Arcybiskup Metropolita Mieczysław Mokrzycki

Listy Arcybiskupa M. Mokrzyckiego Kazania Arcybiskupa M. Mokrzyckiego Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Wydarzenia Arcybiskupa M. Mokrzyckiego

             

Pamiętając o tym, że ma obowiązek dawać przykład świętości poprzez miłość, pokorę i prostotę życia, biskup diecezjalny winien zabiegać wszystkimi środkami o wzrost świętości wiernych, zgodnie z własnym powołaniem każdego. Ponieważ zaś jest głównym szafarzem Bożych tajemnic, ma zabiegać ustawicznie o to, by wierni powierzeni jego pieczy, przez uczestnictwo w sakramentach wzrastali w łasce, a także poznawali paschalną tajemnicę i nią żyli (KPK 387).

 

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 

Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup Metropolita Lwowski Kościoła rzymskokatolickiego; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy oraz Komisji Doktryny Wiary.

 

Dzieciństwo i młodość

 

29.03.1961 – urodzony w Majdanie Łukawieckim. Rodzice – Piotr i Bronisława z d. Rydzik

1976-1981 – szkoła podstawowa w Łukawcu i Cieszanowie; nauka w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach

 

Kapłan

 

1981-1983 – alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

1983-1987 – studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca magisterska pod tytułem „Islam a chrześcijaństwo”

1986 – święcenia diakonatu w Lubaczowie; posługa w parafii Dachnów

17.09.1987 – święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego biskupa Diecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie

1987-1990 – wikariusz parafialny w Bełżcu

1990-1991 – notariusz Kurii arcybiskupiej w Lubaczowie i sekretarz biskupa Mariana Jaworskiego

1991-1996 – studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” (teologia duchowości), doktor teologii

1996 – urzędnik w Kongregacji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

1996-2005 – osobisty drugi sekretarz Jana Pawła ІІ

08.05.1997 – kapelan honorowy Jego Świątobliwości

03.05.2002 – kanonik gremialny kapituły metropolitalnej we Lwowie

28.05.2003 – prałat Jego Świątobliwości

2005-2007 – sekretarz Benedykta XVI

 

Biskup

 

16.07.2007 – mianowany przez Benedykta XVI biskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego

29.09.2007 – święcenia biskupie w Watykanie udziela Benedykt XVI, wspólkonsekratorzy – kardynał Tarcizio Bertone SDB, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, oraz kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski

21.10.2007 – uroczysta Eucharystia w Katedrze Lwowskiej na rozpoczęcie pracy duszpasterskiej

2007 – państwowe odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polonii Ukraińskiej”

05.11.2008 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy oraz Komisji Doktryny Wiary

21.10.2008 – pełnienie urzędu Arcybiskupa Archidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego, Metropolity Lwowskiego

22.11.2008 – ingres nowego Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego do Katedry we Lwowie

2010 – odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury”

2012 – Złoty Dyplom Wydziału Teologii KUL „w dowód uznania za niestrudzoną pracę na rzecz odrodzenia życia religijnego w Archidiecezji Lwowskiej”.

SEKRETARIAT ARCYBISKUPA METROPOLITY LWOWSKIEGO

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek

9:00-13:00

 

Arcybiskup przyjmuje petentów:

wtorek, czwartek

10:00 - 13:00

 

Sekretarz i kapelan Arcybiskupa:

Ks. Dr Andrzej LEGOWICZ

tel. kom.: +380 673030312

 

Sekretarka:

s. Tetjana Matijczuk (cssj)

79011 Lwów, ul. Samczuka, 14A,

tel.: +38 (032) 276-94-15,

fax: +38 (032) 225-61-14,

e-mail: secretariat@diocese-lviv.org