Listy Arcybiskupa M. Mokrzyckiego


SŁOWO PASTERSKIE NA ADWENT 2018: aby rodziny były blisko Jezusa, jak Jezus jest blisko nich

: 1089 2018-12-01 11:36:33

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Na progu adwentowego czasu czuwania staję pośród Was, z pasterskim słowem, zwracając naszą myśl w stronę przyszłości, która pod względem wiary jest zaplanowana i przygotowana w zamyśle Opatrzności Bożej, a pod względem codziennego życia, ciągle jest dla nas zagadką bardzo niepewną i nieustannie niepokojącą nas, szczególnie gdy myślimy o pokoju, za którym tęsknimy i którego nieustannie oczekujemy.


Apel Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy w 85 rocznicę Wielkiego Głodu.

: 1306 2018-11-24 12:18:52

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”. Tymi słowami zwracamy się do Boga jako wspólnota Kościoła nosząca w pamięci wydarzenia wielkiego głodu. Ta wielka niesprawiedliwość jakiej doświadczyli mieszkańcy Ukrainy nieustannie napawa nas lękiem i niepokojem, aby nie powtórzyły się już nigdy, ani w Ukrainie, ani w świecie, podobne zachowania nienawiści prowadzące do śmierci głodowej milionów ludzi. Dlatego zjednoczeni z całym Narodem wołamy o zachowanie nas od klęski głodu i spokojne czasy dla wszystkich.


Arcybiskup M. Mokrzycki bierze udział w Zgromadzeniu plenarnym przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy (CCEE, 13-16 września 2018 r.)

: 403 2018-09-16 12:14:43

Przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy biskupów (ССЕЕ) biorą udział w dorocznym zgromadzeniu plenarnym, wraz z przedstawicielami delegacji Stolicy Apostolskiej do instytucji europejskich, a także członkami COMECE.


Zapraszam do wspólnej modlitwy i oddania hołdu Ofiarom Wołynia: Słowo Abpa Mieczysława Mokrzyckiego w 75 rocznicę Tragedii Wołyńskie.

: 2273 2018-07-03 10:45:14

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!


Słowo powitania metropolity lwowskiego M. Mokrzyckiego z okazji regionalnego spotkania młodzieży wspólnoty Taizé we Lwowie

: 1038 2018-04-28 14:11:27

Czcigodni Księża Biskupi!
Drodzy Bracia i Siostry ze Wspólnoty w Taize!

Kochani Przyjaciele, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie i dzisiaj jesteście uczestnikami Regionalnego Spotkania we Lwowie!


KOMUNIKAT METROPOLITY LWOWSKIEGO O Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościołach Archidiecezji Lwowskiej

: 2309 2018-03-01 19:58:25

Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego!

Od 9 kwietnia, czyli od dnia liturgicznego wspomnienia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny rozpoczniemy w naszej archidiecezji adorację, która trwać będzie do dnia 24 grudnia.


Apel arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego do proboszczów dekanatu lwowskiego o akcji „Pola nadziei na Ukrainie”.

: 1249 2018-03-01 16:21:56

Do uwagi
Czcigodnych Księży Proboszczów
Dekanatu Lwowskiego

Czcigodny Księże Proboszczu!

W tym roku po raz kolejny będzie przeprowadzona akcja „Pola nadziei na Ukrainie” rozpoczęta przez Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej wspólnie z Fundacją „Dajmy Nadzieję". Projekt ten ma charakter międzynarodowy, działający w wielu krajach. Wiele miast zjednoczy się wokół tej sprawy, aby dać nadzieję chorym i przezwyciężyć barierę obojętności. Jest to także okazja do promocji wolontariatu i dobroczynności, aby pokazać, że pomagać może każdy.


LIST PASTERSKI METROPOLITY LWOWSKIEGO ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO NA WIELKI POST A.D. 2018

: 1820 2018-02-15 09:45:32

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W Środę Popielcową przyjęliśmy w pokorze szczyptę poświęconego popiołu na nasze pochylone głowy i usłyszeliśmy słowa kapłana: „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tym samym weszliśmy w szczególny czas łaski, jakim jest Wielki Post. Czas pogłębionej modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże i praktyk pokutnych. Czas otwarcia się na łaskę zbawienia, którą Chrystus wysłużył dla nas na krzyżu, abyśmy potrafili zadać śmierć naszym grzechom i doprowadzili siebie do zmartwychwstania, czyli do pełni życia w Bogu.


Prawica Twoja wsławiła się mocą: zaproszenie do ekumenicznej modlitwy za jedność chrześcijan - Katedra 25.01.18, godz. 17.30

: 816 2018-01-25 10:20:41

Czcigodni Księża, drodzy bracia i siostry,

Trwa kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku przebiega pod hasłem:

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)


List Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego skierowany do Wspólnoty Taizé na ręce Brata Aloise

: 898 2018-01-01 19:38:32

Lwów, Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia
24 grudnia 2017 roku

Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o zorganizowaniu we Lwowie regionalnego spotkania Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé.
Lwów był i jest miastem wielu kultur i wyznań. Przez wieki w naszym mieście żyli obok siebie wyznawcy chrześcijaństwa dwóch obrządków: zachodniego i wschodniego, tworząc wspaniałą mozaikę zwyczajów, przenikających się i kształtujących charakter i specyfikę tego miejsca.


Słowo Pasterskie na Adwent 2017

: 2852 2017-12-02 12:45:12

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Dziś wraz z całym Kościołem rozpoczynamy czas Adwentu, czas niezwykły, w którym budzi się w sercach oczekiwanie na powrót Chrystusa i wspomnienie Jego pierwszego przybycia, gdy pozbawił się swej boskiej chwały, aby przyjąć nasze śmiertelne ciało.


List Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z okazji zakończenia jubileuszowego Fatimskiego Roku w Ukrainie

: 1365 2017-10-07 14:19:33

Czcigodni Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W roku wspomnienia setnej rocznicy Objawień w Fatimie, wspólnota naszego Kościoła składa dar dziękczynnej modlitwy, który jednoczy nas wokół przekazanego orędzia i z wielką nadzieją zachęca do włączenia się poprzez modlitwę różańcową, osobiste nawrócenie i pokutę, do duchowej walki o przemianę świata, utrwalenie pokoju i przyjęcie Prawa Bożego jako drogi ku pojednaniu, przebaczeniu i sprawiedliwości.


Komunikat Metropolity Lwowskiego abp Mieczysława Mokrzyckiego z okazji Koronacji Figury MB Fatimskiej w Sanktuarium w Krysowicach

: 1562 2017-05-04 13:15:06

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

13 maja, gdy w całym Kościele na Ukrainie rozpoczynać będziemy obchody setnej rocznicy Objawień w Fatimie, nasza archidiecezja uczci to wielkie wydarzenie szczególnym znakiem, jakim będzie Koronacja Figury Matko Boskiej Fatimskiej w Sanktuarium w Krysowicach koło Mościsk.


Apel arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego do proboszczów dekanatu lwowskiego o akcji „Pola nadziei na Ukrainie”.

: 1734 2017-04-04 20:06:13

Czcigodny Księże Proboszczu!

Pragnę poinformować, a jednocześnie zaprosić do wspólnej akcji „Pola nadziei na Ukrainie”. Akcja ta, rozpoczęta przez Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej wspólnie z Fundacją „Dajmy Nadzieję” odbędzie się w Niedzielę Palmową.


SŁOWO PASTERSKIE ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO METROPOLITY LWOWSKIEGO

: 1728 2017-03-30 12:36:16

Czcigodny Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

W niedzielę 29 stycznia 2017 roku, zmarł w Klasztorze Ojców Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim Biskup Stanisław Padewski, pierwszy ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej.


Odezwa Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego z powodu zniszczenia oraz profanacji grobowców i pomników

: 2665 2017-03-18 12:27:11

W ostatnim czasie tutaj na Ukrainie dochodzi do zniszczenia grobowców, pomników, krzyży, które upamiętniają osoby i wydarzenia, które wpisały się w historię tego kraju. Te materialne znaki pamięci dotyczą ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Kościoła, do krzewienia kultury czy w ogóle dobra. Każdy krzyż, każdy grób jest wyrazem pamięci o tych osobach, ale także wdzięczności i szacunku wobec ciała ludzkiego.


List Pasterski na Wielki Post a.d. 2017

: 1948 2017-03-01 11:43:00

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!


Odezwa Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w sprawie dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej

: 3184 2017-01-18 12:47:10

Drodzy Bracia i Siostry!

Profanacja pomnika upamiętniającego ofiary okrutnych wydarzeń w Hucie Pieniackiej napełniła nas wielkim bólem i lękiem przed deptaniem godności i pamięci pomordowanych tam ludzi.

 


DZIEŃ MODLITW W INTENCJI POKOJU

: 2944 2016-09-15 13:19:16

W dniach od 18 do 20 września br. odbędzie się w Asyżu spotkanie światowych liderów religii w intencji pokoju. Przypada ono w trzydziestą rocznicę pierwszego asyskiego spotkania, które zainicjował św. Jan Paweł II.


List Pasterski Metropolity Lwowskiego z okazji Uroczystości 25-lecia odnowienia struktur Kościoła w Ukrainie

: 2031 2016-09-02 12:25:49

Kochani Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zapisana w Ewangelii według św. Łukasza przekazała nam ważne zdanie z nauki Jezusa Chrystusa, który zachęca do bardzo odważnej i radykalnej drogi pójścia za Nim, mówiąc: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Warto zatem zastanowić się i rozważyć co one oznaczają i jak je zrozumieć?


Słowo Metropolity Lwowskiego z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017

: 2047 2016-09-01 09:07:14

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Dzień 1 września wpisał się w historię świata tragicznym wydarzeniem, jakim była II Wojna Światowa. Jestem przekonany, że nikomu nie trzeba tłumaczyć ani przekonywać, jak wielu ludzi poniosło śmierć w walce z okrutną ideologią nazistowską. Świadczą o tym cmentarze, obozy koncentracyjne i wspomnienia, jakie pomimo upływu lat i odchodzącego już pokolenia pamiętającego tamte czasy powracają w wielu rodzinach i całych narodach. Trudno zatem przejść obojętnie obok tej daty, gdyż za nią kryje się wielkie doświadczenie zła jakiego do tej pory nie znała historia ludzkości. Dlatego zwracam się z prośbą o dar modlitwy w intencji ofiar II Wojny Światowej i w intencji pokoju, który w wielu miejscach świata jest upragnionym czasem, wyczekiwanym przez miliony ludzi. Wśród nich jesteśmy i my żyjący w Ukrainie, pragnący zakończenia konfliktu, jaki od ponad dwóch lat toczy się w granicach naszego Państwa. Nie ustawajmy w tej modlitwie i prośmy Boga, aby zachował nas od zniszczenia szczęścia ludzi mających prawo do życia w wolności i suwerenności swego kraju.Otwarta ewangelizacja odpowiedzią na problemy radykalizmu. Przesłanie arcybiskupa M. Mokrzyckiego z Ukrainy do uczestników strasburskiej konferencji o sytuacji w więzieniach Europy.

: 1318 2016-05-31 17:41:45

Problem radykalizmu w więzieniach jest bardzo głęboki. Podczas tej konferencji podejmowane są próby znalezienia jej przyczyn a zwłaszcza odpowiedz – rozwiązania tego problemu. Spróbuję przedstawić sprawę z perspektywy społeczeństwa postkomunistycznego, jakim jest Ukraina.


Komunikat Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego na III Niedzielę Wielkanocną A.D. 2016 z okazji rozpoczęcia w archidiecezji Lwowskiej peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego

: 1784 2016-04-08 14:08:01

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w naszej archidiecezji peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Należy on do najbardziej znanych w historii Kościoła i we współczesnym świecie wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest to obraz niezwykły nie tylko z tego względu, że jest najbardziej upowszechniony, ale przede wszystkim dlatego, że jego współautorem jest sam Pan Jezus, który właśnie w takiej postaci ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz.


LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA M. MOKRZYCKIEGO NA WIELKI POST A.D. 2016

: 2600 2016-02-13 13:28:57

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!


Przekroczyliśmy kolejny raz bramę Środy Popielcowej i weszliśmy w Wielki Post, będący wspaniałą drogą Bożego Miłosierdzia, która przypomina nam, że jest to czas sprzyjający uczeniu się, jak wytrwać przy Jezusie, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za zbawienie świata.


Slowo Pasterskie Arcybiskupa M. Mokrzyckiego na Dzien Chorego 2016

: 1637 2016-02-11 00:27:06

Kochani Bracia i Siostry, Chorzy i Starsi!

Od wielu już lat, wspominając Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes, wypełniamy wolę św. Jana Pawła II otaczając modlitwą osoby chore i starsze. Czynimy to w duchu miłosiernej postawy i wdzięczności za dar ich modlitwy ofiarowany za wspólnotę Kościoła.


List Pasterski Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z okazji 25 rocznicy odnowienia struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie

: 2673 2016-01-15 12:40:31

Drodzy Kapłani i Osoby Zakonne!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy 2016 rok, który dla całej wspólnoty Kościoła Powszechnego jest naznaczony Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia Bożego. 


Apel metropolity lwowskiego Arcybiskupa M. Mokrzyckiego o modlitwę za zmarłych w listopadzie

: 377 2015-10-29 10:15:08

Czcigodni Duszpasterze! Kochani Bracia i Siostry!

Miesiąc listopad jest dla nas zawsze okazją do zadumy nad naszym przemijaniem oraz nad tymi, którzy już od nas odeszli. Wtedy też częściej niż zazwyczaj modlimy się za nich. Msze św. na cmentarzach, wypominki, prywatne modlitwy przy grobach, są wyrazem szacunku i wdzięcznej pamięci wobec tych, których znaliśmy, szanowaliśmy i kochaliśmy.