Arcybiskup Metropolita Mieczysław Mokrzycki

Mianowany przez papieża Arcybiskup Metropolita posiada pełnię władzy w Archidiecezji. Władzę ustawodawczą sprawuje osobiście, władzę wykonawczą – osobiście albo przez biskupa pomocniczego lub wikariusza generalnego oraz Kurię, władzę sądowniczą przez wikariusza sądowego oraz sędziów zgodnie z Prawem Kanonicznym. Organem doradczym jest Synod, Kolegium konsultorów i Rada kapłańska.


Biskup Leon Mały

Biskup pomocniczy (urząd wprowadzony w 1617 r.) jest mianowany przez papieża i przeznaczony do pomocy biskupowi diecezjalnemu, posiada tylko władzę święceń. Jeżeli jest wikariuszem generalnym lub biskupim posiada również władzę wykonawczą (administracyjną) w diecezji.


Biskup Edward Kawa

Biskup pomocniczy (urząd wprowadzony w 1617 r.) jest mianowany przez papieża i przeznaczony do pomocy biskupowi diecezjalnemu, posiada tylko władzę święceń. Jeżeli jest wikariuszem generalnym lub biskupim posiada również władzę wykonawczą (administracyjną) w diecezji.


Kardynał Marian Jaworski

Kardynał prezbiter Marian Jaworski – Biskup Senior Archidiecezji Lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Kardynał tytularny kościoła św. Sykstusa w Rzymie. 44 Arcybiskup Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego oraz pierwszy kardynał wśród łacińskich Arcybiskupów Lwowskich.


Ogólnoukraińskie spotkanie seminariów rzymskokatolickich

: 258 2021-03-18 20:37:36

W dniu 18 marca w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józef we Lwowie-Brzuchowicach rozpoczęto ogolonoukraińskie spotkanie seminarzystów seminariów rzymskokatolickich.