Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Wizytacja pastoralna biskupa jest aktem apostolskim. Zwraca uwagę, że biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizyta jest także okazją do pogłębienia kontaktów z pasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii. Wizytacja kanoniczna odbywa się co 5 lat w każdej parafii.

Wizytacja kanoniczna w Samborze

: 525 2019-12-03 11:07:31

Wizytacji dokonał w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2019 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Towarzyszył Księdzu arcybiskupowi ks. Infułat Józef Pawliczek, wikariusz generalny oraz ks. Andrzej Legowicz.


Wizytacja kanoniczna w Turce

: 485 2019-11-13 16:12:10

Wizytacji dokonał dnia 10 listopada 2019 roku Jego Ekscelencja Mieczysław Mokrzycki Arcybiskup Metropolita Lwowski. Towarzyszył Księdzu Arcybiskupowi ks. Władysław Grymski, kanclerz Kurii Metropolitalnej we Lwowie.


Wizytacja kanoniczna parafii w Dobromilu

: 795 2019-11-04 13:19:39

Wizytacji dokonał dnia 3 listopada 2019 roku Jego Ekscelencja Mieczysław Mokrzycki Arcybiskup Metropolita Lwowski. Towarzyszył Księdzu Arcybiskupowi ks. Władysław Grymski, kanclerz Kurii Metropolitalnej we Lwowie.


Rozpoczęto kanoniczną wizytację mościskiego dekanatu

: 1805 2018-09-24 21:14:02

W piątek 21 września Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczystością odpustową w święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty w Krukienicach rozpoczął wizytację mościskiego dekanatu.


Wizytacja parafiі w Bursztynie i Bukaczowcach

: 2889 2017-11-20 12:28:11

19 listopada abp Mieczysław Mokszycki, metropolita lwowski, odwiedził parafię Świętej Trójcy w Bursztynie i Wszystkich Świętych w Bukachewie. Towarzyszył mu ksiądz kanclerz Władysław Grymski.


Wizytacja kanoniczna parafii świętego Walentego w Kałuszu.

: 3709 2017-09-25 18:15:23

W piątek 22 września rozpoczęła się wizytacja kanoniczna dekanatu Halicz. W dniach 22 i 24 września arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki przeprowadził wizytację parafii świętego Walentego w Kałuszu. Towarzyszyli mu wikariusz generalny ks. infułat Józef Pawliczek i ks. Kanclerz Władysław Grymski.


Kanoniczna wizytacja parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie

: 3425 2017-03-24 13:04:33

Dnia 19 marca 2017 odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii Niepakalanego Poczęcia NMP w Łopatynie, którą przeprowadził abp. Mieczysław Mokrzycki wraz z kanclerzem ks. Władysławem Grymskim.


Kanоniczna wizytacja pasterska w parafii Trójcy Świętej w Medenicach

: 3650 2016-11-12 17:08:21

W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Medenicach oraz w Sołońsku odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Kancelarię wizytował Wikariusz Generalny ks. Infulat Józef Pawliczek. Wizytującym towarzyszył ks.Włodzimierz Smoleń.


Kanoniczna wizytacja w Starym Skałacie

: 2443 2015-11-23 19:43:40

W dniach 21-22 listopada Arcybiskup M. Mokrzycki dokonał kanonicznej wizytacji parafii bł. Jakuba Strzemię w Starym Skałacie. Księdzu Arcybiskupowi  towarzyszył Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskiej ks. Infułat Józef Pawliczek wraz z ks. Włodzimierzem Smołyniem.