Sąd Metropolitalny Obrządku Łacińskiego

Sąd Metropolitalny Obrządku Łacińskiego

Iudicium Metropolitanum Leopoliense Latinorum

 

79008 Lwów, ul. Winniczenka, 32

tel.: +38 (032) 235-06-46

fax.: +38 (032) 235-06-47

e-mail: rki@diocese-lviv.org

 

Sąd Metropolitalny Obrządku Łacińskiego
Iudicium Metropolitanum Leopoliense Latinorum

79008 Lwów, ul. Wynnyczenka, 32
tel.: +38 (032) 235-06-46
fax.: +38 (032) 235-06-47
e-mail: rki@diocese-lviv.org

Skład Sądu Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego

ks. dr Andrzej Niedzielski – oficjał, Wikariusz sądowy
ks. dr Leontiy Salamon – sędzia
o. dr Stanisław Kawa – sędzia, notariusz
Ks. prof. UMK dr hab. Wiesław Kraiński
ks. mgr lic. Edward Łojek – sędzia

ks. mgr lic. JanChodonowycz – obrońca węzła małżeńskiego
ks. mgr lic. Oleg Salamon – obrońca węzła małżeńskiego

ks. mgr lic. Józef Kuc – notariusz
ks. mgr lic. Kazimierz Hawluk – notariusz

p. dr Aleksandra Szykuła – biegły psycholog
p. mgr Anna Lublińska – biegły psycholog

 

Informacja odnośnie wścięcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

1. Metryka chrztu strony powodowej i pozwanej
2. Metryka ślubu kościelnego
3. Świadectwo rozwodu cywilnego
4. Skarga powodowa. Podać dokładne adresy i telefony swój i strony pozwanej. Opisać swoją i jej sytuację rodzinną, w jakiej rodzinie ona się wychowywała, czy nie było patologii w rodzinie, czyli alkoholizmu, rozwodów i zdrad małżeńskich. Opisać sytuację przed ślubem, jak doszło do ślubu, czy nie było przymusu i rzeczy determinujących wolę (zniewalających) do zawarcia sakramentu małżeństwa? Komu zależało na tym ślubie? Jak przebiegało życie małżeńskie, jakie były trudności? Co stało przyczyną rozpadu małżeństwa? Czy pogodzenie jest możliwe, a jeżeli nie, to dlaczego? Jaka przyczyna jest wniesienia skargi o nieważność małżeństwa do Sądu biskupiego?
5. Podać dokładne adresy 2-3 świadków, którzy dobrze znali sytuację przed i po ślubie.

Ks. Andrzej Niedzielski, konsultant
tel: 0684235136

 


WZÓR SKARGI


Miejscowość i data
Strona powodowa

Imię i nazwisko:
Ulica i nr:
Miejscowość:
Indeks:
Rejon:
Wojewódstwo:
tel.:
Data i miejsce urodzenia
Parafia:
Data i miejsce chrztu:

Strona pozwana

Imię i nazwisko:
Ulica i nr:
Miejscowość:
Indeks:
Rejon:
Wojewódstwo:
tel.:
Data i miejsce urodzenia:
Parafia:
Data i miejsce chrztu:
Data ślubu: Data rozwodu:
Miejsce ślubu:
Sąd Metropolitalny Obrządku Łacińskiego we Lwowie ul. Wynnyczenka 32, 79008 Lwów,
Ukraina, tel. +380 (32) 235-06-46

Skarga powodowa
Uprzejmie proszę o przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności mego małżeństwa z pozwanym(ą) z przyczyn, zawartych w niniejszej skardze powodowej z winy (pozwanego/powoda/nas obu).

Uzasadnienie tytułu
(Opisać swoją i jej (strony pozwanej) sytuację rodzinną, w jakiej rodzinie ona się wychowywali, czy nie było patologii w rodzinie, czyli alkoholizmu, rozwodów i zdrad małżeńskich. Opisać sytuację przed ślubem, jak doszło do ślubu, czy nie było przymusu i rzeczy determinujących wolę (zniewalających) do zawarcia sakramentu małżeństwa? Komu zależało na tym ślubie? Jak przebiegało życie małżeńskie, jakie były trudności? Co stało przyczyną rozpadu małżeństwa? Czy pogodzenie jest możliwe, a jeżeli nie, to dlaczego? Jaka przyczyna jest wniesienia skargi o nieważność małżeństwa do Sądu biskupiego?)


Na świadków podaję:
1. Imię Nazwisko, adres zamieszkania pierwszego świadka
2. Imię Nazwisko, adres zamieszkania drugiego świadka
3. …

Proszę o przyjście z pomocą sądową

Podpis strony powodowej

Pobierz wzór skargi