Aktualności

...

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA M. MOKRZYCKIEGO NA WIELKI POST A.D. 2016

: 2254 2016-02-13 13:28

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!


Przekroczyliśmy kolejny raz bramę Środy Popielcowej i weszliśmy w Wielki Post, będący wspaniałą drogą Bożego Miłosierdzia, która przypomina nam, że jest to czas sprzyjający uczeniu się, jak wytrwać przy Jezusie, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za zbawienie świata.


...

Dzień Chorych w Brodach

: 2580 2016-02-12 09:45

11 lutego – w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes Kościół Katolicki świętuje Międzynarodowy Dzień Chorych. Dzień ten w szczególny sposób świętowano w Kościele stacyjnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Brodach.


...

Slowo Pasterskie Arcybiskupa M. Mokrzyckiego na Dzien Chorego 2016

: 1555 2016-02-11 00:27

Kochani Bracia i Siostry, Chorzy i Starsi!

Od wielu już lat, wspominając Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes, wypełniamy wolę św. Jana Pawła II otaczając modlitwą osoby chore i starsze. Czynimy to w duchu miłosiernej postawy i wdzięczności za dar ich modlitwy ofiarowany za wspólnotę Kościoła.


...

Środa Popielcowa w Katedrze Lwoskiej

: 122 2016-02-11 00:15

„Nie możemy milczeć, gdy wokół nas tyle krzywdy, nienawiści i niesprawiedliwości. Nie wolno nam zaniechać okazji, aby na drodze pokuty, postu i nawrócenia upominać się o zaprzestanie wojny i powrót pokoju.


...

Homilia Arcybiskupa M. Mokrzyckiego pod czas Mszy świętej w Środę Popielcową w Katedrze Lwowskiej

: 2328 2016-02-10 23:42

Ukochani Bracia i Siostry!

Każdego roku wraca w życie Kościoła Wielki Post. To właśnie dzisiaj wyczuwamy jego wyjątkowy charakter i atmosferę. Modlitwy, pieśni i czytania liturgiczne wprowadzają nas w bardzo charakterystyczny pokutny ton, który przekazuje nam Prorok Joel, pisząc: „Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego".