Aktualności

Назад

List Pasterski Rzymsko-katolickiego Episkopatu Ukrainy do Rodzin z okazji Święta Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

: 2115 2017-12-30 11:25:45

Egoizm czy miłość

Drodzy rodzice, dzieci, babcie i dziadkowie!

Zatrzymujemy się dzisiaj w waszych rodzinach i serdecznie pozdrawiamy Was z okazji Święta Świętej Rodziny z Nazaretu.

W tym roku zwracając się do Was chcemy poruszyć bardzo ważny temat miłości do Ojczyzny, do swego narodu, kultury i języka, którymi Bóg nas obdarował. Historia pozostawiła nam wiele wspaniałych przykładów ofiarnej miłości do Ojczyzny, które pomimo upływu czasu, uczą nas prawdziwej patriotycznej postawy. Niestety historia pozostawiła nam również wiele przykładów złego zrozumienia powinności wobec Ojczyzny i krzywdy pozostającej bolesnym wspomnieniem egoizmu, który zwyciężył miłość i szacunek do drugiego narodu.

Jako ludzie wierzący nie chcemy zatrzymywać się nad postawą zła dzielącego ludzi lecz chcemy zwrócić uwagę na pozytywne i prawdziwe odkrycie miłości do Ojczyzny, dlatego spoglądamy na ewangeliczne opisy ukazujące Jezusa, który uczy się języka swoich przodków, poznaje historię, kulturę i zwyczaje swojego narodu. Nie wątpimy, że Jezus kochał swoją ziemię, wioskę, sąsiadów, że kochał swój język, zwyczaje, tradycje, bo to wszystko podarował mu Bóg Ojciec. W swojej rodzinie uczył się i poznawał, że najważniejsza jest miłość dająca szczęście i błogosławieństwo. Widział również i doświadczał wraz ze swoim Narodem cierpienia, upokorzenia, zniewolenia i dyskryminacji, jaką sprowadzali na izraelitów Rzymianie. Dlatego rozpoczynając swoją misję, głosił Ewangelię, ogłaszał bliskość Królestwa Bożego, czynił cuda i wzywał do zmiany życia, aby w ten sposób odnowić duchowo swój Naród i przywrócić mu godność i suwerenność. Nie wszystkim jednak taka postawa się podobała. W swoim ukochanym Nazarecie, gdzie spędził najpiękniejsze lata dzieciństwa i młodości, ci których kochał chcą Go zrzucić w przepaść. Później wielokrotnie bardzo gorliwi o tożsamość narodową faryzeusze, zapominając o Bożym Prawie, będą na Niego źli do tego stopnia, iż zaczną myśleć by Go zabić i gdy przyjdzie opowiedzenie się po stronie Prawdy, wybiorą Barabasza symbolizującego zło burzące Boży porządek. 

Jezus Chrystus akceptuje te działania, bo kocha swój naród i kocha każdego człowieka. Przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie pragnie podarować ludziom prawdziwe wyzwolenie, w oparciu o wspólnotę Kościoła, która stanie domem dla wszystkich narodów. Odnajdą tutaj swoje miejsce Apostołowie, nawróceni Żydzi i poganie, spośród których największym okaże się Szaweł z Tarsu, znany nam jako Paweł Apostoł. Te wspólnotę zasilą swoją wiarą niewiasty dotknięte przebaczająca miłości, uzdrowieni i przywróceni do życia ludzie. Dołączą do tej wspólnoty olśnione blaskiem prawdy narody, do których dotrze Dobra Nowina o zbawieniu, a pośród wielości narodów znajdujemy się i my, uczestniczący od ponad tysiąca lat w chrześcijańskiej drodze ku zbawieniu i szczęściu według miary i nauki Jezusa Chrystusa. I jeśli mamy się czymś chlubić w naszych rodzinach, to wiarą. I jeśli mamy budować teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin i Ojczyzny, to budujmy ją w oparciu o niezmienne wskazania zapisane w Ewangelii, które pozostają zawsze takie same i zawsze aktualne. Filozofia i zasady świata bardzo często zmieniają się w zależności od systemów politycznych i priorytetów władzy, wprowadzając w ten sposób niepokój i niestabilność, co najczęściej nie służy dobru rodziny i całego Narodu.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Chcemy Wam powiedzieć z mocą, że Bóg Was kocha i dlatego posłał nam Zbawiciela, którego narodzenie z wielką radością świętujemy. Jezus nasz Pan przychodzi by wyzwolić człowieka od przekleństwa egoizmu, wprowadzając go na drogę jedności wiary i niezwyciężonej miłości. Taka też jest misja Kościoła w każdym narodzie i państwie. Taka jest właśnie nasza misja, a jej miejscem realizacji jest najpierw Twoje serce, później Twoja rodzina, następnie Twoja wioska czy miasto, Twój naród, Twoje państwo.

Dlatego w tym trudnym czasie, w jakim znajdujemy się jako państwo, zachęcamy Was - kochajcie swoją Ojczyznę, ziemię, na której Bóg zechciał byście się urodzili i mieszkali. Kochajcie Ukrainę, bez względu jaki jest język i narodowość waszego serca. A przejawami tej miłości niech będzie życie prawdą i miłością Jezusową na co dzień we wzajemnym szacunku i świadomości wspólnego domu, w którym swoje miejsce mają: Ukraińcy, Polacy, Słowacy, Węgrzy, Czesi, Żydzi, Rosjanie, Niemcy, Ormianie, Rumuni i inne narodowości.

Brońmy wartości rodzinnych w życiu społecznym, robiąc wszystko co możliwe, aby każde dziecko poczęte na ukraińskiej ziemi mogło się urodzić i rozwijać dla jej dobra. Wspierajmy tych, którzy bronią naszej suwerenności i bądźmy gotowi oddawać życie z miłości do ojczyzny, zaczynając od wykonywania z miłością każdego dnia swoich obowiązków w domu i pracy. Nie ulegajmy pokusie dawania łapówek i nie wymagajmy łapówek, aby w ten sposób uwolnić Ojczyznę od korupcji, którą papież Franciszek nazywa „rakiem z przerzutami”. Poznawajmy historię, kulturę swego narodu i państwa gdzie żyjemy, stawiając za przykład do naśladowania ludzi, którzy przezwyciężyli egoizm i pokochali prawdziwą miłością Boga i bliźniego.

Kochani Bracia i Siostry!

Z takim ideałem i marzeniami stajemy dzisiaj pośród Was, wierząc, że spełni się on wówczas gdy będziemy żywymi członkami Kościoła, gdy pragnienie sprawiedliwości, uczciwości, przebaczenia i miłości Boga i bliźniego będzie znakiem naszego życia, przybliżającym do pełni szczęścia w tej Ojczyźnie której na imię Niebo.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy z różnych przyczyn znajdują się poza granicami Ukrainy. Dziękujemy wam za wyrażaną w różny sposób troskę i miłość do rodzinnego kraju. Rozumiemy, że nie jest wam łatwo. Pamiętajcie, że Kościół katolicki jest Waszym domem w każdym kraju. Pamiętajcie i bądźcie świadomi, że poprzez życie wiarą w Ukrainie macie w sobie bardzo cenne doświadczenie. Bądźcie otwarci na kulturę krajów gdzie teraz jesteście dzieląc się z innymi swoim człowieczeństwem i swoją wiarą.

Życzymy z całego serca Wam wszystkim, i tym w Ukrainie i tym poza granicami, abyście przeżywali wiarę tak, jak Józef i Maryja. Wówczas każdy drugi człowiek będzie dla Was bliźnim, będzie jak Chrystus drogą, prawdą i życiem.

Niech Bóg napełnia Wasze serca miłością, byście mogli być szczęśliwi w swoich rodzinach i na ziemi gdzie Bóg pozwala Wam żyć, i niech Wam błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Pasterze Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie


Święto Świętej Rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa, 31 grudnia 2017 roku
N. 45/2017

 

Do odczytania podczas Mszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 grudnia 2017 roku.

Zachęcamy do przeprowadzenia odnowienia przez małżonków przysięgi małżeńskiej.

 PobraćНазад