Aktualności

Назад

Poświęcenie Przytuliska dla ubogich we Lwowie

: 11026 2017-11-11 18:55:08

W dniu 12. listopada 2017 r. odbędzie się uroczystość poświęcenia Przytuliska dla ubogich we Lwowie przy ul. Mazepy. Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zostanie odprawiona o godz. 15.00. Po Mszy św. Ksiądz Arcybiskup dokona aktu poświęcenia Przytuliska.

Przytulisko to placówka dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Braci Albertynów we Lwowie. Placówka ta obejmuje utworzenie Domu dla 40 bezdomnych mężczyzn, Kuchni dla ubogich wydającej posiłki dla ok. 300. osób dziennie, Łaźni obsługującej 40 osób dziennie. Planujemy również utworzenie Warsztatów na 15 miejsc pracy dla mieszkańców Przytuliska.

Utworzenie Przytuliska, wynika z wielkiej potrzeby zabezpieczenia podstawowych warunków życia i funkcjonowania osób ubogich i bezdomnych. Placówka, ma zapewnić kompleksową pomoc osobom bezdomnym. Istniejące ośrodki tylko częściowo i w sposób niewystarczający zaspakajają potrzeby tych osób.

Obecna, trudna sytuacja na Ukrainie, w związku z trwającą wojną na wschodzie kraju i kryzysem gospodarczym, który przyczynia się do ubożenia społeczeństwa, szczególnie mocno uwydatnia potrzebę tworzenia ośrodków pomocy dla najuboższych.Назад