Ruchy i wspólnoty

Wspólnota Żywego Różańca
Ruch Światło-Życie
Rodzina Rodzin
Ministranci
Skauci
Rodzina Kolpinga
Rycerze Kolumba
Legion Maryi
Akcja Katolicka
Droga Neokatechumenalna
Wspólnota Taizé
Franciszkański Zakon Świeckich - FZŚ
Misja religijna
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Publikacje

Co czynić, by Chrystusowe orędzie dotarło do młodych niechrześcijan, którzy są przyszłością całych kontynentów? Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają: potrzeba stowarzyszeń i instytucji, grup i specjalnych ośrodków, inicjatyw kulturalnych i społecznych dla młodzieży. Oto pole, na którym współczesne ruchy kościelne mają szeroką przestrzeń działania. (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 37)

Uwaga: Na niniejszej stronie zalinkowane są jedynie stowarzyszenia i ruchy o charakterze diecezjalnym. Poszczególnych wspólnot należy szukać na stronach parafialnych.

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec - wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.


Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch obejmuje ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazwany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.


Rodzina Rodzin

Ruch działa oparciu o Statut zatwierdzony dnia 5 stycznia 1991 r., przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Prowadzony jest przez Świecki Instytut Pomocnic – Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, Księży Pallotynów i przedstawicieli rodzin.


Ministranci

Ministrant (łac. „ministrare”) oznacza „służyć", „pomagać". Tak więc ministrant –to sługa. Ministranci służą Bogu, gdy czynią wszystko, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” szczególnie się odnosi do osoby posługującej się w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych.


Skauci

Katolicki skauting Europy jest również organizacją chrześcijańską. W 2001 roku otrzymaliśmy błogosławieńtwo Stolicy Apostolskiej oraz osobiste błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla prowadzenia swojej działalności jako jednej z form współczesnej ewangelizacji. Każde nasze zebranie zaczyna się i kończy modlitwą, a początkiem każdego dnia w czasie wędrówki czy obozu jest Eucharystia, którą sprawuje skautowy kapelan.


Rodzina Kolpinga

„Dzieło Kolpinga” jest wspólnotą katolicką, która pragnie towarzyszyć ludziom oraz wspierać ich w życiu, wierze, kształceniu się i czynieniu dobra.

Edukacja, praca i duchowość – trzy ściśle ze sobą połączone sfery działalności i życia w „Dziele Kolpinga”.


Rycerze Kolumba

Głównym zadaniem Rycerzy Kolumba – „silnej prawej ręki Kościoła”, jak ich nazwał św. Papież Jan Paweł II – jest wspieranie Kościoła katolickiego w jego misji ewangelizacyjnej, promowanie takich cnót, jak miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, jak również wspieranie katolickich wartości rodzinnych.


Legion Maryi

Legion Maryi jest „największą wspólnotą w czasie istnienia wielkich chrześcijańskich zgromadzeń, założonych dla dobra dusz”

(Papież Paweł VI)


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka - organizacja ruchu świeckich w Kościele katolickim, założona w roku 1922.

Cel: duchowe i moralne odrodzenie społeczeństwa, praca z młodzieżą w zakresie edukacji i katechezy. Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.


Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna-Rodzi się wśród biednych jako owoc Soboru Watykańskiego II.

Droga Neokatechumenalna została zatwierdzona w nowym Statucie jako model katechumenatu pochrzcielnego, który stosować można pod kierownictwem biskupów diecezjalnych, lub, jak określił Jan Paweł II słowami przepisanymi w art. 1 Statutu, jako „itinerarium formacji katolickiej”: program formowania osoby ku wierze chrześcijańskiej, na osnowie katechetycznej i liturgicznej, stosowany we wspólnocie i prowadzony według specyficznych rytmów i metod.


Wspólnota Taizé

Dzisiaj Wspólnota Taizé liczy ponad stu braci. Są wśród nich katolicy i ewangelicy różnych Kościołów. Bracia pochodzą z około 30 krajów. Samo istnienie Wspólnoty jest już znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i zwaśnionymi narodami.


Franciszkański Zakon Świeckich - FZŚ

Członkowie FZŚ, podobnie jak osoby wybierające życie w Zakonie regularnym, mają dwa podstawowe cele: pragnienie świętości oraz apostolstwo w Kościele.


Misja religijna

Dzieło współczucia i pocieszenia

"Domy Serca 
nie pragną niczego więcej, 
niż być tym uśmiechem, 
tą kroplą w morzu, 
tą ręką, która pomaga żyć 
i kochać życie aż do końca. 
Być obecnym obok każdego człowieka , 
i uświadamiać go, 
że jest kochany nieskończenie..."

o. Thierry de Roucy


Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest to międzynarodowy ruch chrześcijańskiego apostolstwa rodziny. Jego celem jest pogłębienie uczestników poprzez poświęcenie swojego życia duchem Ewangelii, poprzez zjednoczenie z Chrystusem w życiu codziennym.

Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009), który w 1985 roku, razem z ks. Dr Andrzejem Buczelem (1951-1994), oraz grupą ludzi świeckich tworzą pierwsza wspólnotę ewangelizacyjną w Warszawie. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się w całej Polsce, a teraz również działa w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.


Rekolekcje Sodalicji Mariańskiej we Lwowie

: 1634 2018-07-07 09:33:01

W dniach 1-4 lipca 2018 r. odbyły się we Lwowie rekolekcje dla Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Brało w nich udział trzydziestu uczestników, członków Sodalicji Mariańskich z różnych miast Polski, wraz ze swoim zarządem.


Ogólnoukraińskie spotkanie wspólnoty Galilea w Drohobyczu

: 6078 2018-07-06 11:41:57

W ostatni weekend w Drohobyczu w centrum rehabilitacyjnym Nazaret odbył się pierwszy ogólnoukraiński zjazd wspólnoty Galilea. W spotkaniu wzięło udział około 350 braci i sióstr z różnych stron Ukrainy, z Zaporoża, Dniepru, Drohobycza, Truskawca i okolic, z Sambora i Lwowa, a także z przedstawiciele z Polski.


Łączy nas muzyka: 15 lat zespołowi młodzieżowemu "Spes in Deo" w katedrze

: 3212 2017-09-21 09:15:23

17 września br. zespołowi młodzieżowemu "Spes in Deo" w katedrze obchodził 15 lat swojej działalności.