obecność stanie się takim znakiem pokoju, o który od kilku lat prosimy, nieustannie modląc się i podejmując posty w tej intencji.

Zapraszając do Lwowa, dzisiaj duchowo jestem z wami w Bazylei, powierzając Bogu, Panu naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, każdą i każdego z was. A oczekując na spotkanie we Lwowie, wszystkim wybierającym do nas błogosławię na tę wspaniałą drogę świadectwa wiary, nadziei i miłości. Niech przyprowadzi was do nas Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.

+ Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita LwowskiНазад