Rodzina Rodzin

Rodzina Rodzin

Zawołanie: Rodzina Bogiem Silna

Rodzina Rodzin to dar dla naswszystkichnaszego Ojca i ZałożycielaStefanaKardynała Wyszyńskiego. To On nauczył nas, że Kościół potrzebujenaszych ofiar, Polska - życia, a rodziny przykładu.

Rodzina Rodzinjest ruchem apostolskim mającym na celu odrodzenie i uświęcenie rodziny polskiej przez dążenie do pełni życia sakramentalnego, zaangażowanie w świadomą i ofiarną służbę kościołowi i człowiekowi oraz zawierzenie Maryi Matce Kościoła.

Ruch działa oparciu o Statut zatwierdzony dnia 5 stycznia 1991 r., przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Prowadzony jest przez Świecki Instytut Pomocnic – Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, Księży Pallotynów i przedstawicieli rodzin.

Rodzina Rodzin Lwowa

została założona 22.12.1994 roku przez polskie katolickie rodziny lwowskie z pomocą Ośrodka Duszpasterskiego Rodziny Rodzin w Warszawie w osobieKs. Rektora Eugeniusza Klimińskiego, zaakceptowana i przez wiele lat patronowana przez Metropolitę Lwowskiego J.E.Ks.Kardynała Mariana Jaworskiego.Obecnie działa pod patronatem Metropolity Lwowskiego J.E.Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. 

Posługę Moderatora Ruchu Rodziny Rodzin Archidjecezji pełniKs. Krzysztof Szebla.

Ojcem Duchowym Rodziny Rodzin jestKs. Feliks Folejewski.

Duszpasterzem RRL od 1994 r. jestO. Gwardian Władysław Lizun.

Liderami świeckimi i inicjatorami założenia Ruchu Rodzina Rodzin Lwowa od 1994 rokusą P-wo Halina i Włodzimerz Wencakowie. Wspólnota łączy ze sobą grupy Rodziny Rodzin Lwowa, Lwowa-Zboisk, Mościsk i Połupanówki k/Skałata.

Tworzymy rodziny wierne Bogu i Ojczyźnie, integrujące się w środowisku kresowym, wzajemnie pomagające sobie i innym.Otwarci jesteśmy na wszystko, co dobre, mądre i ważne dla rodzin polskich wielopokoleniowych, szczególnie dla dziecii młodzieży.Dążymy do tworzenia godnego wizerunku Polaka w społeczeństwie ukraińskim, jako człowieka, katolika, patrioty i obywatela.

Nasza praca społeczna służy rodzinom duchowo i fizycznie, wspiera usamodzielnienie młodzieży, integruje rodziny - nie tylko polskie, ale też polskiego pochodzenia.

Staramy się tworzyć atmosferę, która w rodzinach narodowo mieszanych pomaga pielęgnować polskość na należytym poziomie równolegle z cechami innych narodów. Szanujemy także przekonania wyznaniowe w rodzinach mieszanych, eksponując wartości wiary katolickiej.

Dbamy o aktywną postawę naszych członków w życiu społecznym, szczególnie mając na myśli zachowanie polskich i katolickich tradycji, znajomość kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej we Lwowie, na Ziemi Lwowskiej oraz Kresowej. W każdej konkretnej akcji oraz w sprawach powszednich udział biorą całe rodziny wielopokoleniowe, co pomaga tworzyć pozytywne relacje między przedstawicielami różnych grup wiekowych, ubogacając się wzajemnie.

Szczególną uwagę przywiązujemy do możliwości organizowania każdego roku letniej akcji wakacyjnej dla dużej grupy potrzebujących polskich rodzin (nieprzerwanie od 1996 roku). Wiele starań dokładamy też dla umożliwienia bliższych kontaktów z Ojczyzną młodszym i starszym Polakom z Rodziny Rodzin Lwowa. W tym celu nawiązujemy kontakty z różnymi organizacjami i prywatnymi dobroczyńcami w Polsce. Promujemy rodzinę i jej wysokie wartości w wymiarze społecznym, narodowym, religijnym.

Rodziny, które we Lwowie i na Kresach świadczą o stałej obecności i świetności Najjaśniejszej RP - są ogromnym darem dla nas i dla Ojczyzny.

Pamiętajcie, że jesteśmy tu, trwamy, dajemy świadectwo o POLSCE!!!

Łączy nas wiara, polskość i patriotyzm, pragnienie integracji i umocnienia rodziny oraz jej roli w społeczeństwie, wspomagania wzajemnego, wspierania naszego młodego pokolenia...

Junakiwa, 16, Lwów, Ukraina, 790039

wencak@gmail.com

https://www.facebook.com/Wencak

Więcej o Rodzinie Rodzin we Lwowie

XXIV Spotkanie Opłatkowe "Rodziny Rodzin"

: 1847 2019-01-30 13:58:17

26 stycznia w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie odbyło się XXIV Opłatkowe spotkania członków Ruchu Apostolskiego „Rodziny Rodzin” archidiecezji lwowskiej. Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. Koncelebrowali o. Sławomir Zieliński OFM Conv, ks. Władysław Derunow z Mościsk, ks. Piotr Mały z Półpanówki, ks. Michał Bajcar, ks. Cyprian Kostrzewa SPP i o. Stanisław Pękała OFMConv ze Lwowa i dwóch księży z Polski.