Ojcec Święty Franciszek

Wydarzenia papieża Franciszka Оsobowość papieża Franciszka Listy papieża Franciszka Kazania papieża FranciszkaPublikacje

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ OJCIEC ŚWIĘTY

FRANCISZEK

BISKUP RZYMSKI

 

NAMIESTNIK PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, NASTĘPCA KSIĘCIA APOSTOŁÓW, NAJWYŻSZY KAPŁAN KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, PRYMAS ITALII, ARCYBISKUP I METROPOLITA KOŚCIELNEJ PROWINCJI RZYMSKIEJ, SUWERENNY WŁADCA PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO, SŁUGA SŁUG BOŻYCH

 

przedtem

 

JORGE MARIO BERGOGLIO

 

Urodzony dnia 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). 11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów; w nowicjacie w Chile zgłębiał nauki humanistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, w Colegio de la Inmaculada Concepción w Santa Fe studiował literaturę i psychologię. W latach 1964-1965 był nauczycielem literatury i psychologii w Colegio de la Inmaculada Concepción w Santa Fe, zaś w 1966 w Colegio del Salvador w Buenos Aires. W latach 1967-1970 studiował teologię na wydziale teologicznym Colegio Maximo San José w San Miguel. Przyjął święcenia kapłańskie 13 grudnia 1969, a wieczystą profesję łożył 22 kwietnia 1973.

W latach 1971–1973 był mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa Barilari i, równocześnie, profesorem Wydziału Teologii w Colegio Maximo San José w San Miguel. W latach 1973–1979 był prowincjałem jezuitów w Argentynie.

W tym samym roku (1979) został ponownie rektorem Colegio Maximo de San José w San Miguel (pozostał nim do 1986). We Frankfurcie nad Menem kontynuował naukę na wydziale teologicznym St. Georgen.

20 maja 1992 został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, jako biskup tytularny Auca, sakry biskupiej udzielił mu 27 czerwca 1992 arcybiskup Buenos Aires kardynał Antonio Quarracino; w czerwcu 1997 promowany na arcybiskupa-koadiutora tej archidiecezji, objął rządy 28 lutego roku następnego, po śmierci kardynała Quarracino. W listopadzie 1998 został jednocześnie ordynariuszem dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Pełnił funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny.

W lutym 2001 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera San Roberto Bellarmino. Podczas konklawe w kwietniu 2005 kardynał Bergoglio był wymieniany w gronie papabile. W latach 2005–2011 (dwie 3-letnie kadencje) był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Wybrany 265-tym Głową Kościoła Katolickiego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu został wybrany na nowego papieża 13 marca 2013 r. Przyjął imię Franciszek. 

w2.vatican.va