Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Wizytacja pastoralna biskupa jest aktem apostolskim. Zwraca uwagę, że biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizyta jest także okazją do pogłębienia kontaktów z pasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii. Wizytacja kanoniczna odbywa się co 5 lat w każdej parafii.

Rozpoczęto kanoniczną wizytację mościskiego dekanatu

: 1452 2018-09-24 21:14:02

W piątek 21 września Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczystością odpustową w święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty w Krukienicach rozpoczął wizytację mościskiego dekanatu.


Wizytacja parafiі w Bursztynie i Bukaczowcach

: 2317 2017-11-20 12:28:11

19 listopada abp Mieczysław Mokszycki, metropolita lwowski, odwiedził parafię Świętej Trójcy w Bursztynie i Wszystkich Świętych w Bukachewie. Towarzyszył mu ksiądz kanclerz Władysław Grymski.


Wizytacja kanoniczna parafii świętego Walentego w Kałuszu.

: 3296 2017-09-25 18:15:23

W piątek 22 września rozpoczęła się wizytacja kanoniczna dekanatu Halicz. W dniach 22 i 24 września arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki przeprowadził wizytację parafii świętego Walentego w Kałuszu. Towarzyszyli mu wikariusz generalny ks. infułat Józef Pawliczek i ks. Kanclerz Władysław Grymski.


Kanoniczna wizytacja parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie

: 2932 2017-03-24 13:04:33

Dnia 19 marca 2017 odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii Niepakalanego Poczęcia NMP w Łopatynie, którą przeprowadził abp. Mieczysław Mokrzycki wraz z kanclerzem ks. Władysławem Grymskim.


Kanоniczna wizytacja pasterska w parafii Trójcy Świętej w Medenicach

: 3281 2016-11-12 17:08:21

W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Medenicach oraz w Sołońsku odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Kancelarię wizytował Wikariusz Generalny ks. Infulat Józef Pawliczek. Wizytującym towarzyszył ks.Włodzimierz Smoleń.


Kanoniczna wizytacja w Starym Skałacie

: 1971 2015-11-23 19:43:40

W dniach 21-22 listopada Arcybiskup M. Mokrzycki dokonał kanonicznej wizytacji parafii bł. Jakuba Strzemię w Starym Skałacie. Księdzu Arcybiskupowi  towarzyszył Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskiej ks. Infułat Józef Pawliczek wraz z ks. Włodzimierzem Smołyniem.