Aktualności

Назад

Dekret o zmianie w Statucie Rady Kapłańskiej 2017

: 1282 2017-12-12 11:27:18

D E K R E T

Uwzględniając potrzeby duszpasterskie Archidiecezji Lwowskiej, mocą udzielonej mi władzy oraz kierując się kanonem 496 KPK, z dniem 27 listopada 2017 roku, dokonuje zmian w Statucie Rady Kapłańskiej stosownie ilości członków Rady Kapłańskiej:

 

- z urzędu – wszyscy biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, rektor Wyższego Seminarium Duchownego obrz. łacińskiego, rektor Instytutu Teologicznego im. Św. J. Bilczewskiego, kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lwowskiej, ekonom Archidiecezji Lwowskiej, dyrektor Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz prepozyt Kapituły Katedralnej

- z wyboru – ilość członków odpowiada ilości dekanatów
- z nominacji – 5 osób

Na pełnienie powierzonego zadania Rady Kapłańskiej udzielam błogosławieństwa. Polecam też wstawiennictwu świętych i błogosławionych Kościoła Lwowskiego.

 

Lwów, dnia 27 listopada 2017 roku
L.dz. № 738/VA 3-8/17


+ Mieczysław Mokrzycki                                                      Ks. Władysław Grymski
Arcybiskup Metropolita Lwowski                                                     Kanclerz                  

 

 

 

    Назад